Redwise neemt specialisten over van Royal Dirkzwager | Maritiem Nederland
Achtergrond
Willem-Jan Hamers (links), Rollo van Hoek en Martijn van der Vliet voor het kantoor van Redwise (foto: Bart Stam)

Redwise neemt specialisten over van Royal Dirkzwager


Redwise neemt specialisten over van Royal Dirkzwager

Bart Stam | woensdag 26 september 2018
Zeevaart

Sinds deze zomer maken veertien Noordzeeloodsen deel uit van Redwise. De maritieme dienstverlener in Huizen nam deze specialisten over van Royal Dirkzwager. “Noordzeeloodsen vormen een welkome aanvulling op onze dienstverlening”, zegt directeur Willem-Jan Hamers van Redwise Maritime Services. “Wij zijn blij dat wij als Nederlandse nichespeler nu ook deze specialiteit in huis hebben.”

In vakjargon heten ze Deep sea & Coastal pilots – Offshore VTS operators, maar bij Redwise in Huizen spreken ze liever over Noordzeeloodsen. Het gaat om veertien specialisten, onder wie dertien Nederlanders, die zeeschepen veilig door Het Kanaal, de Noordzee, het Skagerak en de Ierse Zee loodsen. Bij Redwise, specialist in het uitbrengen van schepen op eigen kracht en leverancier van bemanningen, vormen zij de nieuwe divisie Redwise-DCP BV.

Noordzeeloodsen assisteren de kapitein en officieren op de brug. “Dat betekent dat wij samen met de kapitein en de stuurman koers en vaarplan bepalen”, zegt Rollo van Hoek. Hij is sinds vier jaar parttime Noordzeeloods: eerst bij Royal Dirkzwager, nu bij Redwise-DCP. “We nemen ook de wacht over als de bemanning moet rusten. Daarnaast zijn wij opgeleid als Offshore-VTS Operators ofwel verkeersleiders. Dat betekent dat we bijvoorbeeld op een offshore platform of kabellegschip buitengaats zorgen voor beveiliging van de vaarroutes voor passerende zeeschepen.” Daarnaast waarschuwen Noordzeeloodsen ook de Kustwacht bij calamiteiten en incidenten op zee.

Uiteenlopende schepen

Redwise is gespecialiseerd in het wereldwijd uitbrengen van schepen. Daarbij neemt het bedrijf een compleet pakket aan voor een vaste prijs. Dit bestaat naast de bemanning ook uit de brandstof, havengelden, certificering, beveiliging, verzekering et cetera.

De tweede niche betreft het beschikbaar stellen van bemanningsleden aan derden, zowel individueel als de complete scheepsbemanning. “Wij leveren wereldwijd bemanningen voor uiteenlopende schepen,” zegt Hamers. “Dat kunnen sleepboten, ferry’s en RoRo-schepen zijn maar ook offshore-, bagger- of vrachtschepen. Redwise-DCP sluit hierbij perfect aan.” Redwise was tot 2004 onderdeel van Svitzer. Een management buy-out zorgde ervoor dat het bedrijf weer onafhankelijk werd, net als bij de oprichting in 1906.

'Met deze vakmensen kunnen we jaarlijks zo'n vijftig schepen uitbrengen en andere reders voorzien van personeel'

Redwise heeft zo’n zeventig zeevarenden in vaste dienst, vooral kapiteins, stuurmannen en (hoofd)werktuigkundigen. Hamers: “Met deze vakmensen kunnen we jaarlijks zo'n vijftig schepen uitbrengen en andere reders voorzien van personeel. Daarnaast gebruiken wij agenten voor de overige bemanningsleden. Voorts hebben wij negentien personeelsleden aan de wal in Huizen. We geloven in persoonlijke contacten en korte communicatielijnen. Viermaal per jaar komt ons varend personeel naar Huizen voor een training of cursus, eenmaal per jaar is er een personeelsbijeenkomst om de onderlinge band te versterken.”

Mijnen ontwijken

Eind 2017 liet Royal Dirkzwager weten de divisie voor Noordzeeloodsen te willen verkopen. Sinds 1947 maakten zij deel uit van het bedrijf uit Maassluis. “In Nederland zijn maar veertien gecertificeerde Noordzeeloodsen”, zegt Martijn van der Vliet die sinds 2002 als operations manager verbonden is aan dit specialisme. Ook bij Redwise-DCP is hij verantwoordelijk voor de coördinatie vanaf de wal.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was de belangrijkste functie van Noordzeeloodsen schepen in Het kanaal, de Noordzee en het Skagerak veilig tussen de vele mijnenvelden door te loodsen. Zeventig jaar later is het accent verschoven naar het assisteren van de officieren op de brug op de steeds drukkere scheepvaartroutes. Alleen al in Het Kanaal gaat het om zo’n vijfhonderd scheepsbewegingen per dag. Daar komen nog de toenemende offshore-activiteiten bij. Niet alleen door de explosieve stijging van windparken op de Noordzee maar ook door het ontmantelen van boor- en productieplatforms, het afsluiten van well-heads en het verwijderen van pijpleidingen.

Noordzeeloods vaart langer

Voor buitenstaanders is het waarschijnlijk niet zo duidelijk wat het verschil is tussen een registerloods en een Noordzeeloods. Iemand die deze vraag als geen ander kan beantwoorden is Rollo van Hoek. Hij heeft veertig jaar ervaring als zeevarende, waarvan 25 jaar als registerloods in de Nederlandse zeehavens.

Toen hij in 2014 op 57-jarige leeftijd met pensioen ging, maakte hij de overstap naar Noordzeeloods. Van Hoek: “De opleiding is vergelijkbaar. Het grote verschil zit hem in aard en locatie van de werkzaamheden. Een registerloods begeleidt het schip vanaf de loodspost op zee naar de haven en terug naar zee. Dat betekent doorgaans veel manoeuvreren in een beperkt gebied, iets dat een Noordzeeloods niet doet. Noordzeeloodsen zijn doorgaans veel langer aan boord, vaak komen wij al voor Het Kanaal op de brug. Als een schip veel havens aanloopt, zijn wij soms twee weken aan boord. Bij een registerloods gaat het hooguit om enkele uren.”

‘Noordzeeloodsen zijn doorgaans veel langer aan boord, vaak komen wij al voor Het Kanaal op de brug’

“Een ander verschil is dat wij ook opgeleid zijn als Offshore-VTS-operator”, aldus Van Hoek. “Dat betekent dat wij regelmatig gestationeerd zijn op een windpark, kabellegger of offshore platform. Een registerloods hoeft dat zelden te doen. Daarnaast zijn er dus maar veertien Noordzeeloodsen in Nederland tegen 450 registerloodsen.” Van Hoek heeft het naar zijn zin in zijn nieuwe functie. “Een Noordzeeloods vaart op uiteenlopende schepen, komt met allerlei nationaliteiten in aanraking en draait mee aan boord.”

Toenemende vraag

Als coördinator constateert Van der Vliet een toenemende vraag naar de Noordzeeloodsen. Zowel in de offshore als bij reders. ”Naast het groeiend aantal windparken zien we de laatste tijd meer decommissioning projecten. Hierbij zijn Noordzeeloodsen onmisbaar voor de veiligheid nabij de scheepvaartroutes.”

Ook in zeescheepvaart doen vooral eigenaren van grote olietankers (VLCC’s) en car carriers een toenemend beroep op Noordzeeloodsen. Van der Vliet: “Vooral bij reders van autoschepen stijgt de vraag naar onze specialisten. Dat heeft deels te maken met de economische groei, maar car carriers zijn ook kwetsbare, windgevoelige schepen. De werkdruk is hoog door korte laad- en lostijden en het grote aantal havens dat ze in korte tijd aandoen.”

‘Vooral bij reders van autoschepen stijgt de vraag naar gespecialiseerde Noordzeeloodsen’

Juist door de stijgende vraag van reders, olie- en gasbedrijven en exploitanten/bouwers van windparken moet Redwise-DCP zorgen dat er voldoende Noordzeeloodsen beschikbaar zijn. Hamers: “Komend jaar moeten we zeker vier nieuwe loodsen opleiden en in dienst nemen, ook om het natuurlijk verloop op te vangen.” Volgens hem een pittige opgave. “Zeker omdat er hoge opleidingseisen zijn en goede mensen overal zeer gewild zijn. We hebben er echter profijt van dat onze drie bedrijfsonderdelen elkaar goed aanvullen.”

Van Hoek wil graag nog een aantal jaren doorgaan. “Als parttime Noordzeeloods heb ik een contract voor honderd dagen per jaar.” Van der Vliet: “Dat is het voordeel van Redwise: onze loodsen kunnen zowel parttime als fulltime werken. In dat laatste geval gaat het om zo’n 180 dagen per jaar. Ondanks deze verschillende contracten kunnen we toch heel flexibel zijn.”

www.redwise-dcp.com

Partners Maritiem Nederland