Remote support is blijvertje in maritieme sector | Maritiem Nederland
Techniek&Innovatie
Smart support van probleem onderkenning tot oplossing.

Sinds Covid-19 pandemie staat markt er enorm voor open


Remote support is blijvertje in maritieme sector

Het onderhoud aan schepen kost aanzienlijk veel tijd. Tijd waarin een schip niet kan varen. Volgens Wärtsilä is het daarom zaak deze ‘downtime’ te minimaliseren, door het onderhoud te optimaliseren. Remote support kan daarin een aanzienlijke rol spelen.

Wärtsilä maakt veelvuldig gebruik van remote support in zijn voyage management- en asset management-diensten. “Onze machines worden in de fabriek uitgerust met allerlei sensoren op het gebied van maintenance”, vertelt Frank Velthuis, Director Digital Product Development en Asset Management Services bij het techniekbedrijf. “Met die sensoren kunnen we op afstand in de gaten houden wanneer zich een probleem aandient, of wanneer we verwachten dat een probleem zich zál gaan aandienen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien dat de waarden in de exhaust van een motor veranderen, wat op termijn tot problemen gaat leiden.”

De maritieme sector staat bekend als conservatief als het aankomt op het omarmen van nieuwe technologie; remote support speelt in andere sectoren al veel langer een belangrijke rol. Toch is het niet helemaal eerlijk om de schuld daarvan in zijn geheel in de schoenen van de sector te schuiven, vindt Alex van Knotsenborg, Director of Global Sales (Transas business line) bij Wärtsilä Voyage Solutions.

Kostbare verbindingen

“Alle remote support begint met verbindingen en dat is met de scheepvaart altijd het grote probleem geweest. Zo’n verbinding op een schip is kostbaar. Tot niet zo lang geleden kostte wat relatief spotgoedkoop was op het land al vlug in de vijf cijfers aan apparatuur voor een schip.” Velthuis beaamt dit: “Niet zo heel lang geleden kostte het 12 dollar om 1 MB aan data via een satellietverbinding te versturen.”

Van Knotsenborg: “Nu is internet aan boord van schepen niet meer weg te denken en zijn de apparatuur en de kosten van de verbindingen meer betaalbaar.” Dit maakt het mogelijk voor de bemanning om sociaal contact te houden met het thuisfront en kan dezelfde infrastructuur worden gebruikt voor operationele toepassingen. Remote support is een van de vele toepassingen.

Complexer dan een Boeing

In de remote support gaat het om twee aspecten, stelt Van Knotsenborg: “Je hebt asset management, dat in feite alles wat het schip is omvat. Zat dat vroeger in handmatige rapportages aan boord, nu verloopt dat in toenemende mate via het Internet of Things (IoT). Je brengt de sensordata naar de wal en slaat ze op in een cloudomgeving. Vervolgens voed je daar allerlei applicaties mee om er informatie uit te halen en inzicht in deze data te krijgen.”

‘Een koopvaardijschip is complexer dan een Boeing. Het aantal sensormeetpunten aan boord is groter’

“Praktische toepassingen zijn predictive maintenance, brandstofoptimalisatie, het verlagen van de klimaat ‘footprint’ en natuurlijk technische ondersteuning op afstand. Dat is op zich niet nieuw. Bij bussen en vrachtwagens bijvoorbeeld gebeurt dit al lang. Maar bij schepen is het wel relatief nieuw en dat is ook niet zo vreemd: een koopvaardijschip is complexer dan een Boeing. Het aantal sensormeetpunten is groter, het aantal geïntegreerde systemen ook.”

Voyage management

Het tweede aspect, zo stelt Van Knotsenborg, is voyage management: hoe plan en bevaar ik mijn  mijn reis van haven A naar B, rekening houdend met zo veel (veranderende) factoren en eisen? Het is niet meer alleen de vraag wat de veiligste route is, maar ook: hoe blijft mijn brandstofverbruik en klimatologische footprint zo laag mogelijk, voldoe ik aan de eisen van de charteraar, hoe blijf ik weg bij slecht weer, wat zijn alternatieve routes als ik onderweg ben, wat is de tijd van aankomst in de haven, moet ik daar eerst ankeren en wachten, hoe ondersteun ik de bemanning in crisissituaties, kan ik de gevaarlijke manoeuvres trainen in een simulatiecentrum, hoe leer ik van de fouten?

Voyage management is een nieuw terrein waarbij IoT, big data en rekenkracht samenkomen om de toenemende economische, klimatologische en veiligheidseisen rondom de reisplanning het hoofd te bieden. Van Knotsenborg: “Op het land hebben we deze revolutie gezien met de opkomst van Google Maps, waarbij navigatie wordt gebruikt als basis voor vele dagelijkse toepassingen en uitdagingen rondom onze reis. Vergelijkbaar hiermee begint de maritieme sector het nut van geïntegreerde voyage management in te zien. Niet alleen bij rederijen, maar ook bij havens.”

Hij vervolgt: “De kracht van voyage management is dat reisplanning aan boord veel sneller en nauwkeuriger gaat. Ter illustratie: het maken van een reisplan kost aan boord al snel drie tot vier uur. Met voyage management wordt dit teruggebracht naar minder dan een half uur, zonder dat de bemanning aan controle en verantwoordelijkheid inboet.”

De bouwstenen voor cyber resilience volgens Wärtsilä (beeld: Wärtsilä). Tekst gaat verder onder afbeelding.

De bouwstenen voor cyber resilience volgens Wärtsilä.

Cyber security

Of het nu asset management of voyage management betreft, beveiliging bij een dergelijke service is essentieel. Velthuis: “In 2017 zijn er cyber security-regels gekomen; daarvoor moesten we vooral zelf bepalen waar we aan voldeden. Maar cyber security wordt steeds belangrijker en is inmiddels pure noodzaak. En dat ligt ook voor de hand, want steeds meer klanten streamen van schip naar wal en steeds meer klanten hebben een eigen systeem met een eigen cloud. Daardoor worden er steeds meer clouds gekoppeld en gedeeld.”

‘Met voyage management wordt het maken van een reisplan teruggebracht naar minder dan een half uur’

Toch is remote support zeker geen service die de bemanning vervangt. Ook gaat het niet om het ontvangen en versturen van grote hoeveelheden data. Bovendien hoeven die data maar af en toe verstuurd en ontvangen te worden via de satelliet (of GSM in de haven). Mocht die verbinding onverhoopt wegvallen, dan is er niets aan de hand. De bemanning aan boord van het schip gebruikt dan de systemen ‘offline’, zoals ze dat al jaren doen.

Een blijvertje

Covid-19 geeft de ontwikkeling van remote support een flinke boost. Dat zit hem vooral in het feit dat je de monteurs momenteel simpelweg niet op de schepen kan krijgen. Waar er eerst weerstand was om een ‘eigen’ systeem uit handen te geven, zien velen nu de absolute meerwaarde om met een dergelijke dienst de bemanning te ondersteunen. Van Knotsenborg: “In het verleden was het vergelijkbaar met een telefonische hulpdienst. ‘Ziet u die knop? Daar moet u nu op drukken.’ En nu kunnen we – met toestemming uiteraard – zelf het systeem in en de nodige ondersteuning bieden.”

Velthuis merkt ook dat klanten meer openstaan om zelf mee te werken. “Waar ze eerder zeiden: ‘Nee, sturen jullie maar een mannetje om dat draadje aan te sluiten’, doen ze dat nu veel gemakkelijker zelf, zodat wij hun ook weer kunnen helpen met remote support.”

Van Knotsenborg: “Die omarming van remote support is absoluut een blijvertje en ik denk dat het door accelereert. Rederijen komen erachter dat ze op afstand dingen kunnen organiseren, waardoor de effectiviteit aan boord toeneemt.”

‘Rederijen zien dat ze op afstand dingen kunnen organiseren, waardoor de effectiviteit aan boord toeneemt’

Velthuis verwacht wel enige afname van de bereidheid van de klant om zelf draden aan te sluiten. “Maar remote support blijft: ze zien dat het werkt.” Van Knotsenborg: “Ik denk dat de markt hier nu enorm voor gaat openstaan.”

Partners Maritiem Nederland