NML COLUMN Sander Vergroesen, directeur IRO | Maritiem Nederland
Achtergrond

NML COLUMN Sander Vergroesen, directeur IRO


NML COLUMN Sander Vergroesen, directeur IRO

Sander Vergroesen | maandag 23 maart 2015
Offshore

Het niveau van de Nederlandse offshore bedrijven behoort tot de wereldtop. Maritieme bedrijven hebben bewezen innovatieve oplossingen te bedenken die uniek zijn in de wereld.

Sinds het vorige themanummer Offshore van precies een jaar geleden is er heel wat gebeurd. Niet in de minste plaats door de ontwikkelingen in de olieprijs, die de afgelopen maanden behoorlijk is gedaald, maar ook door de geopolitieke situaties van dit moment. Dit heeft niet alleen effect op de olie- en gasindustrie en haar toeleveranciers, maar óók op het gehele Nederlandse maritieme cluster.

Naast offshore bestaat het Nederlandse maritieme cluster uit de binnenvaart, havens, maritieme dienstverlening (inclusief maritiem onderwijs- en kennisinstituten), maritieme toeleveranciers, Koninklijke Marine, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersportindustrie en zeescheepvaart. ‘Ons’ cluster, inclusief het havenindustrieel complex, zorgt voor 7,3 procent van het bruto nationaal product en voor werkgelegenheid van bijna 440.000 personen (5 procent van de werkgelegenheid in Nederland).

De lage olieprijs en situaties op geopolitiek niveau brengen veel uitdagingen maar ook kansen voor de complete sector. Sommige projecten zullen worden uitgesteld of worden gecanceld en in andere projecten en gebieden zullen wijzigingen in scope worden aangebracht. Dit alles heeft uiteraard gevolgen voor de contracten en de prijsvorming. Voor de sector betekent dit dat we, nog meer dan in het verleden, met kostenbesparende oplossingen moeten komen om in de race te blijven. De Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie en overige maritieme bedrijven hebben reeds bewezen innovatieve oplossingen te bedenken die uniek zijn in de wereld. De standaard in Nederland ligt hoog en ook in het huidige jaar zijn daar weer spraakmakende voorbeelden van.

Ik ben dan ook nog steeds van mening dat het niveau van de Nederlandse offshore bedrijven tot de wereldtop behoort en dat het Nederlandse maritieme cluster in zijn geheel een naam heeft opgebouwd die op het hoogste niveau dient te worden uitgedragen. Het is dan ook een goede ontwikkeling dat er steeds meer handelsmissies door bewindslieden worden geleid naar voor ons, als offshore, en overige maritieme sectoren belangrijke gebieden.

We hebben er na de eerder dit jaar geaccordeerde, en daarmee rijksbreed gedragen, Maritieme Strategie dan ook alle vertrouwen in dat deze ontwikkeling word voortgezet en zal bijdragen aan het onderscheidend vermogen van Nederland als maritiem sterk land!

Partners Maritiem Nederland