Laatste kaarten MET Event Rotterdam | Maritiem Nederland
Achtergrond
Voor Van Oord levert Huisman een kraan die de 900 ton kraan aan boord van windmoleninstallatieschip Aeolus vervangt.

De energietransitie in de maritieme sector


Laatste kaarten MET Event Rotterdam

Jan Spoelstra | woensdag 28 februari 2018
MET Event

Hoe halen we stabiele duurzame energie uit zee? Hoe varen schepen op termijn 100 procent duurzaam? En wat gebeurt er straks in onze zeehavens als er geen vraag meer is naar kolen en aardolieproducten? Die vragen staan centraal tijdens het Maritieme Energie Transitie (MET) Event. Er is veel belangstelling voor MET Event. Wees er snel bij als u het Event wil bezoeken. 

Het maritieme vak- en opinieblad Maritiem Nederland organiseert op 15 maart 2018 het MET Event in het VNAB gebouw aan de Boompjes in Rotterdam. Zo’n 150 professionals uit de maritieme maakindustrie, de offshore wind industrie en de Nederlandse zeehavens komen bijeen om een concreet pad uit te stippelen waarlangs de energietransitie in deze sectoren moet gaan plaatsvinden.

Na een inspirerende keynote speech van Tore Longva staan er twee parallelsessies gepland. In de sessie ‘Offshore Wind en beyond’ wordt verder gekeken dan de huidige manier van het installeren van offshore wind fundaties. Zo gaat waterbouwer Van Oord in op de ombouw van een pas recent in de vaart genomen offshore wind installatieschip, dat nu klaar is voor het installeren van een nieuwe generatie offshore windturbines. Daarnaast laat Boskalis zien hoe zij door het drijvend installeren van offshore wind fundaties nog efficiënter windparken op zee kan bouwen, zodat de sector straks zonder enige vorm van subsidie kan bestaan. Daarnaast presenteert elektriciteitsbeheerder TenneT haar plannen voor het aansluiten van windturbines en offshore windparken op één of meer ‘energie-eilanden’ in de Noordzee.

In de parallelsessie ‘Emissieloze schepen: de stip op de horizon voor de Nederlandse scheepsbouw’ gaan experts uit de maritieme maakindustrie in op de vraag hoe schepen echt 100 procent duurzaam kunnen varen. Wat is er momenteel mogelijk met batterijen? Kun je een schip modulair bouwen zodat je generatorsets op termijn kunt vervangen door accu’s of brandstofcellen? En hoe zit het met LNG (vloeibaar aardgas) als overgangsbrandstof?

De CTO’s van havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam sluiten de middag af met een discussie over hoe de haventerreinen er in de toekomst bij liggen. Gaan de havens waterstof produceren met de grote hoeveelheden offshore windenergie die daar aan land komen? Wat gebeurt er met terminals voor kolen- en olieoverslag? En wat te denken van het petrochemische cluster in Rotterdam? Wat voor duurzame energiestromen komen daar op termijn vandaan?

De redactie van Maritieme Nederland nodigt u graag uit voor een inspirerende middag. Lezers van Maritiem Nederland en TW (Technisch Weekblad) ontvangen 50 euro korting op de entreeprijs en kunnen voor 125 euro hun netwerk uitbreiden en relevante kennis opdoen.

Er is veel belangstelling voor MET Event. Wees er snel bij als u het Event wil bezoeken. Voor meer informatie, het programma, de sprekers en aanmelding: metevent.maritiemnederland.com

Partners Maritiem Nederland