25 miljoen EU-subsidie voor green port project | Maritiem Nederland
Nieuws
Een van de onderdelen van het project betreft walstroom voor schepen die liggen afgemeerd in de haven.

25 miljoen EU-subsidie voor green port project

redactie | dinsdag 11 mei 2021
Zeevaart, Binnenvaart, Havens

Een samenwerkingsverband van 45 bedrijven, kennisinstellingen en havens onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam heeft bijna 25 miljoen euro Europese subsidie* gekregen voor het uitvoeren van tien pilots en demonstratieprojecten waarin duurzame en slimme logistiek in havens centraal staat. 

Op dit moment zijn verschillende duurzame brandstoffen en energiedragers voor transport in ontwikkeling, van groene waterstof, elektrische batterijen, ammoniak tot bio-LNG. Ze hebben allemaal hun pluspunten en uitdagingen. De een lijkt meer geschikt voor de scheepvaart, de ander voor toepassing in de haven zelf of voor het transport naar bestemmingen landinwaarts. Sommige onderdelen van de keten van productie tot gebruik zijn al wel getest, andere nog niet.

Het breed samengestelde, internationale onderzoeksprogramma van Green Port Rotterdam richt zich vooral op aspecten van het gebruik van de nieuwe brandstoffen en energiedragers die nog niet in de praktijk beproefd zijn. Het kan gaan om productie, transport, opslag, distributie (brandstoffen) en opladen (elektriciteit).

Voorbeelden

Voorbeelden daarvan zijn de inzet van een elektrische locomotief met batterij die stroom van de bovenleiding kan gebruiken om te rijden en om de batterij op te laden voor de rangeerterreinen waar geen bovenleiding is. Een ander voorbeeld is het bunkeren van ammoniak als scheepsbrandstof en walstroom voor schepen die liggen afgemeerd aan boeien.

Ook zijn er projecten op het gebied van digitalisering en automatisering als onderdeel van de energietransitie. Daarnaast wordt getest hoe bedrijven het beste gestimuleerd kunnen worden om hun logistiek te verduurzamen. Een ander project is het maken van een masterplan hoe het transport in, naar en van havens in 2050 CO2-vrij kan zijn en wat daarvoor moet gebeuren in 2030 en 2040.

Grensoverschrijdend project

In het onderzoeksproject werken de havenbedrijven van Rotterdam, DeltaPort (Duitsland), HAROPA Port (Frankrijk: Le Havre, Rouen, Parijs) en Sines (Portugal) samen met tien onderzoeksinstellingen en ruim dertig bedrijven uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Denemarken en Zweden. Het onderzoeksproject heeft de naam MAGPIE gekregen: sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs. Het onderzoeksproject heeft een looptijd van vijf jaar.

Horizon 2020 Green Deal

De Europese Commissie heeft vanuit het Horizon 2020 green deal programma subsidie beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar verduurzaming van de logistiek van zee- en luchthavens. Bijna 25 miljoen euro daarvan is nu toegekend aan dit samenwerkingsverband. De resultaten van de verschillende pilotprojecten en onderzoeken zullen gedeeld worden met andere Europese havens, kennisinstellingen en bedrijven.

* Pas na het sluiten van de formele 'grant agreement' is de subsidie definitief.

Partners Maritiem Nederland