Afgeslankt IHC zet koers naar duurzame toekomst | Maritiem Nederland
Nieuws
De werven van Royal IHC in Krimpen a/d IJssel en Kinderdijk (zie foto).

Afgeslankt IHC zet koers naar duurzame toekomstRedactie | donderdag 12 november 2020
Maritieme Cluster, Scheepsbouw, Koninklijke IHC

Om Royal IHC weer winstgevend te maken en een duurzame toekomst te bieden, keert het bedrijf terug naar haar kernactiviteiten in de bagger- en offshoremarkt. Daarnaast wordt de organisatie in lijn gebracht met een orderportefeuille van 600 à 700 miljoen euro. Door de afslanking vervallen 300 arbeidsplaatsen in Nederland en nog eens 300 bij buitenlandse vestigingen. Het betreft met name management‐ en kantoorfuncties.

"Royal IHC heeft een lange geschiedenis, waarin het grote technologische kennis heeft opgebouwd en een toonaangevende positie in het Nederlands maritieme cluster. Dit was alleen mogelijk door de kennis, inzet, en kwaliteit van de medewerkers", zegt CEO Gerben Eggink. "Dat we nu afscheid moeten nemen van een deel van die collega’s is zeer pijnlijk. Ik ben er echter van overtuigd dat zij gezien hun eigen kwaliteiten en met de begeleiding die we hun bieden, succesvol zullen zijn om van werk‐naar‐werk te gaan. Doordat we de organisatie nu passend maken aan de te verwachten omzet en zo inrichten dat we efficiënt en wendbaar kunnen inspelen op de marktbewegingen, kan IHC in de Nederlandse maritieme industrie haar leidende rol blijven vervullen. Zo houden we de unieke en hoogwaardige technologie en kennis in Nederland.” 

Bij de overname door een industrieconsortium afgelopen april was al duidelijk dat IHC een nieuwe strategie zou formuleren, waarmee het bedrijf terugkeert naar haar sterke basis. Naast de activiteiten in de bagger‐ en offshoremarkt bieden de sectoren (natte) mijnbouw‐ en defensie perspectief om tot de kernactiviteiten te gaan behoren. Overige activiteiten en bedrijfsonderdelen worden verkocht, waarbij behoud van werkgelegenheid een van de uitgangspunten is.

Duurzaam perspectief

Om IHC een duurzaam toekomstperspectief te bieden, moet de organisatie in lijn gebracht worden met de huidige werkvoorraad en de omzetambitie voor de komende jaren. Gezien de wereldwijde economische ontwikkelingen is een orderportefeuille met een waarde van 600 à 700 miljoen euro een reëel uitgangspunt. Naast de aangekondigde organisatieverandering en de reductie van het personeelsbestand is ook het afbouwen van de flexibele schil van 500 werknemers volgens de directie een noodzakelijke stap in dit proces.

Van werk‐naar‐werk

Met de vakbonden is IHC een sociaal plan opgesteld met als uitgangspunt zoveel mogelijk begeleiding van werk‐naar‐werk en ondersteuning bij het verbreden van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hiertoe worden diverse trainingen en opleidingen aangeboden. Ook is er begeleiding door een outplacementbureau en zijn samenwerkingen gestart met bedrijven in de regio en de (lokale) overheid om het vakmanschap te behouden voor de maritieme sector en de regio. Inmiddels heeft ook de OR een advies uitgebracht over de veranderplannen. 

Make a Move

IHC wil medewerkers zoveel mogelijk ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, bij voorkeur in de maritieme sector. Op 10 en 11 december organiseert het bedrijf Make a Move, een online loopbaanevent met bedrijfspresentaties en speeddates. Brancheorganisatie NMT ondersteunt het event en roept al haar leden in de maritieme maakindustrie op om hieraan deel te nemen. "Juist in deze tijd is het van groot belang dat we vakmensen behouden voor de maritieme sector, instroom en doorstroom blijft onverminderd belangrijk", aldus NMT.

Bedrijven die vacatures hebben kunnen contact opnemen met mobilitycentre@royalihc.com. Het Make a Move event is toegankelijk voor alle maritieme bedrijven die op zoek zijn naar goed opgeleide medewerkers, dus ook MKB-bedrijven.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland