NML Column Han van Roozendaal | Maritiem Nederland
Achtergrond

Han van Roozendaal, beleidsadviseur BLN-Koninklijke Schuttevaer


NML Column Han van Roozendaal

Han van Roozendaal | woensdag 23 september 2015
Maritieme Cluster

We stellen steeds hogere eisen aan nieuwe werknemers die met een vers diploma op zak hun maritieme carrière beginnen.

De maritieme opleidingen zijn weer van start. Aan de basis van elke maritieme carrière staat een maritieme opleiding. Een opleiding die ervoor zorgt dat de afgestudeerde student als beginnend beroepsbeoefenaar op het niveau waarop hij/zij is afgestudeerd aan het werk gaat. Een beginnend beroepsbeoefenaar die alle kennis, vaardigheden - competenties in zich heeft om zich verder in de ‘high tech-hands on’ maritieme wereld te ontwikkelen. En eenmaal aan het werk begint het echte leren. ‘Learning by doing’ aangevuld met ook weer scholing in het kader van ‘life long learning’.

We hebben hoge verwachtingen en stellen steeds hogere eisen aan de nieuwe werknemers die met hun diploma op zak onze bedrijven binnenkomen. We vergeten soms dat we beginnende beroepsbeoefenaren binnenhalen die nog een hele carrière voor zich hebben en nog veel kunnen en moeten leren.

De net afgestudeerden kijken uit naar het moment dat ze aan het werk gaan en kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Weg van de schoolcultuur waar de nadruk ligt op wat je niet kan. Eenmaal aan het werk voelen de nieuwe werknemers al snel wat het betekent om gewaardeerd te worden op wat je wel kan. Geen tentamens, examens, toetsen meer, maar elke dag kunnen laten zien wat je waard bent en jezelf ontwikkelen.

We stellen steeds hogere eisen aan nieuwe werknemers omdat het niveau en de complexiteit binnen de maritieme bedrijven toeneemt. Steeds meer een hightechsector waarbinnen nieuwe ontwikkelingen en innovaties zich in snel tempo opvolgen. Door hogere eisen te stellen aan de instromers en het niveau steeds te verhogen, verliezen we een grote groep uit het oog die een andere leerstijl heeft en binnen het huidige onderwijs buiten de boot valt. Het zijn de leerlingen die vooral aangewezen zijn op ‘learning by doing’ en de ‘hands on’ mentaliteit vaak in het bloed hebben. Het zijn de leerlingen die wat minder talig zijn, anders leren en soms minder concentratievermogen hebben maar erg creatief zijn in hun werk.

Voor deze groep wil ik een lans breken. Deze groep verdient het om in te investeren en is de investering dubbel en dwars waard. Geef ze een kans in onze ‘high tech-hands on’-sector. Steun daarom de ‘Entree-opleidingen’ en laat deze leerlingen ervaren wat het is om je te mogen ontwikkelen in onze mooie sector.

Partners Maritiem Nederland