Commandeur Huub Hulsker op zijn plek bij NLMARFOR | Maritiem Nederland
Achtergrond
Hulsker: 'Uiteraard ben ik blij met de komst van de nieuwe mijnenjagers, onderzeeboten en M-fregatten.' (foto: Defensie)

Commandeur Huub Hulsker op zijn plek bij NLMARFOR


Commandeur Huub Hulsker op zijn plek bij NLMARFOR

Bart Stam | donderdag 18 oktober 2018
Marine

Sinds 2005 vormt Netherlands Maritime Force, kortweg NLMARFOR, een zelfstandige eenheid binnen de Koninklijke Marine. Operationele commandotaken en logistieke ondersteuning bij maritieme en amfibische oefeningen zijn de kerntaken. Commandeur Huub Hulsker is sinds mei 2017 commandant van NLMARFOR en hoopt dat nog ‘heel lang’ te blijven. Momenteel neemt hij deel aan de grote NAVO-oefening Trident Juncture voor de kust van Noorwegen.

Als speciale eenheid bestaat NLMARFOR pas sinds 2005, vertelt Hulsker. “Dat heeft vooral te maken met de komst van de grote amfibische transportschepen ofwel LPD’s (Landing Platform Docks, BS). Eerst Zr.Ms. Rotterdam in 1998, daarna Zr.Ms. Johan de Witt (2007). Daarnaast kwam in 2014 joint support ship Zr.Ms. Karel Doorman in de vaart. Met deze schepen kunnen we voor het eerst grote aantallen mariniers meenemen. Dat heeft geleid tot de integratie van vlootpersoneel en het Korps Mariniers, ofwel ‘blauw’ en ‘groen’. Dat vroeg om een nieuwe operationele structuur en dat is NLMARFOR geworden.”

- Wat zijn de belangrijkste taken van NLMARFOR?

“Onze taken zijn het leveren van de operationele commandostaf en logistieke ondersteuning bij uiteenlopende oefeningen, zowel op zee als amfibisch. Dat kunnen oefeningen laag in het geweldsspectrum zijn, zoals humanitaire hulp of drugsbestrijding. Maar ook oefeningen hoog in het geweldspectrum. In dat geval zetten we diverse marineschepen in, ondersteund door helikopters.”

“Het omvangrijkst zijn de internationale amfibische oefeningen. Hierbij levert de Koninklijke Marine doorgaans LPD’s, fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten met steun van helikopters en natuurlijk mariniers.”

- Hoe groot is NLMARFOR?

“De vaste staf bestaat uit zo’n honderd officieren en onderofficieren. Het grootste segment is de Maritime Battle Staff met zo’n zestig specialisten. Zij vormt het commando tijdens oefeningen. Onder NLMARFOR vallen Sea Training Command en Marine Training Command, beide vijftien à twintig leden sterk.”

“Bij Sea Training Command gaat het om training van de nieuwe bemanning op een marineschip dat na groot onderhoud weer in de vaart komt. Dat gebeurt in een intensieve training van 22 weken, waarna de bemanning helemaal vertrouwd is met het schip en alle taken aan boord. De laatste vijf weken geschieden doorgaans bij het gerenommeerde Britse marine-instituut FOST (Flag Officer Sea Training, BS). Een soortgelijke training krijgen de mariniers via de Marine Training Command. Hiermee zorgen we ervoor dat blauw en groen volledig geïntegreerd zijn in een geoliede vechtmachine.”

- Aan welke oefeningen neemt NLMARFOR doorgaans deel?

“Gemiddeld zijn er twee of drie grote oefeningen per jaar. Door internationale ontwikkelingen is de laatste vijf jaar het accent steeds meer verschoven van het lage naar het hoge geweldsspectrum.”

‘De laatste vijf jaar is het accent verschoven van het lage naar het hoge geweldsspectrum’

“De afgelopen jaren doen we vrijwel altijd mee aan Joint Warrior. Deze internationale oefening vindt tweemaal per jaar plaats ten westen van Schotland, onder leiding van de Britse marine. Dit voorjaar deden veertien NAVO-lidstaten mee met 34 schepen, vijf onderzeeboten, tientallen helikopters en vliegtuigen en bijna vijfduizend manschappen. De Koninklijke Marine was aanwezig met zes schepen, waaronder de LCF‘s Zr.Ms. Evertsen en Zr.Ms. Tromp.”

“Bij Joint Warrior gaat het doorgaans om een Artikel 5-oefening. Dat wil zeggen dat een lidstaat wordt aangevallen en de overige lidstaten verplicht zijn te helpen. Daarbij zetten we alle wapensystemen aan boord in, met steun van onderzeeboten en helikopters. We oefenen ook nieuwe bedreigingen als cybercrime, zoals het hacken van de computersystemen aan boord en het uitvallen van satellietcommunicatie. Maar ook met journalisten aan boord. Dit voorjaar mocht ik het commando voeren over tien schepen, dat komt niet zo vaak voor!”

“De laatste jaren doen we ook vaker mee met de oefening Northern Coast in de Oostzee. In 2017 namen twintig Westerse landen hieraan deel. Niet alleen NAVO-lidstaten maar ook Finland en Zweden. De Koninklijke Marine was aanwezig met acht marineschepen. Het is goed om in verschillende gebieden te oefenen om te voorkomen dat het een soort routine wordt. Zo stelt de aanwezigheid van niet-NAVO-landen als Zweden en Finland bij Northern Coast extra eisen aan de communicatie.”

- Momenteel bent u aanwezig bij Trident Juncture. Kunt u daar iets over vertellen?

“Trident Juncture is de grootste NAVO-oefening sinds 2015. Het speelt zich af voor de kust van Noorwegen met 28 landen, ruim 70 marineschepen, 150 vliegtuigen en helikopters en ruim 40.000 manschappen. Het is voor ons een belangrijke voorbereiding op een grote amfibische NAVO-oefening in 2020. De Nederlandse amfibische taakgroep maakt dan deel uit van de snelle maritieme reactiemacht van de NAVO.”

‘Dit voorjaar mocht ik het commando voeren over tien schepen, dat komt niet zo vaak voor’

“NLMARFOR heeft tijdens Trident Juncture het commando over meer dan vijftien NAVO-schepen en dat is toch wel bijzonder. Daaronder Zr.Ms. Johan de Witt en de Zr.Ms. Karel Doorman, maar ook de Franse helikoptercarrier FS Dixmude. Naast onze Nederlandse elitetroepen hebben we ook Britse, Franse, Belgische, Finse en Deense mariniers aan boord.”

- Wie is er tijdens een oefening de baas op een marineschip: NLMARFOR of de commandant?

“Dat is altijd de commandant van het schip, wij als NLMARFOR zijn te gast. Wel moet ik als hoofd van NLMARFOR bij een grote oefening het schip aansturen maar de commandant blijft altijd eindverantwoordelijk. Uiteraard vergt dat de nodige voorbereiding om een goede werkrelatie te creëren en daarmee spanningen te voorkomen. Gelukkig heb ik dat laatste nog niet meegemaakt.”

- Welke oefeningen volgen er na Trident Juncture?

“In het voorjaar van 2019 doen we weer mee aan Joint Warrior. Dan volgt er een kleinere humanitaire oefening in het Caribisch gebied. Vervolgens doen we met Spanje een grote amfibische oefening in de Middellandse Zee.”

- Profiteert NLMARFOR ook van de nieuwe marineschepen na 2020?

“Uiteraard ben ik, net als iedereen bij de Koninklijke Marine, blij met de extra gelden voor Defensie en met de komst van de nieuwe mijnenjagers, onderzeeboten en multipurpose fregatten tussen 2023 en 2027. Zelf ben ik via het opstellen van de gebruikseisen ook betrokken bij deze nieuwbouwprojecten. Overigens: met uitzondering van een nieuw bevoorradingsschip in 2022 gaat het niet om uitbreiding maar om vervanging van een deel van de huidige vloot. Dat is ook wel nodig want de twee M-fregatten en vier Walrus-onderzeeboten zijn gemiddeld 25 jaar oud, terwijl de zes mijnenjagers van de Alkmaarklasse al ruim dertig jaar in de vaart zijn.”

- Hoe ziet uw eigen carrière eruit?

“Sinds ik 1985 ben afgestudeerd aan het KIM heb ik veel functies gehad bij de Koninklijke Marine, zowel varend als aan de wal. Mijn hart ligt toch wel bij het varen, de operationele tak dus. Ik kijk dan ook met veel plezier terug op mijn vier functies als commandant van de onderzeeboten Zr.Ms. Walrus en Zr.Ms. Bruinvis, LPD Zr.Ms. Rotterdam en nu NLMARFOR. Het is geweldig om leiding te geven aan een gevarieerde groep mannen en vrouwen aan boord van pakweg achttien tot vijftig jaar. Ik hoop nog lang commandant te blijven van NLMARFOR!”

Partners Maritiem Nederland