Aanbesteding nieuwe grote zeesluis IJmuiden van start | Maritiem Nederland
Nieuws
Illustratie van de huidige en toekomstige zeesluis bij IJmuiden.

Aanbesteding nieuwe grote zeesluis IJmuiden van start

Begin 2016 moet de eerste paal de grond in, en daartoe is nu de aanbesteding voor de nieuwe zeesluis bij IJmuiden gestart.

Rijkswaterstaat startte half april met de aanbesteding van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden. De publiek-private aanbestedingsprocedure verloopt via een DBFM-contract (Design, Built, Finance & Maintainance).

De sluis wordt pas betaald op basis van de toekomstige beschikbaarheid ervan. Dat betekent dat het aannemersconsortium dat de klus krijgt zelf financiering moet zoeken voor de bouw en ook dat de bouwers verantwoordelijk zijn voor het onderhoud tot 26 jaar na de uiteindelijke oplevering. Het al dan niet functioneren van de sluis bepaalt of de aannemerscombinatie haar geld krijgt.

Volgens het voorkeursbesluit uit 2012 wordt de zeesluis 500 meter lang, voldoende om twee relatief kleine producttankers achter elkaar te leggen. De sluis wordt 65 meter breed, daar de huidige breedte van 45 meter problemen geeft met het ontvangen van de grootste cruiseschepen ter wereld. Met een diepgang van 18 meter kunnen schepen die het Noordzeekanaal kunnen bevaren straks onafhankelijk van het tij de sluis invaren, wat de bereikbaarheid verder verbeterd.

Bottleneck

De grootste bottleneck van de Haven van Amsterdam blijft de Velsertunnel die een maximale diepgang van 13,75 meter (in brak water) dicteert. De in 1957 geopende tunnel is gebouwd voor honderd jaar. Tot 2047 moet deze tunnel beschouwd worden als een gegeven waar de haven van Amsterdam mee moet leven, getuige ook de aanstaande negen maanden durende renovatie van de tunnel in 2015.

De bouw van de nieuwe grote zeesluis wordt via een Europese aanbesteding gegund. De aanbesteding vindt plaats door middel van een concurrentiegerichte dialoog. Dit houdt in dat er gedurende de aanbesteding intensief overleg plaatsvindt tussen Rijkswaterstaat en de gegadigde aannemerscombinaties. De gehele procedure van aanbesteding neemt ruim een jaar in beslag.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam werken samen met de gemeente Velsen, die steun krijgt van de EU (TEN-T subsidie), aan het realiseren van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden.

Partners Maritiem Nederland