COLUMN Fries Heinis, directeur Vereniging van Waterbouwers | Maritiem Nederland
Achtergrond

COLUMN Fries Heinis, directeur Vereniging van Waterbouwers


COLUMN Fries Heinis, directeur Vereniging van Waterbouwers

Fries Heinis | zaterdag 1 juni 2013
Baggeren

De laatste Maritieme Monitor van Nederland Maritiem Land toont wederom aan dat de waterbouwers het binnen het maritieme cluster relatief goed doen.

In economisch sombere tijden weten de waterbouwers zich naar omstandigheden goed staande te houden. Een recent door de Vereniging van Waterbouwers uitgevoerd onderzoek naar de budgetten van de Nederlandse opdrachtgevers wijst uit dat ook de komende jaren het werkvolume in Nederland met gepast vertrouwen kan worden tegemoet gezien. Dat geldt zeker ook voor het buitenland. Alle delta’s in de wereld vragen om activiteiten van de waterbouwers. De waterbouwsector is daarmee van vitaal belang voor het leven in een delta. Waar ook ter wereld. Om dit leven op  het gewenste niveau te houden en om economische ontwikkeling duurzaam mogelijk te maken, zijn vitale aannemers in de Nederlandse waterbouw van essentieel belang. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven.

De Nederlandse markt van de waterbouwers wordt gekenmerkt door fundamentele rolveranderingen van de spelers op die markt. De veelal publieke opdrachtgevers trekken zich als gevolg van krimpende budgetten voor de eigen organisatie steeds meer terug en geven daarmee ruimte aan marktpartijen. Het veranderende speelveld vraagt veel van opdrachtgevers én opdrachtnemers. Juist hier levert de Vereniging van Waterbouwers, nog veel meer dan voorheen, een toegevoegde waarde. Niet alleen door de veranderingen zo goed mogelijk te beïnvloeden en de leden te informeren, maar de leden indien wenselijk te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering.

 Naast het stimuleren van voldoende budgetten voor het uitvoeren van waterbouwkundige werken is de inzet vooral gericht op het proactief beïnvloeden van de belangrijkste opdrachtgevers Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en havenbedrijven. De waterbouwsector is traditioneel een conservatieve sector met naar de opdrachtgevers relatief afwachtende bedrijven. De huidige marktontwikkelingen staan het bedrijven niet meer toe om terughoudend te zijn. Het is zaak om met een proactieve houding de opdrachtgevers te benaderen om zo de positie van de sector in het geheel en de bedrijven in het bijzonder te verstevigen. Samenwerking met andere bedrijven en organisaties in de keten is hierbij onontbeerlijk. Op deze wijze kan Nederland ook zijn functie als waterbouwproeftuin voor de wereld behouden.  

Partners Maritiem Nederland