NML COLUMN Tineke Netelenbos, voorzitter KVNR | Maritiem Nederland
Achtergrond

NML COLUMN Tineke Netelenbos, voorzitter KVNR


NML COLUMN Tineke Netelenbos, voorzitter KVNR

Tineke Netelenbos | vrijdag 31 oktober 2014
Arbeidsmarkt

De koopvaardij en de offshore vormen de kraamkamer voor de nautische sector; een nautische opleiding biedt een levenslange baangarantie.

Wanneer je hebt gevaren, dan ligt er in alle opzichten een wereld voor je open. Het varen zelf brengt je overal ter wereld. Dat spreekt vanzelf. Daarnaast echter zijn mensen met nautische ervaring schaars. Wanneer na verloop van tijd een zeevarende er voor kiest om aan de wal te werken, dan hoeft hij of zij niet bang te zijn dat er geen werk is. Zonder nautische ervaring geen havenmeester, loods of leraar op een maritiem college. Ook liggen vele functies binnen de scheepsbouw en de rederijen open.

De werkgelegenheid op de Nederlandse vloot steeg in 2012 ten opzichte van 2011 van 28.000 personen naar 29.000 personen. Deze toename kan slechts voor een deel met Nederlandse zeevarenden worden ingevuld. De reders spannen zich gezamenlijk in om zo veel mogelijk jonge mensen te interesseren. De KVNR voert al jaren de campagne ‘Zeebenen gezocht’, laat jongeren tussen de veertien en zestien jaar een weekend op zee varen met onder andere de Eendracht en biedt zestienplussers de kans om één of twee weken mee te varen op een koopvaardijschip. Zo komen jongeren in aanraking met de zee en weten ze beter waarvoor ze kiezen. Deze activiteiten hebben succes.

De instroom op de maritieme colleges stijgt gestaag. Dat vraagt een gezamenlijke inspanning van reders, overheid en opleidingen om er zorg voor te dragen dat de door de reders afgegeven stage- en baangarantie gehandhaafd kan worden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het moderniseren van de stageperiode, door meer simulatietijd in te bouwen, wat in het digitale tijdperk voor de hand ligt. De overheid moet er zorg voor dragen dat allerlei regelgeving geen negatief effect heeft op de stagemogelijkheden.

Het is ook van groot belang dat reders kiezen voor de Nederlandse vlag. Nederland staat als enige zeevarende natie in Europa nog steeds geen private gewapende beveiligers toe om schepen onder Nederlandse vlag tegen piraten te beschermen. Hierdoor varen vele schepen onder een andere vlag, wat slecht is voor de werkgelegenheid van Nederlanders op de vloot en ook gevolgen heeft voor het aantal stageplaatsen. In het belang van een sterk maritiem cluster en een optimaal maritiem vestigingsklimaat is het van groot belang om de ontwikkelingen in de buurlanden goed in de gaten te houden. Hier geldt dat in een zo volatiele sector als de zeevaart je alleen aan de top kunt blijven, wanneer alle parameters daarop gericht zijn. Laat onze vlag zo aantrekkelijk mogelijk zijn, zodat de reders hun bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid voor alle Nederlanders die kiezen voor een toekomst op zee!

Partners Maritiem Nederland