‘Natuurlijk willen we duurzame schepen, maar wel in goed overleg’ | Maritiem Nederland
Achtergrond
MF Shipping focust op internationaal duurzaam ondernemen. Foto: MF Shipping Group

Karin Orsel, CEO MF Shipping Group:


‘Natuurlijk willen we duurzame schepen, maar wel in goed overleg’

Bart Stam | maandag 3 augustus 2015
Zeevaart

MF Shipping Group is al 21 jaar een succesvolle scheepvaartonderneming in Farmsum, gemeente Delfzijl. Het bedrijf is een allround dienstverlener voor reders, kapitein-eigenaren en bevrachters van shortsea schepen tot zo’n 7000 dwt. Maar directeur-eigenaar Karin Orsel en haar managers komen ook op voor de belangen van de scheepvaart bij internationale wet- en regelgeving. “De IMO moet veel meer rekening houden met de gebruikers.”

Het is met 38 graden de warmste dag van het jaar maar in de ontvangstkamer van MF Shipping in Farmsum houdt men het hoofd letterlijk én figuurlijk koel. “Wij zijn hier niet zo snel van slag”, lacht Karin Orsel, directeur-eigenaar van MF Shipping.

Al sinds 1994 runt zij een succesvolle scheepvaartonderneming die een breed scala managementtaken verzorgt voor rederijen. “Het enige wat we niet doen, is bevrachten. Hierdoor kunnen we ons helemaal richten op nautische en technisch zaken, personeelsmanagement, de administratie, fiscale en juridische zaken voor onze klanten.”

Doorstart

MF Shipping, dat tot 2014 jaar nog Management Facilities Group heette, ontstond toen Karin Orsel en twee collega’s van de voormalige Groningse rederij Sanfirden Shipping Company via een management buy-out een doorstart konden maken. “In het begin deden we alleen personeels- en financieel management, daarna zijn we ons ook gaan richten op het technisch management. Eerst van drogeladingschepen, daarna ook van chemicaliëntankers en cementschepen.”

Momenteel heeft MF Shipping reders en bevrachters in de VS, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Zweden en Rusland als klanten. In totaal gaat het om een vloot van vijftig shortsea schepen tot zo’n 7000 dwt. Het merendeel (32) bestaat uit drogeladingschepen, aangevuld met vijftien tankers voor chemicaliën en olieproducten en drie cementschepen. Deze shortsea schepen varen op de Noord- en Oostzee, de Middellandse en Zwarte Zee maar ook in de kustwateren van de VS, Brazilië en Afrika.

MF Shipping regelt dus voor zijn klanten ook nieuwbouw en onderhoud van schepen. Orsel: “Zo begeleiden we momenteel de bouw van twee dual-fuelschepen die zowel op LNG als gasolie kunnen varen. De bouw gebeurt bij Ferus Smit in Westerbroek aan het Winschoterdiep. Groot voordeel is dat we al jarenlang samenwerken met deze scheepswerf. Na ruim twintig nieuwbouwprojecten weten ze precies wat onze filosofie is.”

Eenvoudig ontwerp

Deze filosofie komt er volgens Orsel en Jankees Metzlar, sinds 2007 in dienst als kwaliteitsmanager, op neer dat MF Shipping schepen laat bouwen die voldoen aan de modernste veiligheids- en milieueisen, maar ook een sober en eenvoudig ontwerp hebben. Metzlar: “We schrappen alle overbodige apparatuur. Te veel systemen leiden tot extra administratieve lasten en meer stress bij de bemanning, en vergroten de kans op fouten en ongelukken.”

‘De IMO heeft zo lang geaarzeld met internationale wetgeving voor ballastwatersystemen aan boord van schepen dat er een wereldwijde chaos dreigt’

Hij noemt enkele voorbeelden van zo’n vereenvoudigd scheepsontwerp. “Wij kiezen voor een overzichtelijk ingerichte brug. Voorts zorgen we ervoor dat het scheepsruim zodanig is ingericht dat de bemanning het minder vaak hoeft schoon te maken. Ook maken we zo veel mogelijk gebruik van lichtgewicht trossen. Maar we kiezen wel voor comfortabele hutten met goed meubilair, en met V-Sat aan boord, zodat bemanningsleden gemakkelijk kunnen communiceren met het thuisfront.”

Ook probeert MF Shipping energiegebruik op zijn schepen te beperken. Metzlar: “We baseren ons daarbij op een Amerikaans onderzoek uit 2011. Daaruit bleek dat er maar liefst 54 maatregelen zijn die het energiegebruik aan boord vrij eenvoudig kunnen verminderen. Voorbeelden zijn LED-verlichting, aan-uitschakelaars, energiezuinige compressoren en minder hulpmotoren aan boord.”

Persoonlijke aandacht

Volgens Thea Pelupessy, verantwoordelijk voor de public relations, zorgt MF Shipping ook voor een personal touch. Het personeel bestaat uit zo’n zestig medewerkers aan de wal (Farmsum) en circa negenhonderd zeevarenden. Pelupessy: “Dat ons personeel tevreden is blijkt wel uit het feit dat we maar 2 procent verloop hebben. Omdat we maar liefst dertien nationaliteiten in dienst hebben - onder wie Duitsers, Zweden, Finnen, Polen, Oekraïners, Noren, Letten en Filippino’s - organiseren we diverse keren per jaar zogeheten contactdagen. Zowel in Farmsum als in Sint-Petersburg en Manilla. Op deze bijeenkomsten staan de persoonlijke contacten en teambuilding centraal. Daarnaast verzorgen we voor onze mensen regelmatig trainingen over actuele zaken als piraterij, omkoping, vluchtelingen op zee en natuurlijk veiligheid en milieu aan boord.” Volgens Pelupessy worden deze contactdagen altijd goed bezocht, ondanks de reizen die men hiervoor moet maken en het feit dat altijd een deel van de bemanning aan het varen is.

Internationale wetgeving

Juist omdat MF Shipping milieu en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, zijn Karin Orsel en Jankees Metzlar buiten hun dagelijkse werkzaamheden actief bezig met (internationale) wet- en regelgeving in de scheepvaart. Zelf is Orsel bestuurslid van de KVNR, de internationale organisaties Intertanko en MACIN (Maritime Anti-Corruption Network) en ook vicevoorzitter van de ICS (International Chamber of Shipping), waarin de nationale redersverenigingen zijn verenigd. Orsel: “Al die organisaties kosten veel tijd maar ik vind het belangrijk om buiten MF Shipping de belangen van de scheepvaart te behartigen. Vandaar dat al onze managers actief lid zijn van de KVNR of ICS.”

Volgens Orsel en Metzlar wordt de stem van de scheepvaartbranche en de maritieme industrie veel te weinig gehoord bij de besluiten over internationale wet- en regelgeving voor de scheepvaart. Orsel: “De IMO kondigt vaak wetten en richtlijnen af zonder zich af te vragen wat de consequenties zijn voor de gebruikers: de reders, de bemanning en de toeleveranciers. Natuurlijk zijn wij ook voor duurzame schepen maar wel graag in goed overleg over zaken als kosten en haalbaarheid.”

De CEO van MF Shipping geeft een actueel voorbeeld. “De IMO heeft zo lang geaarzeld met internationale wetgeving voor ballastwatersystemen aan boord van schepen dat er een wereldwijde chaos dreigt. Zo mogen proactieve Europese reders die per schip al een half miljoen euro in deze systemen hebben geïnvesteerd de Amerikaanse havens niet aanlopen omdat dat land strengere richtlijnen hanteert.” ICS heeft inmiddels een zogeheten implicatiestudie ingediend bij de IMO om nog eens goed te kijken naar de gevolgen voor de gebruikers. Als het gaat over scrubbers speelt vooral in Europa de discussie over het blijven toestaan van het overboord pompen van het waswater van een zogeheten open loop scrubber.

Nationale samenwerking

In tegenstelling tot het moeizame internationale overleg over nieuwe wet- en regelgeving voor de scheepvaart, gaat dat in eigen land voorspoedig. “Er wordt goed samengewerkt tussen de KVNR, de afzonderlijke reders en de Nederlandse overheid via de Inspectie Leefomgeving en Transport”, zegt Karin Orsel.

Jankees Metzlar onderbouwt deze stelling met het volgende voorbeeld: een Britse Port Control Officer meende dat de ontluchtingskappen op de ballasttanks van Nederlandse schepen niet aan de internationale regels voldeden en wilde dit aankaarten bij de IMO. Metzlar: “Als deze klacht zou worden toegewezen, zou dit onze reders veel geld gaan kosten. Dit omdat de schepen dan 20 procent minder lading zouden mogen vervoeren. Door een adequate samenwerking tussen de KVNR, de sector en de Nederlandse overheid, hebben we een alternatief voorstel ingediend dat Groot-Brittannië ook steunt.”

Karin Orsel en Jankees Metzlar zijn er trots op dat MF Shipping Group tot nu toe de enige scheepvaartonderneming is die een convenant heeft met de overheid. “Dit is gebaseerd op de goede presentaties van onze schepen en onze transparante bedrijfsvoering. De Scheepvaartinspectie heeft op elk moment toegang tot onze data. In ruil hiervoor zal de overheid onze schepen minder vaak bezoeken. Het convenant is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Hieruit blijkt dat de scheepvaartbedrijven en de overheid heel goed kunnen samenwerken. Nu internationaal nog!” 

Partners Maritiem Nederland