Green Deal toont ambitie | Maritiem Nederland
Achtergrond
Rob Verkerk: 'Uitstoot per vervoerde hoeveelheid lading over water kan nog verder naar beneden.' (foto: NML)

NML Column


Green Deal toont ambitieRob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land | woensdag 7 augustus 2019
Maritieme Cluster

De Green Deal tussen de overheid en de maritieme sector is een feit! Gelukkig maar, want ik had soms het gevoel dat de hereniging van Oost- en West-Duitsland, eind jaren tachtig, soepeler verliep. In een langdurig overlegproces met het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en zeker ook de politiek hebben we elkaar leren kennen en respecteren om zo uiteindelijk een echte deal te kunnen sluiten. Eén waarin voor alle betrokkenen ambitie zit om iets te bereiken.

De maritieme sector wil al veel langer verduurzamen, ziet de noodzaak hiervan in en heeft hierover internationaal ook afspraken gemaakt. Zowel bij de binnenvaart als de zeevaart zien we nu al ondernemers het voortouw nemen. Ook de havens geven het goede voorbeeld met het duurzaam aanbesteden van baggerwerkzaamheden en vrijstelling van havengelden voor emissieloze binnenvaartschepen.

Maar mét een Green Deal, met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen, kunnen we een versnelling inzetten. Niet alleen uit ideële motieven, maar ook om onze concurrentiepositie nationaal en internationaal te verstevigen. Bestaande en nieuwe initiatieven kunnen we nu verbreden en versterken. Financiële belemmeringen, zoals door de belasting op walstroom, worden weggenomen. En I&W gaat als launching customer aan de slag om op afzienbare termijn voor Rijkswaterstaat een emissieloos schip aan te besteden. Ik hoop dat Defensie dit goede voorbeeld volgt en op korte termijn ook één of meer hulpschepen door emissieloze exemplaren vervangt. Willen is kunnen! 

'Met bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid kunnen we dankzij de Green Deal een versnelling inzetten'

Bij nieuwe offshore windparken gaan we stappen maken om niet alleen de energie duurzaam op te wekken, maar ook om het jarenlange onderhoud en zelfs de aanleg van deze windparken duurzaam te krijgen. Ook komen er middelen om nieuwe ideeën en maatregelen vanuit de ondernemers te valideren, zodat ondernemers sneller weten hoe ze nog meer kunnen verduurzamen.

Innovatieve duurzame projecten zijn lastiger om te financieren. Het gaat veelal om nieuwe of nog weinig toegepaste technologieën. Daardoor zijn deze projecten duurder en de risico’s groter. Om te zorgen dat de sector met steeds meer schone schepen gaat varen, is het zaak dat naast de banken ook financiers met een lange adem – en daarmee bedoel ik ruimte voor een langere terugverdientijd – de reders van leningen voorzien. De geplande oprichting van Invest-NL met focus op de energietransitie, juich ik daarom toe.

Zowel binnenvaart als zeevaart zijn voor veel vervoersstromen op dit moment al de groenste modaliteit. De uitstoot per hoeveelheid vervoerde lading over water is in vergelijking met andere vervoersmodaliteiten veelal het kleinst. Maar dit moet en kan nog veel verder naar beneden. Daarom is de Green Deal opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van verladers, reders, werven, toeleveranciers en dienstverleners. De maritieme sector gaat met deze Green Deal aan de slag om vooruitlopend op internationale eisen de gestelde doelen te halen.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland