Achtergrond

Column NML


Publiek-private puzzel voor realiseren duurzame vernieuwing

Edward Gilding, senior business developer InnovationQuarter | woensdag 4 juli 2018
Maritieme Cluster

Het kost €3,50 meer om een setje sneakers geheel emissieloos per containerschip vanuit China naar Rotterdam te transporteren. Een prikkelende berekening die onderzoeksinstituut MARIN presenteerde tijdens de ‘Future of the Oceans Summit’ in Scheveningen. Prikkelend vanwege de concreetheid. Maar ook prikkelend omdat er meteen talloze vervolgvragen opdoemen. Is de consument bereid dit te betalen?

En als dat – bij wijze van spreken – voor een kwart van de consumenten geldt, wat dan? Het schip een kwart duurzamer maken? Zijn verladers, investeerders, overheden, rederijen, havens en toeleveranciers bereid samen te werken aan die verduurzaming? En dan niet alleen in Nederland, maar óók in China?

Zomaar een gedachtenexperiment om te laten zien hoe complex het is om duurzame vernieuwingen daadwerkelijk te realiseren. En om te laten zien dat samenwerking een absolute must is. Binnen de sector, met kennisinstellingen én met overheden.

Vanuit mijn werk als Business developer bij InnovationQuarter, regionaal ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, en tevens coördinator van het regionaal samenwerkingsprogramma Maritime Delta, probeer ik bedrijven te helpen met innovatie-ontwikkeling. Daar is behoefte aan. In onze regio, waar zich grofweg 45% van het Nederlands maritiem cluster bevindt, ervaar ik dat steeds meer ondernemers bereid zijn hun nek uit te steken. Zij verkennen bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen, walstroom, hernieuwbare energie of aquacultuur.

Veel van deze ondernemers krijgen al snel te maken met het zogenaamde 'First mover disadvantage'. Concreet: het loont niet om een bepaalde vernieuwing te ontwikkelen en op de markt te brengen. Bijvoorbeeld omdat meerwaarde op maatschappelijk en sociaal vlak zich zelden terug laat rekenen in de business case. Een flink deel van ons werk zit dan ook in het puzzelen om te komen tot een geschikt business model. Daarbij kijken we ook hoe publieke en private samenwerking dit structureel kan stimuleren, bijvoorbeeld door mee te financieren of risico’s af te dekken.

Slimme samenwerking

Dat gaat natuurlijk vaak op een aanzienlijk kleinere schaal dan het voorbeeld waarmee ik begon. Door slimme publiek-private samenwerking blijkt juist op regionaal niveau toch veel mogelijk te zijn. Zo kunnen we, ondanks dat veel van deze ontwikkelingen op een internationaal speelveld plaatsvinden, concrete stappen maken richting een duurzame economie.

Reacties op deze column zijn welkom op Edward.Gilding@innovationquarter.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland