Column NML | Maritiem Nederland
Carriere
Henk de Bruijn: 'Ook de komende decennia maken mensen het verschil.'

Column NML

Henk de Bruijn, manager social & labour affairs bij Havenbedrijf Rotterdam | maandag 23 september 2019
Maritieme Cluster, Havenbedrijf Rotterdam

Steeds meer wordt duidelijk dat sociale transitie in de maritieme sector minstens zo belangrijk is als de energie- en de digitale transitie, schrijft Henk de Bruijn van Havenbedrijf Rotterdam. 

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een lange traditie van vooruit kijken. Nu is de Havenvisie 2030 daarvoor nog het kompas. Echter, de stip op onze horizon reikt veel verder. Verandering van tijdperk vraagt daar ook om. De wereld verandert ingrijpender en sneller dan we ons realiseren. De energie- en digitale transities zijn al toonaangevende drivers van deze verandering van tijdperk. 

Steeds meer wordt duidelijk dat sociale transitie minstens zo belangrijk is. Dit zien wij overigens als een kans. Daarvoor moeten wij wel de veranderingen en hun impact tijdig kunnen doorgronden. Dit geldt zowel voor de economische impact voor onze bedrijfsvoering als de maatschappelijke impact voor onze relatie met onderwijsinstellingen, met vakbonden en met bestuurders. Alleen het haven- en industriecomplex dat zich het beste aanpast aan de veranderende omgeving, zal koploper kunnen blijven. En eigenlijk geldt dit natuurlijk voor heel Maritiem Nederland!

Het maritieme bedrijfsleven en dus ook Mainport Rotterdam heeft instroom van goed opgeleid personeel hard nodig. Het lastige is wel dat we nu studenten moeten opleiden voor een toekomst die we niet precies kunnen duiden. Outside-inside denken is daarom van groot belang. Samen met Deltalinqs, gemeente Rotterdam en onderwijsinstellingen (MBO, HBO en WO) monitoren we trends en ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Wat is het huidige en gewenste portfolio van het onderwijs en wat zijn de consequenties op het gebied van een ‘leven lang ontwikkelen’, samenwerking publiek/privaat en voorzieningen?

Naast ‘Van school naar werk’ en 'Weer aan het werk' wordt ‘Van werk naar werk’ steeds belangrijker

We proberen de synergie tussen haven, stad en regio te maximaliseren. Dit is een continu proces. Naast ‘Van school naar werk’ en ‘Weer aan het werk’ zal ‘Van werk naar werk’ steeds belangrijker worden om de kansen te kunnen benutten. Werknemers moeten zich een leven lang blijven ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat sociale innovatie echt noodzakelijk is, want ook de komende decennia maken mensen het verschil. Zonder sociale innovatie rendeert technologische innovatie vaak onvoldoende.

De menselijke factor waar het bij sociale innovatie om draait, is de kern van een bedrijf, het kloppend hart. We willen goed personeel voor onze klanten: dat kan een hoogopgeleide technicus zijn, maar ook iemand die meer moeite heeft om deel te nemen aan het arbeidsproces. De afgelopen periode heeft het Havenbedrijf geïnvesteerd in nieuwe activiteiten. Rondom Sociale Innovatie doen we dit samen met Deltalinqs en CNV Vakmensen. Bekijk www.risiarbeidsmarkt.nl voor de eerste resultaten.

En rondom het Leerwerkakkoord Haven werken we samen met gemeente Rotterdam, Deltalinqs en STC-Group aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is. Goed voor onze bedrijven, goed voor onze burgers en goed voor onze studenten! https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerwerkakkoord/.

Laten we blijven investeren in het personeel. De kosten gaan voor de baat uit. Uiteindelijk zijn bedrijven met goed personeel de winnaar. Daar werken we samen aan. Doet u ook mee?

Partners Maritiem Nederland