Inspectie van schepen blijft mensenwerk | Maritiem Nederland
Techniek&Innovatie
Een gedeelte van de inspecties doet Bureau Veritas vanaf het Remote Survey Center in Rotterdam, vertelt Guljé.

Van ondersteuning door digitale tools tot ‘augmented surveyor’


Inspectie van schepen blijft mensenwerk

Lennart Kik | maandag 25 mei 2020
Zeevaart, Toeleveranciers

Jurriaan Guljé werkte bijna tien jaar als senior surveyor bij Bureau Veritas Marine & Offshore. Na een korte periode bij Big Lift Shipping en zeven jaar bij Boskalis keerde hij in september 2018 weer terug op het ‘oude nest’ waar hij nu een leidinggevende commerciële functie heeft. Door de inzet van steeds meer digitale tools is het inspecteren van schepen van aanzien veranderd. En het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht, zo blijkt uit het whitepaper ‘Digital Classification’ dat het klassebureau dit voorjaar publiceerde. “De kwaliteit van surveys en audits is gebaat bij de inzet van digitale middelen, maar het blijft mensenwerk”, zegt Guljé.

Bureau Veritas Marine & Offshore is een wereldwijd actief classificatiebureau waarbij certificering van schepen en gerelateerd equipment de belangrijkste service is. Naast nieuwbouwinspecties gaat het om materiaal- en productcertificering, surveys van schepen en installaties in service, statutaire certificering op basis van autorisaties door vlaggestaten en EU-certificering op basis van autorisaties van lidstaten. “Dit doen wij op basis van eigen regelgeving en voor vlaggestaten wanneer wij hiervoor gedelegeerd zijn”, zegt Guljé. De klanten van Bureau Veritas zijn scheepseigenaren en werven maar bijvoorbeeld ook toeleveranciers van de maritieme industrie.

Een gedeelte van de inspecties doet Bureau Veritas sinds kort vanaf het Remote Survey Center in Rotterdam. Dat spaart de surveyors veel tijd en reiskosten, terwijl klanten dankzij een ‘livestream’ snel en zonder wachttijd geholpen worden. De kosten worden gedrukt zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de inspectie (zie kader). De inzet van een zogenoemde ‘hololens’ – een augmented reality-bril – zorgt ervoor dat Bureau Veritas efficiënter kan werken.

  • Sinds 2012 zet Bureau Veritas volop in op digitalisering van de dienstverlening. Dit heeft onder meer geleid tot apps om klanten inzicht te geven in brandstofgebruik, port state control-prestaties, optimale vaarroutes en mogelijke emissiereductie. Kun je daar meer over vertellen?

Guljé: “Innovatie is inderdaad al geruime tijd een speerpunt in onze organisatie. Maar niet alleen bij ons, we merken dat de maritieme sector zich meer en meer openstelt voor innovatie en wij willen hierin als partner met onze klanten optrekken. De apps die we ontwikkeld hebben stellen scheepseigenaren in staat op een makkelijkere manier te voldoen aan wet- en regelgeving. Ze zijn erop gericht om compliance te borgen in de dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook om de interactie met het klassebureau en het uitvoeren van surveys te optimaliseren; beide partijen hebben daar dan profijt van. Op dit moment kunnen klanten een achttal apps gebruiken via onze website, maar in samenspraak met onze klanten blijven we nadrukkelijk bekijken waar er nog meer behoefte is voor nieuwe ontwikkelingen.”

  • De inzet van digitale tools bij de inspectie van schepen heeft een aantal voordelen. Het mes lijkt zelfs aan twee kanten te snijden: de kwaliteit van de inspecties gaat omhoog, terwijl de klant goedkoper uit is. Klopt die stelling of is dit beeld te optimistisch?

“Het is zeker zo dat er meerdere voordelen zijn aan de inzet van digitale middelen bij inspecties. Zo is de veiligheid een ander belangrijk aspect. Door de inzet van drones kan je bijvoorbeeld het betreden van een besloten ruimte of het werken op hoogte voorkomen. Hiermee kunnen zeker kosten worden bespaard, bijvoorbeeld doordat er geen stellingen hoeven te worden geplaatst. En wellicht wordt er ook tijd bespaard doordat het schip minder lang uit de vaart is. Ook de kwaliteit van inspecties is gebaat bij het gebruik van digitale middelen, maar hier moet je in eerste instantie altijd zorgvuldig naar kijken. In principe zal de kwaliteit altijd vergelijkbaar of beter moeten zijn dan bij een ‘conventionele’ inspectie. Bij elke nieuwe techniek zal ook goed bekeken moeten worden of dit het geval is. Dat is de reden waarom wij een bedrijf dat drones wil inzetten ter ondersteuning van inspecties eerst apart certificeren.”

  • Het gebruik van drones bij inspecties is een aansprekend voorbeeld. Dit is al een soort ‘inspectie op afstand’. Een jaar of drie geleden stond dit nog in de kinderschoenen. Wat is er op dit gebied mogelijk anno 2020?

“Op dit moment kunnen we zogenoemde ‘close-up surveys’ – surveys die normaal gesproken door een surveyor visueel binnen armlengte moeten plaatsvinden – als alternatief met een drone uitvoeren, bijvoorbeeld in het ruim van een bulkcarrier. Verder testen we momenteel drones die ook diktemetingen kunnen uitvoeren van de constructie die tijdens een survey in beeld wordt gebracht. Niet alleen ‘aerial’ drones spelen hierbij een rol, ook ROV’s – onderwater drones – kunnen worden ingezet voor inspecties aan het onderwaterschip. Verder maken we gebruik van zogenoemde ‘crawlers’ die langs de huid van een schip kruipen en daarbij diktemetingen uitvoeren. Volgende stappen zullen te maken hebben met het digitaal kunnen vaststellen van afwijkingen, bijvoorbeeld deuken, en met mogelijkheden om automatisch roest te detecteren en kwantificeren. Maar dan komen we al in het gebied dat wij ‘augmented surveyor’ noemen, waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet ter ondersteuning van de surveyor.”

  • Vorig jaar heeft Bureau Veritias de eerste ‘remote survey’ uitgevoerd voor de ‘Bourbon Explorer 508’, een OSV voor de kust van Angola. Met een digitale tool is het mogelijk de systemen aan boord uit te lezen en te verifiëren. Een nieuwe fase in de automatisering van het inspectieproces?

“Dit was een project waarbij een specifieke inspectie – namelijk met betrekking tot ‘Dynamic Positioning (DP)’ – voor het eerst op afstand is uitgevoerd. Het schip is voorzien van vele sensoren die data verzamelen die nodig zijn om te kunnen vaststellen of het DP-systeem naar behoren functioneert. Deze data worden aan boord verzameld en naar de wal gestuurd waar onze DP-specialisten in feite de inspectie kunnen uitvoeren. De uitdaging zit hem hier in de kwaliteit van de data. De bewaking van de datakwaliteit speelt dan ook een grote rol binnen het proces alsook cyber security.”

‘Niet alle typen surveys kun je op afstand doen en er zal altijd een beoordeling aan vooraf gaan’

“Het grote voordeel voor de klant is dat een dergelijke survey door de bemanning zelf kan worden gestart en zelfs voor een deel kan worden afgewerkt. De impact van zo’n survey op de operationele inzetbaarheid wordt daarmee sterk verkleind. Op basis van onze ervaringen met de Bourbon Explorer 508 hebben we inmiddels de aanvullende klassenotatie ‘digital DP survey’ opgenomen in onze Rules, voor schepen die uitgerust zijn om een DP survey op afstand te kunnen aanbieden.”

  • Jullie werken in dit geval samen met Kongsberg Maritime. Heeft Bureau Veritas inmiddels voldoende IT-specialisten in huis om dit soort tools te ontwikkelen of neem je hiervoor externe partners in de arm?

“In algemene zin is het niet onze eerste intentie om specialistische hardware en/of tools te ontwikkelen. In de basis zijn wij een klassebureau met de expertise om onafhankelijk te toetsen aan wet- en regelgeving. Ik zie onze rol hierin meer als verbindend. Met kennis van de industrie en verschillende partners faciliteren we innovatieve ontwikkelingen binnen de kaders van regelgeving. Daarnaast proberen we in overleg met belanghebbenden – een vlaggestaat of de IMO – sommige kaders af te stemmen op nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkelingen gaan soms ook erg hard, vaak gevoed vanuit andere sectoren. Doorgaans is het efficiënter om hiervoor een samenwerking aan te gaan.”

  • Anno 2020 zijn er al veel tests en ‘proof of concepts’ gedaan, onder meer met augmented reality en ‘smart glasses’. Is de technologie achter ‘remote surveys’ inmiddels voldoende rijp om deze breed toe te passen?

“We hebben inderdaad al aardig wat testen uitgevoerd met verschillende technologieën de laatste paar jaar. De een is beter toepasbaar dan de ander, en een remote survey zal altijd een combinatie zijn van eigen waarnemingen en informatie die de surveyor in staat stelt het complete beeld te vormen. Zelf vond ik de test met een hololens in de machinekamer van een schip op de Noordzee wel een markeringsmoment. Aan de wal konden onze mensen meekijken en communiceren. Ook konden documenten in beeld worden gebracht. Dat gaf toch wel een indicatie van de mogelijkheden.

In samenwerking met Boskalis liet Bureau Veritas de machinekamer van een hopperzuiger inscannen. Van de scan werd een 3D-model gemaakt (foto: Bureau Veritas). Tekst gaat verder onder de foto.

“Anderszijds is het goed om aan te geven dat we nog vol in ontwikkeling zijn om al te kunnen vaststellen dat de kwaliteit van een remote survey overeenkomt met een fysiek survey. Niet alle typen surveys kunnen remote worden gedaan en er zal altijd een beoordeling aan vooraf gaan. Ook zijn wij hierin als klassebureau niet altijd in de lead; veel surveys zijn immers gerelateerd aan zogenoemde ‘statutaire’ regelgeving waar de betreffende vlaggestaat ons voor autoriseert. Maar sinds de opening van ons Remote Survey Center in Rotterdam op 10 maart doen we snel meer ervaring op met de verschillende technologieën die een remote survey kunnen ondersteunen en kunnen we daarin ook desgevraagd vlaggestaten adviseren.”

  • Dit voorjaar vindt er een pilotproject plaats in samenwerking met Boskalis. Kun je daar iets over vertellen?

“Dat project is bijzonder doordat er een aantal innovaties bij elkaar komen. We hebben de machinekamer van een sleephopperzuiger laten inscannen en van de scan een 3D-model laten maken. Vervolgens hebben we het model geladen met allerlei informatie waardoor iemand die met een hololens of smartglasses op het schip rondloopt die informatie kan opvragen door naar een bepaald stuk machinerie of component te kijken. De mogelijkheden die dan gecreëerd worden zijn enorm, niet alleen om surveys op afstand te kunnen doen en bijvoorbeeld een checklist te laten zien. Ook de eigenaar zelf heeft hier baat bij, door bijvoorbeeld instructies voor componentonderhoud in te voeren of onderdelen die aan vervanging toe zijn automatisch te laten bestellen. Aan de wal konden we zowel door de ogen van de hololens drager meekijken als in het 3D-model. De beelden liepen keurig synchroon. Het leuke van dit project is dat we hebben samengewerkt met een jong bedrijf ‘Social Brothers’ dat uit de IT-industrie komt (zie kader). Doordat dit bedrijf geen maritieme achtergrond heeft, kon het ons vaak een heel andere kijk geven op de mogelijkheden.”

  • Digital classification houdt een grote belofte in: dankzij de opkomst van artificial intelligence (AI) en de verwachte doorbraak van 5G komen ook ‘predictive tools’ binnen bereik. Wat is de visie van Bureau Veritas op deze nieuwe mogelijkheden?

“Deze tools gaan er zeker komen en we zien daar ook de eerste beginselen van. Schepen die tegenwoordig gebouwd worden hebben veel meer sensoren dan vijf à tien jaar geleden. Bovendien worden ze vaker gemonitored, al dan niet op afstand. De volgende stap is om werkelijke informatie uit alle beschikbare data te kunnen halen, maar ook hierin wordt progressie geboekt. Wij bieden scheepseigenaren al de mogelijkheid om machinery surveys op basis van condition monitoring te doen. Hierbij wordt de frequentie en de scope van een inspectie afgestemd op de resultaten van metingen zoals trillingen, drukken, temperatuur en andere voorgeschreven parameters. Afwijkingen in waarden kunnen dan een aanleiding zijn voor aanvullende inspecties. Op dit moment op basis van de beoordeling van ervaren surveyors, maar hier zal wellicht AI in de toekomst ook een rol gaan spelen.”

  • Fascinerend is de totstandkoming van 3D-modellen van schepen (de zogenoemde ‘digital twins’) die gedurende de hele levensduur vanaf de ontwerpfase van het schip kunnen worden gevolgd. Dan heb je niet alleen een basis voor digitale surveys en classificatie, maar ook voor nieuwe vormen van dienstverlening.

“Wij verwachten veel van de ontwikkelingen op het gebied van digital twins en hebben op dit gebied ook de samenwerking gezocht met Dassault Systèmes waarbij de 3D-modellen van klanten geïmporteerd kunnen worden op hun 3Dexperience platform en er automatisch rekenmodellen worden gegenereerd vanuit dit platform. Er hoeven dan geen 2D-tekeningen gemaakt te worden van 3D-modellen om constructies te kunnen beoordelen. Dit model vormt dan de basis voor een digital twin waar actuele survey informatie – bijvoorbeeld over diktemetingen – kan worden ingevoerd tijdens de levensloop van een schip. De kracht zit hem in het feit dat je een collaboratief platform aanbiedt waar diverse belanghebbenden terecht kunnen en alle gegevens op één plek te vinden zijn.”

  • In hoeverre beïnvloedt de opkomst van digital classification jullie werk als surveyor bij Bureau Veritas? Kom je straks nog wel aan boord van schepen?

“Digitale middelen zullen meer en meer gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van het survey werk, waardoor de efficiency en kwaliteit in belangrijke mate kunnen worden verbeterd. De afgelopen decennia is er veel regelgeving bijgekomen waarop moet worden gecontroleerd. Daarnaast zijn de schepen complexer geworden waardoor digitale middelen een welkom hulpmiddel kunnen zijn. Dit kun je vergelijken met de moderne uitrusting van schepen die de bemanning ondersteunt om veiliger en efficiënter te varen."

‘Als het gaat om de vertaling van de ervaring van surveyors in digitale tools is er nog wel een weg te gaan’

"Nu er bijvoorbeeld data moeten worden verzameld over het brandstofverbruik van schepen die onze surveyors vervolgens moeten valideren, kun je je voorstellen dat dit zich leent voor automatisering en digitalisering. Maar als het gaat over de vertaling van de ervaring van surveyors in digitale tools om complete surveys uit te voeren is er nog wel een weg te gaan. Wellicht zien we dus een verschuiving in de werkzaamheden die zich voor de surveyor meer toespitsen op de controle van gedigitaliseerde processen en de uitvoering van meer complexe surveys en/of audits waarbij de interactie met de bemanning een rol speelt. Wat dat betreft blijft het gelukkig toch nog mensenwerk."

Inspectie op afstand

Het Utrechtse IT-bedrijf Social Brothers maakte mogelijk dat Bureau Veritas met behulp van een hololens ook op afstand kan inspecteren. Een gedeelte van de inspecties doet Bureau Veritas nu vanaf het Remote Survey Center in Rotterdam. Dat spaart de surveyors veel reistijd en reiskosten, terwijl klanten dankzij de livestream oplossing snel en zonder wachttijd geholpen worden. De kosten worden gedrukt zonder concessies te doen aan de kwaliteit via een geoptimaliseerd proces. De hololens zorgt ervoor dat Bureau Veritas efficiënter kan werken. Een medewerker bij het product dat geïnspecteerd moet worden, laten we zeggen een dieselgenerator, zet de hololens op en kan zo de generator in beeld brengen bij de surveyor op afstand. Op verzoek van de surveyor kan de medewerker bepaalde delen beter in beeld brengen. Het grote voordeel van de hololens is dat de medewerker de handen vrij heeft en daardoor ook onderdelen kan openen of uit elkaar draaien. Zo kan de surveyor een goed beeld krijgen van de conditie van de generator. Aan het einde van het contact kan de inspectie meteen worden afgesloten. Dit bespaart niet alleen kosten, maar ook tijd.

 

CV Jurriaan Guljé

September 2018 – heden: Commercial Manager The Netherlands, Bureau Veritas

2017 – 2018: Head Nautical Department, Boskalis

2016 – 2017: Manager Crewing Department (Dredging), Boskalis

2012 – 2016: Manager Safety, Health, Environment & Quality, Boskalis

2011 – 2012: QHSE Manager, Big Lift Shipping

2002 – 2011: Senior Surveyor, Bureau Veritas

1998 – 2002: Project Manager, Shipdock Amsterdam

1991 – 1995: Opleiding Maritiem Officier, Hogeschool van Amsterdam

Partners Maritiem Nederland