Pulskor minder schadelijk dan boomkor | Maritiem Nederland
Techniek&Innovatie
Sinds 2019 geldt een totaalverbod op pulsvisserij, maar Nederlandse vissers hoopten op nietigverklaring van het verbod.

Europees visserijonderzoek Wageningen Marine Research


Pulskor minder schadelijk dan boomkorBart Stam | woensdag 24 januari 2018
Visserij

Een vijfjarig Europees visserijonderzoek onder leiding van Wageningen Marine Research (WMR) laat zien dat een pulskor vijftig procent minder schadelijk is dan een boomkor. "Ook kleine schelpdieren en garnalen blijken zich veel sneller te herstellen dan de langlevende bodemdieren in stabiele gebieden.”

Onderzoeksinstituten en visserijbedrijven uit twaalf landen deden mee aan het onderzoek naar de invloed van de bodemsleepnetvisserij op bodemvissen, overige zeedieren en de zeebodem. ”Hierdoor konden we onderzoek combineren met de beroepspraktijk”, zegt Adriaan Rijnsdorp, senior onderzoeker bij WMR en hoogleraar duurzame visserij. Het onderzoek richtte zich op de Noordzee, de Zwarte Zee, de Middellandse Zee en de Oostzee. De Nederlandse bijdrage betrof de vangst van platvis op de Noordzee.

Rijnsdorp: “Alle kotters boven de twaalf meter hebben tegenwoordig Vessel Monitoring System (VMS). Via satellieten konden we elk moment bepalen hoeveel kotters er in een bepaald visgebied waren.” Deze gegevens combineerden de onderzoekers met metingen ter plaatste met multibeams, side scan sonars en steekbuizen. “Daarmee konden wij niet alleen de vissoorten en overige zeedieren in kaart brengen maar ook de bodemstructuur.”

Voor het vangen van platvis gebruiken kotters sinds de jaren zestig sleepnetten met kettingen die over de zeebodem worden gesleept, de zogeheten boomkorren. Nadelen zijn de bijvangst van andere soorten en het omwoelen van de zeebodem. Vandaar dat tientallen Nederlandse kotters inmiddels met een pulskor vissen. Het gaat om een proefproject waarvoor de Europese Unie tot 2019 ontheffing heeft gegeven. Hierbij produceren elektroden kleine elektrische schokken, waardoor de platvis in het sleepnet springt. Het voordeel van de pulskor is een sterke afname van de bijvangst en minder bodemomwoeling.

De belangrijkste uitkomsten van BENTHIS zijn dat de pulskor de zeebodem vijftig procent minder aantast. Voorts blijkt dat 45 procent van de Noordzeebodem intensief wordt bevist, maar ook 37 procent helemaal niet. Rijnsdorp: “Ook blijkt dat in gebieden met een sterke stroming bodemdieren minder gevoelig zijn voor visserij. Dit omdat kortlevende organismen als kleine schelpdieren en garnalen zich veel sneller herstellen dan de langlevende bodemdieren in stabiele gebieden.”

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland