‘Scheepvaartsector moet elkaar meer opzoeken’ | Maritiem Nederland
Achtergrond
Onder de noemer ‘Leaders in Safety’ en de slogan ‘We want you all to return home safely’ zet Vroon in op veiligheid.

KVNR-lid aan het woord: Vroon


‘Scheepvaartsector moet elkaar meer opzoeken’

Erik van Huizen | woensdag 13 november 2019
KVNR-lid aan het woord

In de rubriek ‘KVNR-lid aan het woord’ komt iedere maand een rederij aan het woord die is aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. “Het Nederlandse cluster heeft enorme technologische kennis en vaardigheden”, zegt Commercial Director Jan-Piet Baars op het hoofdkantoor van Vroon in Breda. “Om de voorsprong op deze vaardigheden te kunnen benutten, moeten wij elkaar meer opzoeken. Als Vroon proberen we dat, en ik hoop dat de industrie dat ook doet.”

Baars denkt dat de industrie nog veel verder in gesprek kan gaan met elkaar. Alles wat de sector in Nederland steeds meer aan het doen is, moet daarbij gecombineerd worden. Daarin kan een taak weggelegd zijn voor zowel de KVNR, maar ook voor Nederland Maritiem Land, de IRO en de vlaggestaten. “Samen kunnen we gezamenlijke thema’s vinden, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving. We moeten onnodige obstakels wegnemen die er nu nog zijn. Het is mogelijk om daar gezamenlijk voortgang in te maken. Dat geeft ons ook mogelijkheden onze schepen nog efficiënter en veiliger te laten opereren. Daarnaast geeft het onze bemanning de kans om bij te dragen aan de snelle en vloeiende energietransitie.” 

Offshore

Vroon is wereldwijd actief. Op verschillende plaatsen is de reder lokaal aanwezig met een kantoor. “Wanneer je voor langere tijd in een bepaald gebied opereert en je met bemanning werkt die niet zo lang aan boord zit, dan zijn er vaak mensen uit de regio aan boord”, vertelt Niek Spiljard, Managing Director van Vroon Offshore Services Den Helder. “Zo hebben onze emergency response and rescue vessels (ERRV), die voornamelijk in Engeland varen, vaak een lokale bemanning.”

Dankzij de nieuwbouw in de afgelopen jaren heeft Vroon een jonge vloot met efficiënte schepen. “Wij hebben diverse supportschepen voor de industrie. We leveren onder meer logistieke services voor de offshoreplatformen met onze vloot van twintig platform supply schepen. Met deze schepen werken wij voornamelijk voor de olie- en gasindustrie, maar ook voor de renewable sector, de offshore wind. In Aberdeen (VK) liggen onze 38 ERRVs. Als er iets mis gaat, dan kunnen we de platformmedewerkers in veiligheid brengen.”

De schepen van Vroon zijn onder meer actief in de subsea support. “Wij hebben vijf subsea-support schepen. In nauwe samenwerking met subcontractors worden werkzaamheden onder water uitvoerd. Dat kan zowel met duikers als met ROV’s, robotjes die onder water werkzaamheden uitvoeren. Met deze vloot wordt inspecties en onderhoud aan platformen gedaan. Deze schepen zijn ook actief voor zogenoemde seabed preparation. Als er een windpark gebouwd moet worden, moet het zeebed eerst schoongemaakt en bouwklaar gemaakt worden.”

Spiljard ziet het soort werk wel veranderen. “Vroeger ging het om het huren van het schip, dat verschuift nu meer op naar vraag voor een bepaalde service. Wij hebben niet de ambitie om contractor te worden, maar nemen wel meer verantwoording voor het eindproduct.” Naast de hierboven genoemde types offshore supportschepen, varen er ook nog walk-to-work, crew-transfer en anchor-handling tug supply schepen in de Vroon vloot.

Budgetten stijgen

Uit berichten in de media zou het volgens Spiljard kunnen lijken dat in de olie- en gas sector niet veel meer werk verricht kan worden, maar dat is niet helemaal waar. “De reductie in olie- en gasprijs heeft de operators wakker geschud. Het moest in de hele keten efficiënter. Daar doen wij aan mee. Het klopt dat men soms minder schepen huurt, maar het betekent niet dat er niets meer gebeurt. Wij willen graag met de operators het gesprek aangaan hoe we efficiënter kunnen opereren. Wij denken dat er in de olie- en gassector nog vele jaren werk is en wij zullen daarin aanwezig blijven.”

'De budgetten van offshoreprojecten stijgen van 100 miljard richting 200 miljard euro'

Ook de budgetten in de olie- en gas sector zijn volgens Baars weer aan het toenemen. “De budgetten van offshoreprojecten stijgen van 100 miljard richting 200 miljard euro. Dat is niet meer de 800 miljard van een paar jaar geleden, maar het is wel meer. Je ziet nu dat gedeeltelijk achterstallig onderhoud wordt ingehaald.”

Deepsea

In de deepsea markt heeft Vroon onder meer een goede naam met Livestock Express, opererende in een nichemarkt voor het vervoer van vee. Vroon heeft hiervoor veertien ultramoderne schepen die voldoen aan “de hoogste standaarden voor het welzijn van het vee”. Het betreft gespecialiseerd vervoer in een markt die zich vooral afspeelt in Australië, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

High heat is een andere nichemarkt waarin Vroon actief is. Het gespecialiseerd vervoer met schepen waarbij de lading onder hoge temperatuur wordt opgeslagen in tanks. Het gaat hierbij onder meer om het vervoer van bitumen en zwavel. “Daar hebben wij een moderne vloot voor”, vertelt Spiljard. “Hiermee opereren we wereldwijd.” Daarnaast vaart Vroon in de deepsea ook met producttankers, containerschepen, bulkcarriers en autoschepen.

Duurzaamheid

Voor zowel de offshore als de deepsea is het nieuwbouwprogramma inmiddels afgerond. De schepen van de toekomst zullen er volgens Baars anders uit komen te zien. “Schepen ondergaan grote veranderingen qua propulsie en brandstof. We moeten kijken wat dat voor ons gaat betekenen. Er zijn nu partijen die bijvoorbeeld batterijen leasen. Die zouden straks ook bij ons aan boord kunnen staan. We bekijken dat voor de hele vloot.” Overigens is het niet zo dat Vroon wacht met het verduurzamen van de schepen tot er weer nieuw wordt gebouwd. “We kijken naar het efficiënter maken van de schepen die wij al hebben, en we kijken naar het gebruik van alternatieve brandstoffen. We blijven zeker niet stilzitten en we blijven niet op olie varen zolang er olie is.” 

Vroon is aanegsloten bij het Maritime Anti-Corruption Network (MACN). Dit netwerk telt inmiddels meer dan honderd leden. “Daar waren wij al vroeg lid van”, zegt Baars. “Hoe internationaler je gaat werken, in des te meer havens je komt en hoe complexer de situatie kan worden. In het geval van corruptie is daar nu een netwerk voor. Daar zitten onder meer verladers en scheepseigenaren in. Als je als reder een probleem hebt, in bijvoorbeeld Buenos Aires, dan is daar een netwerk waar je gebruik van kunt maken om het probleem te adresseren. Wij hebben er al gebruik van gemaakt en het heeft ook vruchten afgeworpen.”

Leaders in Safety

Een van de zaken waar Vroon sterk op inzet, is veiligheid. Onder de noemer ‘Leaders in Safety’ en bijbehorende slogan ‘We want you all to return home safely’, waarbij de medewerker de leader is, gaat het hierbij vooral om het gedrag van de werknemers. “De industrie waarin wij leven is sterk procedureel en hardware driven”, vertelt Baars. “We zijn nu enkele jaren bezig om met aandacht voor gedrag, de veiligheidsperformance bij Vroon te verhogen. Het gaat hierbij om verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Dat doen wij op basis van gesprekken en video’s en we hebben daar thema’s omheen gebouwd. We zoeken daarbij vooral de dialoog aan boord, maar de schepen hebben ook een buddy aan de wal.”

‘Veiligheid is een integraal onderdeel van hoe wij werken. Daar willen we leading in zijn’

Volgens Baars is het belangrijk dat de mensen zich veilig voelen en dat de werkgever serieus met dit onderwerp omgaat. “Veiligheid is een integraal onderdeel van hoe wij werken. Daar willen we leading in zijn. Je moet mensen een veilige omgeving bieden om ze in staat te stellen een high performance te leveren. Het één bestaat niet zonder het ander."

KVNR

De KVNR heeft volgens Baars en Spiljard een belangrijke functie voor Vroon. “Wij kunnen volmondig zeggen dat de KVNR onze brancheorganisatie is voor verschillende takken van scheepvaart. Het gaat hierbij onder meer om het bijeenbrengen van partners in de industrie en een gezamenlijke stem naar de overheid. Wij zijn als Vroon ook in alle lagen van de KVNR aanwezig.”

De video’s voor Vroon24, het jaarlijkse safety event, zijn te zien op het eigen YouTube kanaal: https://www.youtube.com/user/vroongroup

Zowel deepsea als offshore

Vroon is actief in zowel de deepsea als de offshore. In de offshore opereert de reder wereldwijd, onder meer in Noord-Europa, het Middellandse Zeegebied, Noord-Afrika, Zuid-oost Azië, Mozambique en Trinidad en Tobago. In deepsea is Vroon onder meer actief in nichemarkten als het vervoer van vee en high-heat (lading onder hoe temperatuur).

Partners Maritiem Nederland