Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum uit de startblokken | Maritiem Nederland
Carriere
Frits Luijten en Leon Maas: “Sluit je aan als je niet de boot wil missen.” Foto: Jari Mulder

Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum uit de startblokken


Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum uit de startblokken

John Ekkelboom | zaterdag 7 april 2018
Maritieme Cluster

Bedrijven in de maritieme sector kampen regelmatig met een tekort of juist een overschot aan werknemers. Het nieuwe Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum wil die fluctuaties opvangen door die bedrijven gebruik te laten maken van elkaars personeel, dat zo nodig wordt bijgeschoold voor de nieuwe functie. Zo versterken ze elkaar op HR-gebied, blijft gekwalificeerd personeel behouden voor de sector en kunnen ze flexibeler meebewegen met de mondiale maritieme markt.

In de Human Capital Council (HCC) van Nederland Maritiem Land bespreken onderwijs- en arbeidsmarktexperts van bedrijven en branches regelmatig met elkaar hoe ze op hun vakgebieden de situatie in de maritieme sector kunnen optimaliseren. Tijdens een van die bijeenkomsten, vertelt HCC-secretaris Leon Maas, kwam het probleem op tafel dat door de dynamische wereldmarkt op sommige momenten bepaalde maritieme bedrijven zitten te springen om personeel terwijl collega-bedrijven juist tijdelijk een overschot hebben. 

Maas: “Het gaat dan vooral om technisch personeel. De vraag werd geopperd of we niet meer voor elkaar kunnen betekenen. Met het thema leren, ontwikkelen en mobiliteit van mensen in onze sector zijn we vervolgens aan de slag gegaan. Dat zaadje is geplant en ontkiemt nu onder de naam Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum, het MLO, een netwerk voor maritieme HR-professionals.”

'Het zaadje is geplant en ontkiemt nu onder de naam Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum'

Vorig jaar bleek dat er vanuit de maritieme sector voldoende interesse was voor dit initiatief. Dat was voor Nederland Maritiem Land reden om steun te zoeken voor de verdere uitwerking van het plan. Die werd langs twee kanten gevonden. Een daarvan is de Maritieme Delta – een samenwerkingsverband van maritieme bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in Zuid-Holland – dat probeert via innovatie, human capital en branding de internationale concurrentie het hoofd te bieden. De andere steun bestond uit de opname van het MLO in het nieuwe ‘Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens’. Dat werkprogramma werd in februari ondertekend door onder meer minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en NML-voorzitter Wim van Sluis.

Kwartiermaker

Met deze steun is Nederland Maritiem Land eind vorig jaar op zoek gegaan naar een kwartiermaker die het MLO verder gestalte moet geven. Sinds eind januari is Frits Luijten voor deze taak aangesteld. Hij is al bijna 35 jaar actief in het Rotterdamse havengebied, zowel in de scheepvaart als op kantoor. Zo was hij HR-manager van verschillende grote bedrijven in de scheepvaart en heeft hij veel ervaring met projecten op het gebied van arbeidsmobiliteit. Met al die kennis geeft hij het MLO nu een vliegende start.

Luijten benadrukt nog eens dat het geen fysiek centrum wordt. “Het is een netwerk. Ik ga bekendheid geven aan het MLO en probeer steeds meer bedrijven en mensen ervoor te interesseren om zich bij dat netwerk aan te sluiten.”

Het hoofddoel van het MLO is het bevorderen van het tijdelijk of definitief overnemen van elkaars personeel binnen de maritieme sector. Maas en Luijten weten dat dit in de praktijk al wel voorkomt, maar vrijwel alleen wanneer bedrijven elkaar goed kennen en bij elkaar om de hoek zitten.

Luijten: “Bovendien doen die bewegingen zich meestal alleen voor binnen de eigen branches. Het idee van het MLO is dat dit voortaan binnen de hele maritieme sector en tevens landelijk gebeurt. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn dat iemand overstapt van de offshore naar een maritieme toeleverancier. Maar ook als iemand vrijwillig de mobiliteit opzoekt omdat hij of zij toe is aan een volgende stap en een nieuwe uitdaging, willen we dat faciliteren. Door bedrijven en medewerkers op deze wijze met elkaar te verbinden, houd je de talenten binnen de maritieme sector.” Even later zegt Luijten dat MLO vanwege deze belangrijke pijler als onderliggende titel meekrijgt: mobiliteitscentrum voor de maritieme sector.

Buiten de kaders denken

Om de uitwisseling van personeel mogelijk te maken, gaan de HR-professionals uit het netwerk elkaar helpen met (tijdelijke) vacatures, mobiliteitsstages en het delen van trainingen. Op de trainingen van een bedrijf kunnen dan tevens medewerkers van andere bedrijven zich inschrijven. “De Netherlands Maritime Academy – een initiatief van Netherlands Maritime Technology en zeven maritieme bedrijven – is een mooi voorbeeld van nieuwe samenwerking op HR-gebied. Als MLO stimuleren we dit en we werken met ze samen”, aldus Maas.

‘Medewerkers krijgen de kans om buiten hun bedrijf te sparren over hun maritieme loopbaankansen’

Mensen die een switch maken naar een totaal andere functie bij een ander bedrijf, krijgen de gelegenheid zich bij te scholen, zegt Luijten. “En wanneer je zo’n HR-netwerk hebt, kun je ook HR-medewerkers van elkaar inzetten voor coaching gesprekken met medewerkers. Zo kan een HR-medewerker van een ander bedrijf iemand helpen bij het in kaart brengen van interesses en mogelijkheden van die persoon. Op die wijze krijgen medewerkers de kans om buiten de kaders van het bedrijf te sparren over hun maritieme loopbaankansen. Voor sommigen misschien wel eng, maar wel van deze tijd.” 

Maas vult aan dat het MLO zich ook zal richten op re-integratie-trajecten. “Een voorbeeld uit de praktijk is iemand uit de maritieme sector die thuis zat en niet direct op zijn eigen werkplek kon re-integreren. Die man werkt nu voor een maritieme onderwijsinstelling, waar hij helpt bij het schrijven van studiemateriaal. Hierdoor wordt dit materiaal geactualiseerd en kan die werknemer weer toegroeien naar zijn oude functie. Deze aanpak willen we stimuleren.”

Digitaal platform

Dit jaar zal het MLO een digitaal platform laten ontwikkelen waar de deelnemers informatie kunnen uitwisselen over vacatures, stages en trainingsaanbod. Het wordt een gesloten systeem dat alleen voor hen toegankelijk is. Die beslotenheid moet vertrouwen geven en ertoe bijdragen dat de bedrijven informatie met elkaar delen. Maas wijst erop dat de groei van het netwerk niet overhaast moet gebeuren. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus het is belangrijk de samenwerking rustig op te bouwen en heldere afspraken met elkaar te maken over de spelregels van deelname aan het MLO.”

Volgens Luijten telt het netwerk nu 25 bedrijven. Hij is ervan overtuigd dat dit aantal in de toekomst flink kan toenemen. “We gaan ervoor zorgen dat het MLO een dusdanige uitstraling krijgt, dat andere partijen zeggen: daar moet ik me bij aansluiten anders mis ik de boot. Als dat missen kwalitatief personeel betreft, dan is in deze markt iedereen geïnteresseerd om met elkaar in gesprek te komen.”

Partners Maritiem Nederland