Sociale media trekken jongeren naar maritieme sector | Maritiem Nederland
Carriere

Brochures en demonstraties missen doel:


Sociale media trekken jongeren naar maritieme sector

Janny Kok | woensdag 2 oktober 2013
Arbeidsmarkt, Maersk

Dat vraag naar en aanbod van personeel in voorkomende gevallen niet op elkaar aansluiten blijft pijnlijk duidelijk. IHC Merwede sleepte onlangs een omvangrijke order voor de bouw van zes pijpenleggers in de wacht, waarvoor tachtig extra technische medewerkers moeten worden ingehuurd. Het merendeel moet uit Zuid- en Oost-Europa komen. Gaat het om gebrek aan passend personeelsaanbod of minder doelmatige personeelswerving?

Vertegenwoordigers van maritieme brancheorganisaties, technische opleidingen en vakbonden onderschrijven dat het nog steeds moeilijk is juist gekwalificeerde medewerkers aan te trekken in Nederland. IHC Merwede zoekt lassers, ijzerwerkers, bankwerkers en hoogwaardig technisch opgeleiden in engineering, kostenberekening en planning. Schooldecanen verwijzen doorgaans niet naar goede technische vervolgopleidingen, simpelweg uit onbekendheid of desinteresse. Leerlingen en studenten hebben vaak geen idee hoeveel raakvlakken de haven heeft met internationale handelsstromen, economische ontwikkelingen daarvan, ruimtelijke ordening en milieu en innovatieve toepassingen. Ze weten ook niet welke hoogwaardige activiteiten de maritieme industrie als geheel onderneemt en welke carrièrekansen daarbinnen zijn. Voeg daarbij het hardnekkig bestaande imago van werken in de haven of in de industrie, als zijnde ‘vies en zwaar’, en het beeld is nagenoeg compleet.

Blik vakmensen

Het staat vast dat er niet ineens een ‘blik nieuwe vakmensen’ kan worden opengetrokken en dat aanbieders van openstaande vacatures ‘dus’ hun heil in het buitenland gaan zoeken in een poging deze op te vullen. Het wekt zeker geen verbazing dat FNV Bondgenoten op het gebrek aan technisch personeel reageert met dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat jongeren aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een vast contract krijgen aangeboden. De bond wijst erop dat werknemers bij scheepswerven en overige bedrijven in de metaalsector onderbetaald en ondergewaardeerd worden.

Dat soort signalen heeft beslist geen wervend karakter. Uit de woorden van sociale media-deskundige Lisette van der Pijl, directeur-eigenaar van Port-able, kan worden afgeleid dat maritieme bedrijven doorgaans op een ouderwetse manier personeel proberen te werven. “Wat we nodig hebben, is geen busrit over een haventerrein, gratis pennen bij de Havendagen of een mooie tekst op een website”, zegt ze. “HR medewerkers kunnen veel beter sociale media benutten dan ze nu doen. Niet als vervanging van de wervingsmiddelen die ze nu gebruiken, maar als een eerste stap naar persoonlijk contact. Op die manier kun je wederzijdse wensen beter op elkaar afstemmen en is het ook makkelijker aan een mogelijk toekomstige medewerker te zeggen dat het voor hem of haar beter is om eerst een opleiding af te maken of naar een andere vacature te solliciteren. Sociale media zijn ook goed om snel te laten zien hoe de dagelijkse praktijk van havenmannen en -vrouwen eruitziet. Laat ze hun verhaal op de diverse sociale media vertellen en toon er beelden van werkplekken en schepen. Dat spreekt aan!”

Doorgeefluik

Van der Pijl is ervan overtuigd dat de bedrijven in de logistieke keten en maritieme bedrijven online minder actief zijn dan andere sectoren. Een snelle rondgang langs maritiem gerelateerde websites, Facebook en Twitter leert dit ook. De diverse sectoren gebruiken de media veelal als doorgeefluik van bruikbare interne en externe communicatie.

“Toch komen sommige van de bekendste succesvoorbeelden van het gebruik van sociale media uit deze branches”, aldus Van der Pijl. “Zo is Maersk online erg goed bezig. Door actief gebruik te maken van sociale media zijn ze veel beter met de klant in contact getreden, stijgt het aantal verwijzigen naar potentiële werkplekken en is het aantal sollicitanten met 116 procent gestegen.”

Ze voegt daaraan toe dat een website statisch is, maar wel versterkend werkt met sociale media. De combinatie daarvan kan juist het groot verschil van de maritieme industrie met andere sectoren maken. De maritieme bedrijven vertrouwen immers veel meer op de mening van anderen buiten het eigen bedrijf, als het gaat om zoeken naar partners en toeleveranciers en selectie daarvan.

“Sociale media geven meer gelegenheid tot interactie met klanten. Je kunt ze tijdens het hele aankoopproces benaderen en tevreden klanten kun je daardoor stimuleren om positieve verhalen te vertellen over je diensten en producten.”

Carrière maken

De sociale media deskundige zegt dat deze media een belangrijke rol kunnen spelen binnen de opbouw van carrières. “Je netwerk daarop is ontzettend belangrijk, zeker wanneer je op zoek bent naar een nieuwe baan. Door gebruik te maken van vooral LinkedIn kun je het netwerk handig in kaart brengen, zien wie je al kent bij een bedrijf of wie je kan introduceren bij een bepaald persoon. Daarnaast kun je jezelf en je ambities veel makkelijker zichtbaar maken dan vroeger.

Je onderscheidt jezelf door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in je branche, artikelen te schrijven of te delen en discussies aan te gaan met vakgenoten. Dit valt niet alleen op bij een bedrijf waar je graag zou willen werken, maar geeft ook een professioneel beeld wanneer mensen je googelen.”

 

Bron: ‘Missing the boat? A comprehensive evaluation of social media for maritime businesses’, SMM, www.starkmooremacmillan.com

Partners Maritiem Nederland