Nu al de 25e mammoettanker in Rotterdam | Maritiem Nederland
Achtergrond
Foto: Cees van Noort

Nu al de 25e mammoettanker in Rotterdam

Cees de Keijzer | dinsdag 24 mei 2016
Zeevaart, Havens

Tussen alle glamour van de grootste cruiseschepen ter wereld die Rotterdam en Amsterdam deze dagen aandoen, zou je bijna vergeten dat de ‘reguliere’ zaken gewoon doorgaan. Zo verliet de 25e mammoettanker van 2016 Rotterdam met stookolie voor Singapore.

In 2015 werden in Rotterdam 51 mammoettankers beladen met HFO (Heavy Fuel Oil) voor het Verre Oosten, nagenoeg één VLCC (very large crude carrier) per week. De overgrote meerderheid was bestemd voor Singapore. Dit jaar vertrok al in week 20 de 25e supertanker, de ‘Nave Neutrino’, waarvoor de Steder Group als agent optrad, en als dat zo door blijft gaan zal in 2016 zo'n 17 miljoen ton zware stookolie naar het Verre Oosten geëxporteerd worden.

Uitgaand geulgebonden

Singapore is veruit de grootste bunkerhaven waar in 2015 niet minder dan 45,2 miljoen ton aan de scheepvaart werd geleverd. Ter vergelijking: Rotterdam levert jaarlijks 12,4 miljoen ton scheepsbrandstof aan de scheepvaart. Mede vanwege de grote vraag in Singapore is het prijsverschil zodanig dat het lucratief is om stookolie via Rotterdam te importeren. Vooral door het aanbod van veel Russische stookolie is de prijs laag en Rotterdam vaart daar wel bij in drievoud. De olie komt hier eerst naar toe als lading met kleinere tankers (vanwege de beperktere diepgang in de Deense wateren), wordt daarna opgeslagen in tanks aan de wal of direct STS (Ship To Ship) overgeslagen, en gaat er dan vervolgens weer uit en via Kaap de Goede Hoop naar Singapore.

Deze VLCC’s moeten via de Eurogeul en kunnen vanwege een krappere tijpoort minder diep afladen dan een inkomende geuler. Die komen op de tijgolfbeweging van hoog water naar binnen en mogen maximaal 22,55 meter diep steken. Uitgaande geulers moeten juist tegen die beweging in, wat minder tijd toelaat, en steken daarom minimaal een meter minder diep.

Prijsverschillen

Stookolieprijzen fluctueren dagelijks en als er in Singapore bijvoorbeeld een raffinaderij een tijdje in onderhoud gaat, komt er minder stookolie op de markt en stijgt de prijs. Meestal is de prijs van HFO in Singapore zo’n 10 tot 30 dollar hoger dan in Rotterdam. De prijs in St. Petersburg daarentegen is beduidend lager (soms wel 100 dollar per ton) en dan is export lucratieve business, zeker met partijen van circa 270.000 ton die in één keer per VLCC verscheept worden.

Stel dat er na alle kosten voor transport, op specificatie partijen mengen en op- en overslag, netto 10 dollar per ton overblijft, dan wordt met één reis in circa zes weken 2,7 miljoen dollar verdiend, wat in de praktijk nog enkele factoren meer zal zijn.

Naast de grote HFO exporteurs via Rotterdam zoals Litasco, Vitol, Gunvor en RWE wordt deze handel in vloeibaar goud ook bedreven door majors als BP, Shell, ExxonMobil en Total. Handelshuizen als Koch, Glencore, Trafigura, Cargill, Chemoil en SK Energy zijn eveneens actief in deze markt.

Bedrijvigheid voor Rotterdam

Dankzij de Eurogeul, goed geoutilleerde ligplaatsen in het Calandkanaal, maar ook de opslagfaciliteiten bij met name Vopak en ETT, is Rotterdam attractief als Heavy Fuel hub. De doelstelling van het Havenbedrijf is - simpelweg gezegd – ‘het bevorderen van de bedrijvigheid’ en deze activiteiten zijn daar een mooi voorbeeld van. Ook dienstverleners als Loodswezen, sleepdiensten en roeiers varen er wel bij. De lading voor een supertanker bestaat doorgaans uit vier partijen die op verschillende ligplaatsen worden geladen. Zo worden de circa 333 meter lange VLCC’s soms wel vier keer verhaald en gaat het van bijvoorbeeld Vopak in de 7e Petroleumhaven naar de Palen 80 voor boord/boord overslag, vandaar naar ETT en ten slotte naar de Palen 84 voor opnieuw boord/boord overslag. De dagwaarde van zo’n lading voor verkoop in Singapore bedraagt al gauw 60 miljoen dollar (prijspeil medio mei) en verzekeraars en financiers spinnen er goed garen bij. Wie er letterlijk en figuurlijk wel bij varen zijn de tankereigenaren en, niet in het minst een aantal Griekse reders. Zo is de Nave Neutrino verhuurd voor een dagprijs van 40.500 dollar tot september 2017.

Of de wereldeconomie nu wel of niet wordt bepaald door olie blijft een discussiepunt, maar hoe dan ook blijft onverminderd gelden: There is no business like oil business'.

Cees de Keijzer is voorzitter van WSS Rotterdam Branch, www.wssrotterdam.nl 

Partners Maritiem Nederland