‘Soms staan we lijnrecht tegenover elkaar’ | Maritiem Nederland
Techniek&Innovatie

Philip Scheers, engineering manager Tideway:


‘Soms staan we lijnrecht tegenover elkaar’

Jan Spoelstra | maandag 14 januari 2013
Offshore

Civiel ingenieur Philip Scheers (40) is sinds 2008 engineering manager bij offshore aannemer Tideway. Een van zijn eerste uitdagingen was het waarmaken van een gewaagde belofte: stenen plaatsen ónder een olieplatform. “Wanneer je wilt innoveren, moet je iedereen meenemen.”

De industrie verandert, vertelt Scheers. “We waren traditioneel een heel operationeel gericht bedrijf. Onze schepen voeren met stenen van A naar B en stortten die waar de klant dat wilde. De klant bepaalde zelfs de grootte van de stenen.”

‘Er is nu behoefte aan oplossingen voor allerhande problemen, dat maakt het engineeringwerk zo leuk’

Scheers leidt een engineeringafdeling, waar zeven technici en een aantal stagiairs en afstudeerders werken. “We initiëren veel technologieontwikkeling met behulp van afstudeerwerk. Studenten hebben tijd, vaak creatieve oplossingen en bovendien een blanco aanpak.”

Bij Tideway, dochter van het Belgische DEME, werken ruim driehonderd mensen, waarvan het grootste deel aan boord van de stenenstorters ‘Flintstone’, ‘Rollingstone’ en ‘Seahorse’. Deze schepen plaatsen via een valpijp stenen op de zeebodem om bijvoorbeeld olie- of gasleidingen te beschermen of om funderingen van olieplatforms te verstevigen.

Als lunchlocatie kiest Scheers het restaurant van Golfbaan Landgoed Bergvliet in Oosterhout, vlak bij het hoofdkantoor in Breda. “Het lijkt een elitaire sport die niet past bij een offshore bedrijf, maar alle lagen van Tideway spelen hier, van uitvoerders en technici tot commerciële mensen.”

Kennis uitbesteden

De industrie verandert doordat olie- en gasbedrijven kennis steeds meer uitbesteden, vertelt Scheers. “Tegelijk is er een nieuw type bedrijven in de industrie: de elektriciteitsbedrijven zijn door de Europese doelstellingen voor duurzame energie het water in gedreven, maar hebben geen knowhow op dat gebied. Er is tegenwoordig veel meer interactie tussen aannemer en klant nodig om projecten succesvol te maken. Stenen aanbrengen bij offshore windfarms in ondiep water bijvoorbeeld blijkt een stuk complexer dan bij olie- en gasleidingen die op comfortabele diepte liggen.”

Er is ook meer discussie, vertelt Scheers achter een bord zalmsalade. “Soms staan we lijnrecht tegenover elkaar. Het is een taak van mijn afdeling om een klant te overtuigen.” Vaak gaat de discussie over iets schijnbaar eenvoudigs als de grootte van de stenen. “Soms wil een klant dit”, Scheers spreidt zijn armen boven zijn bord, “terwijl wij vinden dat dit voldoende is”, vervolgt hij, terwijl hij zijn handen dichter bij elkaar brengt. “Naast de kosten zitten daar ook operationele aspecten aan, tot en met de keuze van het schip.”

Het gevolg van die verandering in de industrie is dat zijn afdeling zich de laatste jaren ook bezighoudt met het ontwerp van equipment. “We hebben daarom onze naam veranderd van Tideway Offshore Contractors naar Tideway Offshore Solutions. Er is nu behoefte aan oplossingen voor allerhande problemen. Dat maakt het engineeringwerk zo leuk.”

Schuine valpijp

Een door zijn afdeling ontworpen installatie waar Scheers trots op is, is de zogenoemde schuine valpijp op de achterkant van het schip Rollingstone, in plaats van een valpijp midscheeps. “Traditioneel leg je een schip zo dicht mogelijk naast een platform, gooi je de stenen over de zijkant en hoop je dat een deel door de stroming onder het platform terechtkomt.” De klant, een Canadese oliemaatschappij met een olieplatform voor de kust van Newfoundland, wilde echter de garantie dat de stenen rondom de fundering terechtkwamen, ónder het platform, aangezien er risico van uitschuring van de ondergrond bestond.

“We gaan dat probleem voor jou oplossen”, zei de directie van Tideway tegen de klant. Het is volgens Scheers typisch voor de mentaliteit bij Tideway. Zijn afdeling kreeg de taak om die belofte waar te maken.

Na een brainstorm werd al snel duidelijk dat er een schuine valpijp aan de achterkant van het schip moest komen. “Dan kun je door achteruit in te parkeren op DP2 (Dynamic Positioning) stenen gecontroleerd onder het platform plaatsen.” Zo’n valpijp is met een paar halen getekend, laat Scheers op een papier zien, maar vervolgens loop je tegen allerhande problemen aan, zoals: hoe bouw je die pijp op, hoe leidt je de schuine krachten door naar het schip en waar plaats je de survey equipment, die in de gaten houden hoe dicht de pijp bij het platform zit? Bovendien moesten alle componenten een korte levertijd hebben en dwong de veiligheid de ingenieurs tot keuzes: kooiladders in het eerste ontwerp werden bijvoorbeeld vervangen door trappen naar het werkplatform. “De creativiteit zit in het vinden van nieuwe toepassingen voor bestaande technologie.”

Het lukte zijn engineeringafdeling om de schuine valpijp na een halfjaar te installeren aan een kade in Antwerpen en naar Newfoundland te sturen. Het schip bewijst nu ook zijn diensten bij het storten van stenen rond funderingen van windturbines.

Geen architect

Scheers ging civiele techniek studeren, omdat hij beslist niet hetzelfde wilde worden als zijn vader, die architect was. Toen hij op de Delftse faculteit Civiele Techniek tot zich liet doordringen dat zijn vader op de aanpalende Bouwkundefaculteit doceerde, realiseerde hij dat hij juist wel in zijn vaders voetsporen was getreden. Als student werd hij pas enthousiast tijdens de tweede helft van zijn studie, toen hij koos voor offshore technology. Hij herinnert zich de colleges van de Engelse professor Palmer, die in twee opeenvolgende dagen gedurende zestien uur leegliep over pijplijnontwerp en manieren om pijpleidingen op de zeebodem te leggen. “Ik hing aan zijn lippen.” Scheers ging daarom afstuderen bij een offshore ingenieursbureau.

“De grootschaligheid van wat we doen in de offshore industrie heeft me altijd geïnspireerd. Iets wat al bestaat, honderd keer zo groot en honderd keer zo zwaar maken, waardoor het honderd keer zo sterk wordt, vind ik gewoon mooi. Zo’n dikke staaldraad die tweehonderd ton kan tillen, spreekt toch tot de verbeelding?”

Scheers motiveert zijn mensen met zijn eigen plezier en enthousiasme en door een balans te zoeken in vrijheid geven en begeleiden. “Daarmee haal je de maximale creativiteit uit mensen en de bereidwilligheid hard te werken. De testen van de schuine valpijp vonden soms in het weekend plaats, maar op zondagochtend stonden ze er allemaal weer, want ze wilden het ook niet missen. Je bent toch samen iets aan het maken.”

Weerstand overwinnen

Innovatie kan weerstand opwekken in de conservatieve offshore wereld. Om weerstand te overwinnen, pleit Scheers ervoor om veel mensen te betrekken bij het bedenken van nieuwe dingen. “Als je met een groepje ingenieurs een oplossing bedenkt en dat na een paar maanden presenteert, is het gevaar dat de praktijkmensen zeggen: ‘ons is niets gevraagd, maar wij moeten het wel doen’. En terecht.” Bij het ontwerpen van de schuine valpijp overlegde hij in een vroegtijdig stadium met kapiteins en chief engineers aan boord. “Het zou heel raar zijn om de mensen die er elke dag mee moeten werken, er niet bij te betrekken, maar het is wel de valkuil van menige techneut, omdat hij het zo druk heeft met zijn eigen zaken. Wanneer je wilt innoveren, moet je iedereen meenemen.”

Zijn internationale carrière in de offshore industrie bracht Scheers en zijn vriendin, die hij tijdens zijn afstuderen op wintersport ontmoette, over de hele wereld. Ze woonden in Australië en hun vier kinderen (nu negen, zeven, zes en vier jaar) werden geboren in Nederland, Engeland en België, waar ze neerstreken in Meersel-Dreef, een dorp met zeshonderd inwoners. “Mijn vrouw en ik vinden het altijd interessant om iets nieuws te doen.”

Ondanks hun grote gezin lukt het Scheers om vijf dagen en zijn vrouw (die letselschadejurist is) om vier dagen per week te werken. Het is mogelijk omdat België qua voorzieningen voor werkende ouders voor loopt op Nederland, vertelt hij. “België heeft betere en betaalbaardere buitenschoolse opvang. Bovendien gaan kinderen in België al met 2,5 jaar naar school.” 

Partners Maritiem Nederland