‘De hele industrie zou moeten saneren’ | Maritiem Nederland
Achtergrond
Een bellengordijn beschermt het mariene leven bij het plaatsen van fundaties voor windmolens tegen te hard geluid.

Te weinig werk en te veel schepen in de olie en gas


‘De hele industrie zou moeten saneren’

Erik van Huizen | dinsdag 13 oktober 2020
Offshore

Het gaat niet goed in de offshore olie- en gasindustrie, er is weinig activiteit en er zijn te veel support schepen beschikbaar. In de offshore wind gaat het beter, de komende jaren verrijzen veel nieuwe windparken op de Noordzee. Managing Director Niek Spiljard van Vroon Offshore Services Den Helder geeft een update over beide markten.

Vroon Offshore Services (VOS) opereert wereldwijd, onder meer in Noord-Europa, het Middellandse Zeegebied, Afrika, Zuid-oost Azië, Mozambique en in de Caraïben vanuit Trinidad & Tobago. Vroon heeft een jonge vloot met efficiënte schepen. De zeventien platform-supply vessels (PSV) zet Vroon voornamelijk in voor de olie- en gasindustrie. Vanuit het kantoor in Aberdeen in het VK zijn 38 emergency response and rescue vessels (ERRV) standby. Met deze schepen wordt de veiligheid geborgd van de mensen die offshore werken.

Mariene leven beschermen

De platform-supply vessels leveren veelal logistieke services voor de offshoreplatforms, maar ook worden ze ingezet in de renewable sector (vooral offshore wind). In Europa is regelmatig discussie geweest over de aanleg van windmolenparken op zee en de gevolgen daarvan voor het mariene leven.

Voor het bouwen van een windpark worden immers fundaties geplaatst waarbij grote stalen kokers in de bodem van de zee worden geheid. Dat maakt zodanig veel geluid dat het mariene leven daar tegen beschermd moet worden. Dat kan met een zogenaamd bellengordijn. Vroon Offshore Services levert hiervoor zowel de schepen als de bemanning.

“Wij varen dan met onze schepen om de fundatie heen en leggen op de zeebodem een slang met gaatjes”, vertelt Spiljard. “Op het achterschip staan compressoren die op het moment dat het heien begint lucht in deze slangen pompen, waardoor een gordijn van luchtbellen ontstaat. Deze bellen doorbreken het laag frequente geluid wat ontstaat door het heien. Dat lijkt misschien een houtje touwtje oplossing, maar het is een systeem wat echt helemaal goed uitgedacht is en wordt geborgd door het meten van geluid onder water. De slangen moeten precies goed liggen en buiten het gebied moet de hoeveelheid geluid constant goed worden gemeten. Dit moet veelal beneden de 60 decibel zijn.”

Munitie onschadelijk

Afgelopen zomer was platform-supply vessel VOS Paradise betrokken bij een project met een dergelijk bellengordijn. Dit schip was daarvoor in charter van Weyres Offshore GmbH. Bij dit project ging het niet om het geluid van heien, maar werd unexploded ordnance (UXO), niet geëxplodeerde munitie, waarvan een groot deel dateert uit de Tweede Wereldoorlog, door aannemer Boskalis tot ontploffing gebracht. Terwijl de Kamara van Boskalis de UXO-detonaties uitvoerde en de Faxaborg als wachtschip fungeerde, zette de VOS Paradise het bellengordijn met succes in en assisteerde zo bij 23 detonaties.

Van begin tot eind

Omdat er de komende tijd veel nieuwe windparken op de Noordzee verrijzen, gaat Spiljard er vanuit dat ook het werk voor Vroon Offshore Services voor de offshore wind gaat stijgen. VOS is vaak van het begin tot het einde van het project betrokken met het leveren van schepen en bemanning. “Het werk begint met het onderzoeken en het schoonmaken van de bodem. Dat kan dus gaan om niet geëxplodeerde munitie, maar ook om stenen, de zogenoemde boulder clearance. Als deze fase is afgerond, assisteren onze schepen bij het plaatsen van de fundaties en het leggen van de kabels. En als de windturbines eenmaal zijn geplaatst, zetten wij de mensen af om het windpark in gebruik te kunnen stellen.”

‘Drie tot vier weken na uitbreken van de coronapandemie stopten veel exploratieprojecten’

“We zijn dus bij de diverse fasen van de bouw van een offshore wind project betrokken vanaf het moment van het onderzoek van de zeebodem tot het moment dat de turbine daadwerkelijk aan wordt gezet. Daarna leveren wij nog accomodatie schepen, zogenoemde ‘walk-to-work’ schepen om personeel te accomoderen en over te zetten voor het verrichten van onderhoud aan windparken.”

Olie en gas

Zo goed als het gaat in de offshore wind, zo uitdagend is het de laatste maanden in de olie en gas. Vorig jaar ging Spiljard er nog vanuit dat de budgetten van offshoreprojecten zouden stijgen van 100 miljard dollar naar 200 miljard dollar, nog steeds veel minder dan de 800 miljard van jaren geleden, maar corona gooide roet in het eten. En dat ondervond ook VOS. “Er is in de wereld nu heel wat minder olie en gas nodig en dat heeft grote gevolgen voor de industrie. Na het uitbreken van de coronapandemie stopten veel exploratieprojecten binnen drie tot vier weken. Het raakte in een vrije val.”

Zo goed als het gaat in de offshore wind, zo uitdagend is het de laatste maanden in de olie en gas (foto: Vroon Offshore Services). Tekst gaat verder onder de foto.

Vanwege de slechte omstandigheden en de negatieve vooruitzichten in de olie en gas besloot VOS onlangs drie van haar platform-supply vessels voor reycling aan te bieden. De VOS Power, VOS Producer en VOS Prominence werden in 2006 en 2007 gebouwd en waren al enige tijd opgelegd in Harlingen. Nog deze maand worden de schepen vanuit Harlingen naar een Nederlands recyclingbedrijf gebracht waar ze volgens alle nationale en internationale regels worden ontmanteld.

Industrie moet saneren

Spiljard hoopt dat andere dienstverlenende bedrijven in de olie- en gasindustrie een voorbeeld nemen aan VOS. “Er zijn nu veel te veel schepen in de olie en gas. Het is ook niet makkelijk om afscheid te nemen van goede tonnage, maar de hele industrie zou moeten saneren. Er is eenvoudigweg te weinig werk.”

VOS heeft nog wel gekeken of de drie platform-supply vessels op andere wijze ingezet konden worden, maar dit bleek helaas niet het geval. “Deze schepen voor de bevoorrading van de olie- en gasindustrie hebben een heel erg specifiek tonnage. Mogelijkheden om deze schepen anders in te zetten waren er niet.”

‘Voorlopig zien we geen nadelige effecten van een harde Brexit, er zijn geen grote dealbreakers’

VOS heeft overigens wel werk in de olie en gas naar zich toegehaald door haar geografische footprint te vergroten. “We hebben in Oost en West-Afrika gezocht naar klanten en het is ons gelukt om nieuwe operators te vinden. Ook onze activiteiten in de Caraïben zijn een voorbeeld van het begrijpen wat de klant nodig heeft en hier gevolg aan geven.” Spiljard ziet al wel dat het toenemende werk in de offshore wind het verlies aan werk in de olie en gas niet volledig kan compenseren.

Brexit

Wat de gevolgen voor VOS zijn van de (mogelijk harde) Brexit, is volgens Spiljard nog niet te zeggen. Het bedrijf heeft een kantoor in Aberdeen en dat is een voordeel. “Voorlopig zien we geen nadelige effecten, geen grote dealbreakers.”

 

Partners Maritiem Nederland