‘Het is altijd zoeken naar een balans’ | Maritiem Nederland
Carriere
Remco Kloos en Femke van der Willigen

Bij rederij Anthony Veder draait alles om kwaliteit en gastankerervaring


‘Het is altijd zoeken naar een balans’

Antoon Oosting | vrijdag 25 maart 2016
LNG

Kwaliteit en ervaring, dat zijn de sleutelwoorden in het bedrijfsbeleid van de Rotterdamse gastankerrederij Anthony Veder. Begrippen die gelden voor zowel de schepen als het personeel op de vloot en op kantoor. Als er een prijs zou staan op de best onderhouden vloot zou die van Anthony Veder hoge ogen gooien.

Anders dan veel schepen van andere reders zit een schip van 25 jaar oud van Anthony Veder nog net zo goed in de verf als toen ie nog maar een paar jaar in de vaart was. Dat lukt dus alleen met goede, gemotiveerde bemanningen die kunnen rekenen op een goede ondersteuning van ter zake kundig personeel op kantoor. Als corporate recruiter moet Femke van der Willigen er zorg voor dragen dat dit personeel er komt. “Inclusief de stagiaires en afstudeerders hebben we inmiddels tegen de honderd mensen op kantoor. Maar we groeien nog steeds. Afgelopen maanden hebben we er weer twee schepen bij gekregen en we zijn dan ook altijd op zoek naar enthousiaste mensen”, vertelt Van der Willigen.

Open cultuur

Anthony Veder staat zich er op voor nog altijd een familiebedrijf te zijn zoals het in 1937 door de naamgever werd opgericht. Sinds 1991 is het bedrijf in handen van twee aandeelhouders waarvan HAL Investments de grootste is. Anthony Veder wil een bedrijf zijn met een open cultuur, van CEO Jan Valkier tot de lagere afdelingen, waar de zorg voor de mensen voorop staat en waar initiatief nemen gewaardeerd wordt. “Het is bij ons gewoon heel leuk op kantoor”, verzekert Femke van der Willigen. De verdeling man/vrouw op kantoor is 65 procent man en 35 procent vrouw en de gemiddelde leeftijd op kantoor is veertig jaar en het verloop is laag.

‘Onze ontwerpafdeling staat op een hoog niveau, daar moet je innovatief voor zijn’

Als vanzelfsprekend werkt de rederij aan een goede band met de zeevaartscholen, maar daarnaast zoekt Anthony Veder ook creatieve, innovatief ingestelde hbo/wo-opgeleiden voor niet-nautische functies als business-developers, vesselmanagers, projectmanagers mechanical en mensen met een technische opleiding die kunnen meedenken met nieuwbouwprojecten. “Onze ontwerpafdeling staat op een hoog niveau. Daar moet je innovatief voor zijn. Mensen weten lang niet altijd wat wij doen. Maar als je vertelt wat we doen is de reactie vaak: dat klinkt leuk, klinkt goed”, vertelt Van der Willigen.

Het grootste deel van het personeel zit natuurlijk op de vloot. In zes jaar tijd is het aantal zeevarenden bij Anthony Veder gegroeid van 375 naar ruim 950 onder wie achttien vrouwen. Daarvan zijn circa 150 Nederlanders, 450 zijn Indonesiërs (hoofdzakelijk matrozen maar ook twee kapiteins) en de rest is een mix van Russen, Oekraïners, Letten en enkele Engelsen en Spanjaarden. “Uiteindelijk zijn wij altijd op zoek naar kwaliteit”, zegt de voor crewing verantwoordelijke manager Remko Kloos hierover.

Extra eisen

Anthony Veder heeft zijn bemanningszaken verdeeld. De aanmonstering en werving van de buitenlandse officieren doet het crewingbureau LAPA in Riga, een in 1991 door Nederlanders opgericht bedrijf gespecialiseerd in het leveren van bemanningen voor tankerrederijen. Ook voor de Nederlandse officieren regelen zij de aanmonstering. Bij LAPA werken zes mensen voor Anthony Veder. De matrozen worden geleverd door het bureau Equinox in Djakarta. Daarnaast zit er ook op het kantoor aan de Parklaan in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier nog een afdeling van vier mensen die verantwoordelijk is voor onder andere de planning, evaluatie, promoties en werving van de Nederlandse zeevarenden.

Aan de bemanning op de inmiddels dertig schepen tellende vloot van Anthony Veder worden andere, extra eisen gesteld dan aan die op andere schepen. Als manager crewing heeft Kloos de zorg voor niet alleen voldoende bemanning maar moet die op elk schip ook nog een bepaald aantal jaren aan ervaring in het varen op (gas)tankers met zich meebrengen. “Onze klanten eisen een bepaalde ervaringsmatrix voor de bemanning. Kapitein en eerste stuurman moeten samen een minimaal aantal jaren ervaring in het varen op gastankers hebben. Heb je een kapitein die bijvoorbeeld nog maar twee jaar bij ons in dienst is, moet je daar een stuurman met minimaal drie jaar gastankerervaring naast zetten. Dat betekent dat zo iemand, met ons tien weken op-tien weken af-verlofschema, dus al zes jaar bij ons als eerste stuurman moet hebben gevaren”, vertelt Kloos.

Hetzelfde geldt voor de HWTK en 2e werktuigkundigen. De eisen verschillen van klant tot klant. Voor de een telt ervaring op olietankers ook mee, de ander eist een minimaal aantal jaren vaartijd op uitsluitend gastankers, een marktsegment wat natuurlijk kleiner is dan dat voor ruwe oliecarriers en olieproducten of chemicaliëntankers. 

Gasaantekening

Je bent dus niet zomaar officier op de vloot van Anthony Veder, hoeveel jaren vaartijd je ook hebt. “Als we een Nederlandse Senior Officier zonder gaservaring van buitenaf aannemen, wat we vorig jaar zo’n acht keer gedaan hebben, moet hij drie maanden in de rang als leerling meevaren”, vertelt Kloos. Voor junior officieren geldt ook dat ze de zogeheten gasaantekening in hun monsterboekje hebben, wat inhoudt dat ze een vijfdaagse cursus in het omgaan met gassen hebben gevolgd en drie maanden vaartijd op een gastanker hebben.

Voor Kloos en zijn afdeling op het kantoor aan de Parklaan is het vaak een hele puzzel om aan alle eisen te kunnen voldoen. Maar voor het werk van een gastankerrederij is het cruciaal. “Als je niet kunt voldoen aan de ervaringsmatrix zeggen klanten gewoon, dan vaar je niet voor ons”, aldus Kloos.

En om aan alle eisen van de klanten tegemoet te kunnen komen is het dan ook van levensbelang voor een rederij als Anthony Veder om nautische officieren langjarig aan het bedrijf te binden. “Retentie is key”, vult Kloos aan, “en het is altijd een balans tussen betaling, uitdaging, sfeer en verlofschema’s. Daar houden we ons heel strikt aan.”

Om het varend personeel betrokken te houden bij het bedrijf organiseert Anthony Veder regelmatig ontmoetingsdagen, niet alleen voor de officieren maar ook voor de matrozen, jaarlijks in Djakarta. Voor de officieren is dat twee keer per jaar, afwisselend in Riga en Nederland. “In vier dagen praten we ze dan bij hoe het bedrijf ervoor staat, houden we workshops over bijvoorbeeld gasmeting en vertellen we wat wij van onze mensen verwachten. Standaard onderdeel van deze dagen zijn onze Core Values, die leidend zijn voor de dagelijkse werkwijze op kantoor en de vloot en ervoor zorgen dat we allemaal op dezelfde manier werken. Dat is allemaal behoorlijk intensief”, zegt Kloos.

Lang vasthouden

Dat alles resulteert er in dat Anthony Veder zijn mensen dan ook heel lang vast weet te houden, vooral kapiteins blijven vaak vele jaren in dienst. “De retentiegraad onder de officieren is tachtig procent over twee jaar. Dat is hoog in onze industrie, zeker als je dat vergelijkt met andere rederijen. Onder onze matrozen is het zelfs negentig procent”, zegt Kloos. Wat natuurlijk niet uitsluit dat een, meestal jongere, officier af en toe ook de uitdaging zoekt in een andere vaart.

‘Als je niet kunt voldoen aan de ervaringsmatrix zeggen klanten gewoon, dan vaar je niet voor ons’

Kloos is zelf sinds 1999 bij Anthony Veder in dienst. Begonnen als stuurman werd hij kapitein om op kantoor de functie van safety and quality manager te vervullen. Na acht jaar stapte hij over naar de afdeling bemanningszaken om op dat gebied de ombouw en latere groei van de rederij mogelijk te maken. In 1995 besloot Anthony Veder zijn koelschepen af te stoten en zich volledig toe te leggen op het varen met gastankers.

Anthony Veder is nu volledig gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare gassen vanuit de olie- en gasindustrie aan diverse afnemers in de industrie. Dan gaat het om het vervoer van bijvoorbeeld ethyleen, LPG, LNG, ammoniak en CO2, onder hoge druk tot maximum 18 bar en/of gekoeld tot 163 graden onder nul (speciaal voor LNG). De laatste jaren is Anthony Veder haar vloot sterk aan het uitbreiden onder andere in het vervoer van LNG. In 2009 bracht de rederij haar eerste small scale LNG-carrier in de vaart, gevolgd in 2012 door de ‘Coral Energy’ en in 2013 door de ‘Coral Anthelia’. En nu wordt gewerkt aan de volgend jaar in de vaart te nemen ‘Coralius’, een LNG-feeder/bunkertanker en de ‘Coral EnergICE’, een LNG-carrier met de hoogste ijsklasse. De Coral EnergICE is bedoeld om het hele jaar door, ook als de Baltische Zee is bevroren, de hieraan gelegen LNG-terminals te kunnen bevoorraden. In de tussentijd breidt Anthony Veder ook nog steeds uit in het vervoer van andere gassen door bijvoorbeeld de overname vorig jaar van vier schepen van een Italiaanse maatschappij.

Partners Maritiem Nederland