Achtergrond

NML Column Sander Vergroesen, directeur IRO, voorzitter NML Trade Council


NML Column Sander Vergroesen

Sander Vergroesen | maandag 24 oktober 2016
Maritieme Cluster

Transitie, een múst binnen een onvoorspelbare, volatiele markt en het sleutelwoord in het huidige klimaat binnen de maritieme cluster.

Sinds het vorige themanummer Offshore van februari 2015 overheerst, vooral binnen de olie- en gasindustrie en haar toeleveranciers, het besef dat het nooit meer zal worden zoals het was. De termen efficiëntie, innovatie en kostenbesparing zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Als gevolg van de lage olieprijs, verminderde economische groei en onzekerheid over de toekomst hebben veel bedrijven een bittere pil moeten slikken. We kijken in de afgelopen transitieperiode terug op drastische overgangsmaatregelen en reorganisaties die noodzakelijk zijn gebleken om de recessie het hoofd te bieden.

Maar transitie betekent ook vooruitkijken. Hoe kunnen we als industrie anticiperen op de behoeften en doelstellingen voor de energievoorziening van de toekomst? Fossiele brandstoffen blijven weliswaar een belangrijke bron van energie, maar de overgang naar energie uit duurzame bronnen is onomkeerbaar: wind, golven, getijden, zon. Ook in deze discussie wordt de Nederlandse pioniersgeest weer uitgedaagd. We zien binnen ons ledenbestand dan ook een significante verschuiving van upstream olie en gas naar nieuwe sectoren, vooral naar offshore wind.

En er is meer: de transitie van constructie en installatie van offshore installaties naar ontmanteling daarvan, de overgang naar LNG als brandstof voor schepen, een verschuiving naar nieuwe regio’s met een stijgende energiebehoefte en daarbij een nog grotere focus op duurzaamheid. Het is duidelijk: de transitie vraagt om aanhoudend aanpassingsvermogen en biedt daarmee ook kansen om onze bestaande kennis en ervaring toe te passen op nieuwe terreinen.

Kijkend naar de maritieme cluster, en de offshore sector in het bijzonder, zie ik een voorzichtig optimistische toekomstverwachting. Binnen de industrie is schoon schip gemaakt en wordt zichtbaar blijvend ingezet op nieuwe marktsegmenten en een verbreding van het dienstenpakket. Fluctuaties in de markt en de olieprijs kunnen daardoor beter opgevangen worden dan voorheen. Dit stelt ons in staat om op het wereldtoneel de concurrentiepositie van onze maritieme cluster op een onveranderd hoog niveau te houden.

Met de ingrijpende maatregelen die grotendeels achter ons liggen en uiteenlopende kansen aan de horizon, lijkt de Nederlandse maritieme cluster gereed voor de uitdagingen die deze periode van transitie met zich meebrengt.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland