Achtergrond
Foto: Peter van Aalst

SAIL moet Den Helder blijvende impuls geven

Bart Stam | dinsdag 20 juni 2017
Marine, Havens

In combinatie met de Marinedagen staat van 22 tot en met 25 juni de vijfde editie van SAIL Den Helder op het programma. Voor Port of Den Helder, de Koninklijke Marine en de vier samenwerkende gemeenten in de Kop van Noord-Holland een ideale gelegenheid om zowel de haven en de marinebasis als de regio te promoten.

Eef van den Broek, directeur van SAIL Den Helder, hoeft niet lang na te denken op de vraag wanneer het evenement is geslaagd. “Als ik op maandagochtend 26 juni allemaal lachende gezichten zie!” Hij krijgt bijval van kapitein ter zee Ruud Ramaekers, hoofd Maritieme Ondersteuning van de Koninklijke Marine: “Ik ben tevreden als bezoekers van de Marinedagen een leuke dag hebben gehad en tevens een goed beeld hebben gekregen wat de Koninklijke Marine allemaal doet. Zowel op de schepen als aan de wal”, aldus Ramaekers die ook bestuurslid is van Stichting SAIL Den Helder. “Ik weet zeker dat dat gaat lukken, alleen al vanwege de combinatie met SAIL.”

‘Port of Den Helder is een typische pitstophaven’

Het is natuurlijk niet toevallig dat SAIL Den Helder en de Marinedagen gelijktijdig plaatsvinden. Van den Broek: “Beide evenementen versterken elkaar. Het is de combinatie van indrukwekkende zeilschepen in combinatie met moderne marineschepen, ofwel oud en nieuw. Op basis van de eerdere edities verwachten we zo’n 400.000 bezoekers maar bij mooi weer zouden dat er nog weleens meer kunnen worden.” Tijdens SAIL Den Helder in 2013 kwamen er ondanks het slechte weer zo’n 330.000 mensen.

Moderne haven

Natuurlijk kan een evenement als SAIL Den Helder niet zonder Tall Ships. Ditmaal komen er 32 met aansprekende namen als Kruzenshtern, Sedov, Shabab Oman II en Statsraad Lehmkuhl. Van den Broek: “We hebben geregeld overleg met de havens van Amsterdam, Harlingen, Delfzijl en Vlissingen die ook regelmatig een SAIL-evenement organiseren. Doel is om goede afspraken te maken zodat we qua planning niet in elkaars vaarwater zitten.” Bijzonder voor de editie van 2017 is dat alle Tall Ships zich op donderdag 22 juni voor de SAIL-In parade verzamelen op de Rede van Texel, waar ooit de VOC-schepen voor anker gingen. Daarnaast zullen er in Den Helder zo’n 164 schepen te zien zijn van het zogeheten Varend Erfgoed. Voorbeelden zijn oude stoom- en motorsleepboten, tjalken, reddingboten, botters en platbodems.

Van den Broek: “Natuurlijk komen veel bezoekers voor deze prachtige schepen. Maar we laten Den Helder ook zien als moderne haven met een sterke offshore industrie, de Koninklijke Marine, visserij, maritieme opleidingen en een luchthaven. Verder hebben we vier gemeenten - Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen - die nauw samenwerken onder het motto ‘De Kop Werkt’. De Noordkop is een groot gebied met slechts 115.000 inwoners, waar dus nog volop ruimte is voor nieuwe bedrijven. Naast de haven zijn toerisme en de agrarische industrie hele sterke sectoren.”

Groot publiek

De mogelijkheid om de haven te laten zien aan een groot publiek is voor Port of Den Helder reden om SAIL volop te steunen, vertelt adjunct-directeur Kees Turnhout. “Dat doen we door te zorgen voor goede ligplaatsen voor alle Tall Ships en het Varend Erfgoed. Maar we willen ook laten zien dat er hier een dynamische, innovatieve haven is met vier sterke pijlers: offshore, scheepsonderhoud, Koninklijke Marine en visserij.”

Turnhout omschrijft Den Helder als een gespecialiseerde haven. “We hebben hier nauwelijks op- en overslag maar wel een hoge toegevoegde waarde van zo’n 492 miljoen euro. Port of Den Helder is een typische pitstophaven. We faciliteren korte afhandelingstijden voor toeleveranciers, onderhouds- en bevoorradingsbedrijven in de offshore-industrie. Zij vormen samen de logistieke hub voor 145 productieplatforms in het zuidelijk deel van de Noordzee.” De regio Den Helder presenteert het cluster van offshore bedrijven, zeehaven, helikopterhaven en kennishaven onder de merknaam Northsea Energy Gateway.

Turnhout erkent dat Den Helder het de laatste jaren wat moeilijker heeft vanwege de lage olie- en gasprijzen. Hierdoor liep het aantal bezoekende offshore schepen terug van 2500 in 2014 naar 2100 in 2016. Daarnaast ging het vorig jaar om zo’n 1250 kotters, 512 bedrijfsvaartuigen en 176 binnenvaartschepen. Turnhout: “Desondanks boeken we nog steeds positief resultaat en ben ik optimistisch over de toekomst. Juist omdat wij hier ruim honderd gespecialiseerde offshore bedrijven hebben, verwacht ik dat Den Helder kan profiteren van het groeiende aantal windparken op de Noordzee.”

Ontmanteling

Een andere kansrijke ontwikkeling is volgens de adjunct-directeur de ontmanteling van olie- en gasplatforms op de Noordzee: “In tegenstelling tot bijvoorbeeld IJmuiden of Vlissingen heeft Den Helder te weinig ruimte om deze platforms in de haven te ontmantelen. Maar wij kunnen vanuit Den Helder wel alle voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Overigens zou je een deel van die platforms ook kunnen ombouwen voor duurzame energie. Bijvoorbeeld om elektriciteit van windturbines om te zetten in waterstof voor tijdelijke opslag. Ook voor deze ontwikkeling ligt Den Helder in een gunstige positie als knooppunt van het gasleidingennet op zee.”

Port of Den Helder, dat in 2013 werd verzelfstandigd, heeft in september 2016 zijn toekomstvisie gepresenteerd, genaamd Routekaart 2030. Hierin geeft het havenbedrijf aan hoe Den Helder het best kan inspelen op veranderende marktomstandigheden en welke investeringen daarbij horen. Turnhout: “Het is zeker dat de olie- en gasproductie na 2040 à 2050 volledig zal zijn gestopt op de Noordzee. Daarom moeten we nu inspelen op offshore windenergie en andere vormen van duurzame energie. Daarbij horen ook investeringen, vooral in uitbreiding van diepzeekades en nieuwe bedrijfs- en haventerreinen.” Voorbeelden zijn de aanleg van het nieuwe bedrijfsterrein Kooijhaven (16 hectare) maar ook de uitbreiding van de diepzeekades als Marsdiepkade en Paleiskade-2.

Boorplatform

Terug naar SAIL Den Helder. Een van de meest zichtbare onderdelen is het boorplatform Paragon C462 dat sinds oktober 2015 aan de Nieuwe Diepkade ligt. Van den Broek: “Het boorplatform is helaas uit productie gehaald vanwege de lage olieprijs. Dat biedt ons echter een mooie kans om hier allerlei evenementen te houden tijdens SAIL.” Zo zullen de vier gemeenten uit de Noordkop zich presenteren in hun eigen ‘dorp’. Voorts strijkt het SummerLabb van voormalig tv-presentator Jan Douw Kroeske neer op het platform. SummerLabb biedt bezoekers een bijzondere blik op energie en innovatie in de toekomst.

Ook voor jongeren is er van alles te doen op SAIL. Van den Broek: “Voor basisscholen hebben we leuke activiteiten als Bouw je Bootje. Onder begeleiding kunnen kinderen vanaf acht jaar hun eigen roeiboot van triplex bouwen. Voor zo’n driehonderd middelbare scholieren en studenten is er de SAIL Academy. Zij kunnen stage lopen en zelfs meevaren op een van de Tall Ships.”

Voor de zakelijke bezoekers is er volgens Van den Broek eveneens genoeg te doen: “Diverse innovatieve bedrijven presenteren zich op het boorplatform van SAIL Den Helder: Tocardo (getijdenenergie), Shell, Gasunie, de NAM, ECN en Imares. Daarnaast organiseren wij aan boord van Zr. Ms. Karel Dooman een captains dinner voor een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van het landelijke en regionale bedrijfsleven. Mijn ervaring is dat dergelijke bijeenkomsten altijd leiden tot nieuwe contacten en dus tot initiatieven.”

Jongeren

Op diezelfde Karel Doorman richt de Koninklijke Marine zich tijdens de Marinedagen speciaal op innovatie en op jongeren. Ramaekers: “We laten hen niet alleen het schip zien maar ook kennismaken met innovaties die aan boord worden getoond. Op de Zr. Ms. Tromp kunnen zij een indruk krijgen hoe het toegaat op een groot en modern marineschip. Ik hoop dat we veel jongeren enthousiast kunnen maken voor de Koninklijke Marine.”

Tot slot zegt Eef van den Broek: “Tot nu toe is SAIL Den Helder met wisselende tussenpozen gehouden: in 1993, 1997, 2008, 2013 en 2017. Vanaf nu streven we naar een vaste frequentie van vijf jaar, steeds twee jaar na SAIL Amsterdam. Dit om te voorkomen dat mensen te veel van deze nautische evenementen achter elkaar hebben. We zijn dus al aan het nadenken over 2022 en zelfs over 2027!”

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland