Topoverleg moet leiden tot één loket bij de overheid | Maritiem Nederland
Achtergrond
Al in 2014 vond aan boord van 'Zr. Ms. Karel Doorman' topoverleg plaats over de Maritieme Strategie.

Topoverleg moet leiden tot één loket bij de overheid

Jan Spoelstra | vrijdag 12 september 2014
Maritieme Cluster, Piraterij

In de aanloop naar de Wereldhavendagen waren de top van het maritieme bedrijfsleven, de minister van IenM en een serie topambtenaren het erover eens: er moet één aanspreekpunt komen voor de maritieme sector in politiek Den Haag.

Op 4 september vond aan boord van ‘Zr. Ms. Karel Doorman’ het door Stichting Nederland Maritiem Land georganiseerde maritieme topoverleg plaats. De deelnemers bestonden uit ambtenaren van de ministeries van verschillende departementen, minister Schultz van Haegen (IenM) en een aantal grote bedrijven uit de maritieme sector, waaronder IHC, Heerema, Keppel Verolme en Wagenborg. Volgens Arie Kraaijeveld, in zijn hoedanigheid als voorzitter van Stichting Nederland Maritiem Land, gaat het overleg ertoe leiden dat de maritieme sector in het komende jaar één aanspreekpunt krijgt in politiek Den Haag. “We willen dit echt gaan uitrollen in het komende jaar, de minister heeft toegezegd mee te werken.”

Grootste cruiseschip

De relevantie van dit overleg werd naderhand duidelijk gemaakt door Tineke Netelenbos (voorzitter KVNR) en Kraaijeveld. Zo komt eind september de ‘Oasis of the Seas’ naar de cruiseterminal in Rotterdam. Het schip lost daar zo’n 5500 passagiers en 2100 bemanningsleden, om vervolgens naar het droogdok van Keppel Verolme te varen waar een grootschalige onderhoudsbeurt aan het in 2009 afgebouwde schip plaatsvindt. Er moeten dan 1200 werknemers ingehuurd worden om de klus te klaren.

‘De overheid moet het maritieme bedrijfsleven niet dwarszitten met verouderde regeltjes en procedures die simpelweg niet toe te passen zijn in de maritieme sector’

“Negentig procent van die werknemers komt uit Europa, maar 10 procent komt van buiten Europa”, aldus Kraaijeveld. “Het kost maritieme bedrijven ontzettend veel moeite om dat personeel van buiten Europa in te klaren om hier te mogen werken.” Zo schijnen Royal Caribbean Cruises en Keppel Verolme tal van individuele werkvergunningen en aanvragen van visa te moeten regelen. Zo veel dat de eigenaar van het schip zich serieus afgevraagd heeft of wij dit werk hier, in de grootste haven van Europa, wel willen doen. “Dit is bij uitstek een probleem waarvoor je naar één loket bij de overheid wilt.” Kraaijeveld legde uit dat je voor de haven in principe bij IenM moet aankloppen, voor visa bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor arbeidsvoorwaarden bij het ministerie van Sociale Zaken.

Wijzend op de Cruiseterminal waarnaast het marineschip was afgemeerd voor de Wereldhavendagen, vult Netelenbos aan dat de vele cruiseschepen die Rotterdam alleen aandoen voor een bezoek van een dag hetzelfde probleem hebben: “Aan boord werken veel Filippino’s, maar ook aan boord van zeeschepen die in de rest van de haven komen, werken veel Filippino’s. Omdat deze zich op dat moment op Nederlands grondgebied bevinden, gelden volgens Sociale Zaken Nederlandse arbeidsvoorwaarden. We moeten elk jaar opnieuw uitleggen dat het nou eenmaal zo werkt in de scheepvaart, sterker nog, er zijn in Europa nauwelijks opleidingen tot matroos dus die mensen moet je per definitie van andere continenten halen. Het is niet haalbaar om die mensen voor een dag onder Nederlandse arbeidsvoorwaarden te laten werken. Als je dat zou willen, kun je de haven wel sluiten.” Volgens Netelenbos wordt dit steeds wel weer uitgelegd en opgelost, maar het is heel vermoeiend om bij elke wisseling van een ambtenaar alles weer opnieuw te moeten uitleggen.

Private beveiligers

Netelenbos deelde na het topoverleg ook de onvrede over de motie van de PvdA die de inzet van private beveiligers van tafel veegde. Ook dat probleem gaat over verschillende ministeries heen (Defensie, Justitie) en ook daar moet keer op keer uitgelegd worden dat er schepen uitvlaggen omdat ze zich niet goed kunnen beschermen tegen piraten. “En dat leidt niet tot minder misstanden in de wereld, omdat schepen simpelweg onder andere vlaggen gaan varen. Wat niet alleen belastinginkomsten scheelt, maar ook minder werkgelegenheid voor Nederlandse bemanning oplevert.”

“We hebben niet zitten janken over geld”, besloot Kraaijeveld, “dat was niet aan de orde. Wat we wel aangegeven hebben is dat de overheid een goed vestigingsklimaat moet scheppen en het maritieme bedrijfsleven niet dwars moet zitten met verouderde regeltjes en procedures die simpelweg niet toe te passen zijn in de maritieme sector.”

Er wordt al jaren gelobbyd voor minder regeltjes en procedures om het bedrijfsleven meer ruimte voor ondernemerschap te geven. De maritieme sector staat daarin niet alleen, maar is wel bij uitstek internationaal georiënteerd waarbij vestigingsklimaat en procedures voor buitenlandse werknemers de bedrijfsvoering behoorlijk dwars kunnen zitten. Op de vraag of er nu echt wat gaat gebeuren nodigt Kraaijeveld de media uit over een jaartje terug te komen: “De minister heeft echt een toezegging gedaan om in Den Haag één aanspreekpunt te organiseren dat vervolgens het werk over de verschillende ministeries uitbesteedt. Dat willen we het komende jaar uitrollen.”

Partners Maritiem Nederland