Colofon | Maritiem Nederland

Colofon

Maritiem Nederland is een onafhankelijk opinie- en vaktijdschrift voor het maritieme cluster in Nederland. Het wordt verspreid in een oplage van gemiddeld 8.000 onder professionals en beslissers in de maritieme branche, regionale en landelijke overheden. Maritiem Nederland werkt op vele terreinen samen met een groot aantal maritieme branche- en/of ledenorganisaties, zoals KVNR, Scheepsbouw Nederland, de KVNR en de KVMO. Tevens is Maritiem Nederland het ledenblad van KNV ‘Onze Vloot’. Daarnaast ontvangen een groot aantal studenten van maritieme opleidingen het blad, waaronder de leden van SG William Froude. Maritiem Nederland verschijnt in print, digitaal en ook op de iPad

Redactie
Jan Spoelstra, hoofdredacteur
Lennart Kik, eindredacteur

Redactieadres
Enthovenplein 1
Postbus 19949
2500 CX Den Haag
t: 06 - 480 738 15 
e: redactiemn@niantec.eu

Overname artikelen
Het overnemen van artikelen van deze site is niet kosteloos. Wij hanteren de volgende tarieven voor commerciële organisaties:

  • Bij afstemming vooraf rekenen wij standaard € 250,- voor het overnemen van een artikel. Gelieve een mail te sturen naar redactiemn@niantec.eu , u ontvangt dan digitaal een factuur. Na betaling kunt u het artikel op uw eigen site(s) plaatsen met bronvermelding (Maritiem Nederland) en de naam van de auteur.
  • Bij het niet vooraf melden van overname betaalt u € 500,- en krijgt u achteraf een factuur.

Voor non-profit organisaties gelden andere tarieven en mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met redactiemn@niantec.eu

Uitgeverij Niantec B.V.
Enthovenplein 1
Postbus 19949
2500 CX Den Haag
t: 06 - 480 738 15 
e: redactiemn@niantec.eu

Uitgever
Leo Vogels

Advertentie-exploitatie
Archer Media
Postbus 19949
2500 CX Den Haag
t: 088 - 22 66 667

Accountmanager Maritiem Nederland

Marco Blijswijk
e: marco.blijswijk@niantec.eu 
t: 06 - 24665097

Frits Dufifie
e: frits.dufifie@niantec.eu 
t: 06 - 41949649

Lezersservice en abonnementen
Mijntijdschrift.com
t: 088 - 22 66 622 
i: niantec@mijntijdschrift.com

Vormgeving website
Insyde webdesign

Copyright 2020 
Alle rechten voorbehouden

Partners Maritiem Nederland