Goede salarissen voor maritieme technici | Maritiem Nederland
Carriere
illustratie: Jeannette Bos

Maritieme resultaten uit TW salarisonderzoek


Goede salarissen voor maritieme techniciUit het salarisonderzoek van Technisch Weekblad blijkt dat maritieme beroepen, vooral in de offshore en scheepsbouw, garant staan voor een uitstekend starterssalaris.

Studenten die maritieme techniek (wo) of scheepsbouwkunde (hbo) hebben gestudeerd, hebben het hoogste starterssalaris. Die conclusie trekt Technisch Weekblad uit hun jaarlijkse salarisonderzoek waarbij meer dan 5.000 technici een enquête hebben ingevuld. De studenten krijgen kort na hun opleiding een vast starterssalaris van 41.900 euro per jaar. De opleiding tot maritiem officier draait met een starterssalaris van 37.700 euro in de middenmoot mee.

Wat opvalt is dat in de offshore nogal wat uitschieters omhoog zijn. Een kwart van de mensen geeft aan meer dan 97.100 euro per jaar te verdienen.

In deze ranglijst worden alle opleidingen meegenomen waarbij meer dan honderd mensen hebben aangegeven een opleiding in die richting te hebben gevolgd. Wie technische aardwetenschappen (47.400 euro), technische wiskunde (44.200 euro) of technische scheikunde (42.200 euro) heeft gestudeerd verdient meer in de eerste jaren na zijn opleiding, maar de steekproef onder mensen met deze opleiding is te klein om dit hard te maken.

Als we dezelfde ranglijst voor starterssalarissen opstellen naar branches, dan staat de scheepsbouw op de tweede plaats na lucht- en ruimtevaarttechniek.
TW definieert starterssalarissen als iedereen tussen de 25 en 30 jaar. Opvallend is wel dat 95 procent van de respondenten man is.

Maritieme doelgroep


Uit de respondenten valt een maritieme doelgroep van ruim 400 respondenten te halen. Dat zijn de mensen die aangegeven hebben dat ze in de branches scheepsbouw, scheepvaart en waterbouw werken. Daarnaast is bij Delfstofwinning een scheiding gemaakt tussen onshore en offshore, waarbij we de offshore mensen meetellen bij de maritieme respondenten. Ook hebben we de mensen meegeteld die via maritiemnederland.nl de enquête hebben ingevuld.

De respondenten zijn overheersend man (95 procent) en overheersend jong (gemiddeld iets jonger dan 35 jaar). Van de 417 ondervraagde mensen heeft 91 procent een opleiding op hbo- of wo-niveau genoten.
De salarissen liggen ver boven modaal. In de offshore verdienen mensen een totaal bruto jaarsalaris van gemiddeld 58.400 euro. In de overige maritieme beroepen is dat 48.900 euro. Het gemiddelde wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het salaris waarbij 50 procent van de respondenten meer en 50 procent minder verdienen. Het is niet het gewogen gemiddelde van iedereen die de enquête heeft ingevuld, omdat anders enkele topsalarissen uit het hogere management een enorm verstrooid beeld van de salarissen zou geven.

Wat opvalt is dat in de offshore nogal wat uitschieters omhoog zijn. Een kwart van de mensen geeft aan meer dan 97.100 euro te verdienen. Bij de overige maritieme banen geeft een kwart van de mensen aan meer dan 66.100 euro te verdienen.
Bonussen in de offshore lijken hoog te zijn. Zo is het verschil in vast jaarsalaris (50.300 euro) en totaal jaarsalaris (58.400 euro) met 8.100 euro erg hoog. In de overige maritieme banen ligt het totale jaarsalaris en vaste jaarsalaris met 1.600 euro verschil veel dichter bij elkaar.

Arbeidsmigratie

Mensen in de maritieme sector lijken gematigd tevreden over hun huidige baan. Van de offshore respondenten geeft 69 procent aan dat ze tevreden zijn over de goede balans tussen werk en privé. Voor de overige maritieme beroepen is dat 66 procent. Bijna een kwart van de mensen in de offshore geeft aan ontevreden te zijn over de balans tussen werk en privé (24 procent), tegenover 16 procent in de overige maritieme beroepen. Dat kan te maken hebben met de hogere werkdruk in deze sector.

We zien dat terug in de antwoorden op de vraag of mensen op zoek zijn naar een andere werkgever. Slechts 19 procent van de mensen met overige maritieme beroepen is op zoek naar een andere werkgever en meer dan een kwart (26 procent) van de mensen in de offshore is op zoek naar een andere werkgever.

Lees meer over het TW Salarisonderzoek.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland