Zero Emissions Lab MARIN moet 'kip-ei' dilemma doorbreken | Maritiem Nederland
Techniek&Innovatie

MARIN start met Zero Emissions Laboratorium


Zero Emissions Lab MARIN moet 'kip-ei' dilemma doorbrekenMoritz Krijgsman, projectleider Hydro Systems MARIN | woensdag 13 februari 2019
Scheepsbouw, MET Event

De weg naar klimaatneutrale of emissieloze energiedragers is van een lange adem. In de maritieme sector bevinden we ons in de studiefase: het vaststellen van de emissiedoelstellingen voor binnenvaart, kustvaart en zeevaart. Eerst worden de schadelijke bestanddelen, zoals SOx en NOx, gereguleerd. Schuin daarnaast staan de regels voor uitstoot van broeikasgassen.

Vanwege het akkoord van Parijs dreigt de emissiereductie de regelgeving van schadelijke stoffen in te halen. Als we dit wereldwijd gaan doen, is dat een goede ontwikkeling. Maar ook een bedreiging, juist voor diegenen die net geïnvesteerd hebben in reductie van schadelijke uitlaatbestanddelen. De focus verlegt zich naar broeikasgassen en dan zijn selectieve katalytische reductie of aardgas slechte oplossingen. Een weg van lange adem gaat niet samen met ‘jojo’-beleid.

De opgave valt in twee delen uiteen. Welke energiedragers gaan we ontwikkelen en uitrollen? En, hoe zetten we die energiedragers om naar elektrisch, mechanisch of thermisch vermogen? Deze tweedeling leidt tot een ‘kip-ei’-situatie. Ontwikkelaars van nieuwe energiedragers vragen aan de gebruikers: ‘Welke energiedragers willen jullie hebben?’ De gebruikers vragen op hun beurt: ‘Welke energiedragers gaan jullie aanbieden?’

Om dit te doorbreken heeft MARIN een methode ontwikkeld die de consequenties van andere energiedragers en -omzetters voor schip en operatie in kaart brengt. Onder de noemer ‘Hydro-Systems’ kijken we naar de integratie en interactie van de primaire scheepssystemen met de maritieme omgeving en helpen we de sector bij het conceptueel ontwerpen van de schepen van de toekomst. Denk aan voortstuwingssystemen met verbrandingsmotoren die op methanol lopen of met brandstofcellen die zuiver waterstof verbruiken.

'Marin brengt de consequenties van andere energiedragers voor schip en operatie in kaart'

Om deze systeemontwerpen te valideren en demonstreren ontwikkelt MARIN een Zero Emissions Laboratorium en een bijpassend numeriek model. Hierbij werken we intensief samen met partners uit overheid, onderwijs en instituten én industrie. De financiering vindt plaats vanuit nationale en Europese stimuleringsregelingen, vanuit de bijdrage van de Nederlandse overheid en uit opdrachten van specifieke klanten.

Ik hoop van harte dat de sector grootschalig en intensief gaat meewerken aan deze fantastische uitdagingen. Dan kunnen we als gebruikers over enige tijd tegen de aanbieders van de nieuwe energiedragers zeggen: ‘Doe ons per jaar maar x PJ groene elektriciteit, y PJ groene waterstof en z PJ bio-synthetische e-fuels’. Zou dat het ‘kip-ei’-dilemma kunnen doorbreken?

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland