Aanleg Energiehaven IJmuiden begint met baggeren | Maritiem Nederland
Nieuws
De Averijhaven bij IJmuiden wordt vanaf voorjaar 2021 ingericht als energie- en offshorehaven.

Aanleg Energiehaven IJmuiden begint met baggeren

Redactie | woensdag 21 oktober 2020
Offshore, Baggeren

In opdracht van Rijkswaterstaat verwijdert Van Oord baggerspecie uit het Averijhavendepot in IJmuiden. De Averijhaven is gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit de regio IJmond op te slaan. Het baggerwerk is de opmaat voor de inrichting van een multifunctionele energie- en offshorehaven met een oppervlak van ruim 15 hectare. De werkzaamheden beginnen in het voorjaar van 2021.

De Averijhaven grenst aan de vaarroute richting de zeesluis van IJmuiden (het Noorderbuitenkanaal) en het terrein van Tata Steel. Het terrein is jarenlang gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit de regio IJmond op te slaan. Van Oord haalt 850.000 m3 baggerspecie uit het depot en slaat deze op in Rijksdepot De Slufter.

Ontwikkeling tot Energiehaven

Na het verwijderen van de baggerspecie wordt de Averijhaven ontwikkeld tot Energiehaven. Deze nieuwe haven vormt een belangrijke uitvalbasis voor de aanleg en het onderhoud van offshore windparken die de komende jaren in zee worden gebouwd. Het ministerie van IenW, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam hebben hiervoor in april een convenant ondertekend. Het haventerrein krijgt een kade van 580 m, waarvan 200 m heavy-duty met 12,5 m waterdiepte en 380 m standaard kade (waterdiepte 10,0 m). 

Niet alleen voor offshore wind is de nieuwe Energiehaven van belang. In de Nederlandse wateren liggen circa 190 olie- en gasplatforms waarvan een deel ingezet kan worden voor de opslag van bijvoorbeeld waterstof of CO2. De rest zal op termijn ontmanteld worden. Verder speelt de Energiehaven een belangrijke rol in de gewenste ruimte-intensivering en het versterken van de haveninfrastructuur in de regio.

Minder transportbewegingen

Voor het verwijderen en transporteren van de baggerspecie uit de Averijhaven wordt gebruik gemaakt van een hydraulische baggermethode. Van Oord zet een cutterzuiger in om de baggerspecie vanuit het depot via een volledig gesloten systeem over te brengen naar een transportschip. Hiervoor wordt een persleiding over de dijk van het depot aangelegd. De stabiliteit van de ringdijk wordt continu gemonitord door middel van een meetsysteem.

Vervolgens wordt met het schip de bagger weggebracht naar Rijksdepot De Slufter. Op die manier wordt het aantal transportbewegingen en het aantal keer (ont-)koppelen van persleidingen geminimaliseerd. De mogelijkheid bestaat dat een klein (rest)deel van het slib naar Rijksdepot IJsseloog gaat. Het contract met Van Oord heeft een looptijd van 1,5 jaar en kent een opdrachtsom van ruim 18 miljoen euro.

Partners Maritiem Nederland