Koers 2017 volgens DNV GL: ‘Wij zijn de trendsetter’ | Maritiem Nederland
Achtergrond
Jeroen van der Veer (links) en Bas Veerman. Foto: John Ekkelboom

Koers 2017 volgens DNV GL:


Koers 2017 volgens DNV GL: ‘Wij zijn de trendsetter’

John Ekkelboom i.s.m. DNV GL | donderdag 22 december 2016
Maritieme Cluster, Koers 2017

Sinds de fusie in 2013 is DNV GL het grootste classificatiebureau ter wereld. De samenvoeging van DNV en GL heeft niet alleen geleid tot schaalvergroting maar bovenal tot innovatie van producten en diensten. Zo zijn dit jaar de classificatieregels voor schepen compleet herzien en is het nieuwe klantportaal MyDNVGL uitgerold. Het bureau wil samen met zijn klanten de maritieme industrie veiliger, slimmer en groener maken.

Det Norske Veritas (DNV) en Germanischer Lloyd (GL) werden medio negentiende eeuw opgericht. Drie jaar geleden besloten deze gerenommeerde classificatiebureaus de handen ineen te slaan om als één organisatie - DNV GL - verder te gaan. Volgens Jeroen van der Veer en Bas Veerman heeft de synergie geleid tot een enorme impuls in het productaanbod en de serviceverlening. Beiden zijn werkzaam voor Maritime business van DNV GL in de Benelux: Van der Veer als area manager en Veerman als business development manager. Ze spreken de taal van hun klanten, die bestaan uit rederijen, shipmanagers, maritieme toeleveranciers en werven.

'In deze business is snelle respons belangrijk'

21 procent van de wereldvloot

Naast de maritieme industrie levert DNV GL certificerings- en technische adviesdiensten aan de olie- en gasindustrie, de elektriciteitssector - inclusief wind- en zonne-energie - en aan de algemene industrie, waaronder de levensmiddelenindustrie, life sciences en gezondheidszorg. Wat de maritieme sector betreft, varen er maar liefst 12.500 schepen wereldwijd met het DNV GL-certificaat. Gemeten in gross tonnage (GT) is dat bijna 21 procent van de wereldvloot. Al die schepen worden periodiek geïnspecteerd, minimaal eenmaal per jaar. “Maar we inspecteren niet alleen varende schepen. Onze surveyors en engineers zijn al betrokken bij het ontwerp en de bouw van nieuwe schepen”, benadrukt Van der Veer. “De regels zijn tot stand gekomen door ervaring - soms op basis van ongelukken - en sinds de jaren zeventig steeds meer door wetenschappelijk onderzoek. Wat we vooral niet willen, is dat een bedrijf door regels stopt met innoveren. DNV GL zelf investeert veel in onderzoek en innovatie om te zorgen dat onze kennis en standaarden klaar zijn voor nieuwe ontwikkelingen bij onze klanten.” 

State of the art

Veerman vult aan dat DNV GL veel heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling en modernisering van de classificatieregels. “Met rekenmethodes kunnen we de werkelijkheid beter benaderen en zijn we in staat de externe belasting op een varend schip nauwkeuriger te analyseren. Zo weet je waar een scheepsromp extra sterkte moet hebben en waar het minder kan. Een schip wordt niet alleen veiliger maar je bespaart ook gewicht. Naast de vernieuwing van de hull-rules zijn alle overige hoofdstukken volledig opgeschoond en systematisch herschreven. Sinds januari 2016 zijn onze classificatieregels state of the art en gebruiksvriendelijk.”

Big data

Niet alleen de rekenkracht is enorm toegenomen, ook de hoeveelheid data die wordt verkregen en verwerkt. Deze zogenaamde big data zijn een sterke drijfveer geworden voor de strategie van DNV GL. Het bureau beschikt over veel externe en eigen databases. Zo maakt DNV GL gebruik van Automatic Identification System (AIS)-gegevens van varende schepen voor adviezen over het functioneren van schepen. Van der Veer: “De markt ondergaat hevige concurrentie en daardoor staan operationele kosten onder druk. Door een laag nieuwbouwvolume veroudert de vloot. Met onze data helpen we onze klanten inzicht te krijgen in hun resultaten en in het stellen van prioriteiten. Dat kan gaan over brandstofverbruik, port state control-prestaties maar ook over de technische status en technische risico’s. Met ons programma ECO Insight kan een reder op basis van informatie van het schip en zijn omgeving ontdekken welke ingrepen noodzakelijk zijn om een schip optimaal te laten varen met zo min mogelijk brandstof en emissies.”

'We willen niet dat regelgeving innovatie stopt'

COSSMOS

Een ander computerplatform van DNV GL dat bijdraagt aan energiebesparing en emissiereductie is COSSMOS (Complex Ship Systems Modelling and Simulation). Dit is een simulatietool waarmee de totale machine-installatie van een schip kan worden geoptimaliseerd. Het draagt bij aan de juiste keuze van equipment en systeemontwerp in de ontwerpfase van een schip. Veerman vertelt dat COSSMOS tevens geschikt is als instrument voor troubleshooting. “Je kunt daarmee afwijkingen traceren bij schepen die niet optimaal functioneren. Ook kun je bewust componenten laten falen om te achterhalen welke extra voorzieningen nodig zijn om de gevolgen van dat soort ongewenste situaties te beperken.”

DATE

Om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren, heeft DNV GL de service DATE opgezet, dat staat voor Direct Access to Technical Experts. Daar kunnen zij via het klantenportaal MyDNVGL 24 uur per dag prangende vragen stellen over zaken met betrekking tot classificatie. Wereldwijd staat er een team van vierhonderd experts klaar om die vragen binnen een werkdag schriftelijk te beantwoorden. Van der Veer vertelt dat bij 95 procent van de vragen dat zelfs binnen zes uur lukt. “We merken dat onze klanten deze service zeer waarderen. In deze business kun je vaak niet wachten en is snelle respons belangrijk. Dit geldt voor zowel een reder als voor fabrikanten en werven. Naast DATE hebben we in Barendracht voor klanten een Customer Service Center, waar we gezamenlijk nog dieper op de materie kunnen ingaan.”

Elektronisch logboek

Dat DNV GL sinds de fusie enorme sprongen voorwaarts heeft gemaakt, betekent volgens Veerman niet dat de medewerkers nu tevreden achterover gaan leunen. Er zijn nog veel plannen, vooral op het gebied van digitalisering. Een voorbeeld is de invoering van het elektronisch logboek, waarvoor DNV GL het platform Navigator Insight heeft ontwikkeld. Veerman licht toe dat de bemanning dan nog maar één keer alles hoeft te noteren, om van daaruit allerlei gewenste rapporten uit te draaien.

“Een andere belangrijke stap is de uitgifte van elektronische certificaten. In november zijn de eerste schepen hier al mee voorzien in goed overleg met de vlaggenstaten. Verder experimenteren we met drones om delen van schepen te inspecteren, waarvoor normaal steigers of hoogwerkers nodig zijn. De inspectie is dan veiliger en de klant kan zo tienduizenden euro besparen.” Van der Veer merkt op dat DNV GL dankzij alle innovaties steeds meer als voorbeeld lijkt te dienen voor concurrenten. “Daar zijn we trots op. Als ze ons kopiëren, zijn we goed bezig. Dit betekent dat we nu vooroplopen.” 

Partners Maritiem Nederland