Slimmer dankzij data | Maritiem Nederland
Techniek&Innovatie

Doel is meer veiligheid, duurzaamheid en efficiency


Slimmer dankzij data

Mark van der Heijden | donderdag 16 mei 2019
Smart Maritime Technology

Sensoren zijn al jaren gemeengoed op schepen. Het ontbreekt echter vaak nog aan een platform waar de data samenkomen om ze vervolgens te visualiseren en analyseren. Damen Shipyards loopt daar met zijn Damen Gateway in voorop.

Toine Cleophas, research manager bij Damen Shipyards, is een druk bezet man. Daags na het interview vliegt hij naar een van de vestigingen van Damen in Zuid-Amerika. Toch neemt hij uitgebreid de tijd om in bijna één lange monoloog te vertellen over zijn zoektocht naar smart ships, schepen die de informatie delen van de duizenden sensoren aan boord. Een verhaal dat hij ook zal vertellen op het Smart Maritime Technology evenement op 13 juni in het VNAB-gebouw in Rotterdam.

>>> Ontmoet Toine Cleophas op het Smart Maritime Technology Event op 13 juni in Rotterdam. Vergroot uw netwerk, wissel kennis uit en creëer leads voor duurzame business.

“Zo’n 15 jaar werk ik nu bij Damen Shipyards. Men vraagt me weleens of ik niet op zoek moet naar een andere uitdaging, maar dit bedrijf verandert zo snel dat ik al blij ben de ontwikkelingen binnen het bedrijf te kunnen volgen.”

“De laatste tien jaar is het vooral techniek die ons beweegt en de laatste ontwikkeling daarbinnen is smart ships. Voor mij begon dit met een studie naar de monitoring van schepen. Welke trends zijn er in de markt? Wat beweegt onze techniek?”

“Zo zijn er steeds minder mensen die willen varen. De zorg om het milieu stimuleert nieuwe aandrijftechnieken. De roep om efficiëntie leidt tot design for operation. Er is een vraag om de inzet van schepen te vergroten. En door de opkomst van de deeleconomie kijk je eerst of je buurman een bepaalde boot heeft.”

De rol van data

Het werd Cleophas duidelijk dat bij alle vijf ontwikkelingen digitalisering of data een rol spelen. Minder personeel vraagt om automatisering en de inzet van een boot kan worden geoptimaliseerd als precies bekend is waar schepen zijn en hoe ze zijn beladen, om maar twee voorbeelden te geven. Door de data op de juiste manier te analyseren komt waardevolle informatie naar boven en daarmee de kennis om processen te optimaliseren.

“Vraag aan klanten wat ze zouden doen met de data van een schip en de kostenkant komt als eerste naar boven. Bemanning trainen om meer efficiënt te varen, kostenbesparing van brandstof en onderhoud optimaliseren. Pas als je doorvraagt komen de ideeën voor de inkomstenkant naar boven. Een van de dingen die er dan uitspringt is de optimale inzet van het schip.”

“Om optimaal te profiteren moeten we de data van het schip naar de klant brengen, maar ook naar de scheepsontwerper en de leverancier van deelsystemen, bijvoorbeeld de motor. Als we de data kunnen gebruiken om er met z’n drieën slimmer van te worden, kunnen we er misschien ook meer mee verdienen.”

‘Als data ons leren schepen slimmer in te zetten, kunnen we er misschien ook meer mee verdienen’

“Het systeem om data te delen moet daarom modulair, configureerbaar en schaalbaar zijn. De eerste stap daarbij is om de data te verbinden met de klant. Om die reden besloten wij de rol van integrator te vervullen. Wij zorgen voor een beveiligde verbinding van het schip met de kant en integreren allerlei slimme applicaties tot een dashboard.”

Damen Gateway

Het resultaat daarvan is de Damen Gateway, het dashboard dat de datastromen van verschillende sensoren en applicaties samenbrengt. Het is een systeem dat draait op Microsoft Azure, dat toch al door het gros van de maritieme industrie wordt gebruikt en dat bovendien modulair, schaalbaar en configureerbaar is. Daarmee begint het inzicht in de data, met als drie belangrijkste doelstellingen: een hogere veiligheid, duurzaamheid en efficiency.

“Ik zal drie uiteenlopende voorbeelden geven. Een klant wil bijvoorbeeld optimalisatie in de operatie, bijvoorbeeld de optimale route vinden tussen windmolens op zee die moeten worden bezocht. Sensoren die daarbij een belangrijke rol spelen zijn zorgen voor informatie over positie, snelheid, vermogen en stuwkracht. Daarnaast is ook het weer van belang. Het platform kan op basis daarvan de best mogelijke route berekenen.”

“Voor Damen zijn data interessant om een verbeterd scheepsontwerp te maken. Moet een schip langer of breder worden voor deze operatie? Zijn andere kranen of lieren aan te bevelen? Moeten motoren stiller worden, of zijn er juist meer motoren nodig? Schepen ontwerpen we op basis van gesprekken met de klant en ervaringsregels. Nu hebben we de kans om deze aan data te toetsen.”

“Een leverancier kan met de data zien hoe het bijvoorbeeld gaat met de motor en voorspellen of er iets mis gaat. Ook voor de operator is dat heel waardevol. Een schip ligt niet elke dag aan de kant en juist dan wil de operator het onderhoud laten uitvoeren. Daardoor kan de operator het onderhoud beter plannen en dat is enorme winst.”

Het roer overnemen

Een volgende stap is dat de data afkomstig van sensoren het werk van de mensen op de werkvloer uit handen nemen. Cleophas neemt me daarvoor mee naar een groot beeldscherm dat de krachten toont wanneer een sleepboot een groot schip manoeuvreert. In plaats van als bij een ‘digital twin’ simulaties uit te voeren, zou de computer aan de hand van actuele data deze operatie zelf kunnen uitvoeren, waarbij de kapitein enkel controleert.

“Dat laatste is nog toekomstmuziek. Op dit moment zijn er 57 schepen van Damen verbonden met Damen Gateway. We worden steeds beter in het beschrijven van wat er is gebeurd. Nu zijn we bezig met de ontwikkeling naar verklaren waarom iets is gebeurd. Daarna kunnen we van ‘functie gedreven’ naar ‘operatie gedreven’, waarin de rol van de kapitein of stuurman kleiner wordt, zodat zij meer supervisietaken op zich kunnen nemen. De kapitein heeft de verantwoordelijkheid voor het resultaat – de drie doelen: veiligheid, duurzaamheid en efficiency – en de computer wordt verantwoordelijk voor de uitvoering.”

‘De rol van kapitein en stuurman wordt kleiner zodat zij meer supervisietaken op zich kunnen nemen’

“Dit is een visie, we zijn daar nog niet. Scheepsbouw kampt deels met een achterstand door een gefragmenteerde industrie, in de vliegtuigbouw is meer gestandaardiseerd. De inzichten en behoeften waren er daar eerder, en de te maken stappen zijn daardoor groter. Daarnaast zijn er zoveel stakeholders, per schip moeten we met zo’n 1500 leveranciers afspraken maken.”

“Om verder te komen zullen we deze ontwikkeling zo relevant moeten maken dat ook de klant bereid is om zijn data te delen, met de scheepsbouwer en de toeleveranciers. Het grootste risico bij deze ontwikkeling is vertrouwen. Als het vertrouwen er niet is, gaan de inzichten niet heen en weer, en kunnen we elkaar niet helpen om beter te worden. Tien jaar geleden was binnen dit bedrijf het motto competition to win, nu is dit collaboration to win.”

Partners Maritiem Nederland