NML Column Koen Overtoom | Maritiem Nederland
Achtergrond

Koen Overtoom, COO Havenbedrijf Amsterdam


NML Column Koen Overtoom

Koen Overtoom | dinsdag 10 november 2015
Havenbedrijf Amsterdam

‘Bring in the Dutch’ werd er vanuit de Verenigde Staten geroepen na de overstroming in New Orleans.

De Nederlanders moesten de Amerikanen soelaas bieden. Door de ligging van Nederland onder NAP is er flinke ervaring en enorme hoeveelheid kennis over hoe water te managen. Dijken, bruggen, waterwegen, havens, schepen, sluizen bouwen, we kunnen er wat van.

Neem nu de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden die in 2016 start. Deze gaat de huidige zeesluis, de Noordersluis bij aanleg de grootste in de wereld, uit 1929 vervangen. Een consortium van Nederlandse partijen participeren hierin. Een slim ontwerp en bouwaanpak bundelen de kennis en ervaring op dit gebied. De nieuwe zeesluis zal met zijn 500 meter lengte, 70 meter breedte en 18 meter diepte de grootste in de wereld zijn. De totale overslag zal hierdoor kunnen doorgroeien tot 125 miljoen ton. En groeien is wat we willen.

Havenbedrijf Amsterdam is ervan overtuigd dat de functie van havens de komende jaren zal veranderen zoals ook de wereld om ons heen verandert. Wij spelen daarop in door adaptief te zijn en te kiezen voor nieuwe activiteiten. Als energiehaven zetten we, naast de voor ons bekende energieladingstromen, in op het verwerven van nieuwe ladingstromen en bedrijven die een rol spelen in de nieuwe economie. Daarbij is het voor ons geen kwestie van of-of, maar van én-én.

De Amsterdamse haven heeft in haar Visie2030 de nieuwe contouren geschetst van de haven die zij in 2030 zal zijn. Dit zal een haven zijn die haar huidige activiteiten heeft versterkt, de stedelijke dienstensector met haar eigen sectoren en regionale industrie heeft verbonden en innovaties in haar gebied heeft verwezenlijkt.

Havenbedrijf Amsterdam kan deze nieuwe koers niet op zichzelf verwezenlijken. De innovaties komen van startups. We hebben ruimte gemaakt om deze bedrijven te huisvesten in een nieuwe testlocatie in de haven: PRODOCK. Daarnaast participeren wij met partners KLM, Schiphol, TU Delft en de NS in het Mainport Innovation Fund. Dit fonds biedt startups die zich richten op innovatie in transport en logistiek een financiële ondersteuning en een platform om versneld te groeien. Ook willen we bedrijven op het gebied van duurzame energie en circulaire en biobased economie aan de haven binden. Ook dat doen we niet alleen, maar bijvoorbeeld met het Amsterdams Klimaat en Energie Fonds (AKEF) en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Stuk voor stuk voorbeelden van hechte samenwerking waar wij als haven sterk in geloven.

Havens zijn een van de backbones van de Nederlandse economie. Kennis, lading, transport, ideeën en innovatie komen daar samen.

Partners Maritiem Nederland