NML COLUMN Hester Duursema, directeur Binnenvaart Logistiek Nederland | Maritiem Nederland
Achtergrond

NML COLUMN Hester Duursema, directeur Binnenvaart Logistiek Nederland


NML COLUMN Hester Duursema, directeur Binnenvaart Logistiek Nederland

Hester Duursema | dinsdag 27 mei 2014
Binnenvaart

De voorspelde groei van containervervoer door de Tweede Maasvlakte moet voor een groot deel worden opgevangen door de binnenvaart.

Nederland kent ruim 6.000 kilometer aan vaarwegen. Van al die kilometers zijn er 4.400 geschikt voor goederenvervoer. Volgens de voorspellingen leidt de Tweede Maasvlakte tot een fikse toename in containervervoer, en die zal vooral door de binnenvaart moeten worden opgevangen. Capaciteitsproblemen kent de binnenvaart niet. De Nederlandse vaarwegen hebben een verborgen restcapaciteit van 100 procent en op de Rijn is zelfs capaciteit voor een verzevenvoudiging van het transport. Op dit moment gaat echter het grootste deel van alle lading in Nederland nog over de weg. Het kan allemaal slimmer. Maar 20 procent van lading hoeft met een snelle modaliteit. Dit geldt niet alleen voor containers maar ook voor chemie en bulk.

De sector is qua governance nog wat zwak. De markt ondergaat nog grote schommelingen in tarieven en er heerst een cultuur van wantrouwen en niet of weinig stabiele relaties tussen bevrachters (tussenpersonen die de lading verdelen) en particuliere schippers. Dit zet druk op de continuïteit en innovatiekracht van de sector als geheel.

In het bredere maritieme perspectief ligt er een belangrijke kans om de positie van de binnenvaart in de gehele logistieke keten te versterken. Ter illustratie: schepen komen aan in de haven om hun lading te lossen en deze lading moet vervolgens weer vervoerd worden naar de plaats van bestemming. De haven is in zekere zin een flessenhals. Dit leidt tot lange wachttijden. De oorzaak is onder meer het ontbreken van een contractuele relatie tussen terminals en binnenvaartschippers. De rederijen betalen voor het proces. Als gevolg daarvan geeft een zeeterminal voorrang aan grote rederijen, ofwel zijn betalende klanten. Dit leidt niet alleen tot frustratie bij de binnenvaartschippers, maar ook tot langere wachttijden en daarmee een inefficiënt proces voor de binnenvaart. Dit is maar een voorbeeld, maar tekenend voor de sector.

De binnenvaart gaat prat op haar vrijheid, maar realiseert zich niet dat ze zichzelf daarmee tekortdoet. Juist het aangaan van strategische relaties vergroot de bewegingsruimte van de binnenvaartondernemers. BLN (de kersverse brancheorganisatie voor en van de binnenvaart) ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd om de benodigde cultuur- en denkomslag in de sector te bewerkstelligen.

Partners Maritiem Nederland