Techniek&Innovatie

 • Smart Maritime Technology

  © Foto: Jari Mulder

  Er zijn nog wat drempels te nemen bij 3d-printen op zee. Het zekerstellen van de IP-rechten is zo’n drempel. Dit is hoe de Koninklijke Marine ermee omgaat.

  Verder lezen ›

 • RDM Campus bestaat tien jaar

  © Foto: Danny Cornelissen

  De mega windturbines van de toekomst worden straks misschien in elkaar in gezet met een tetraëdervormige megahijskraan. De spectaculaire innovatie wordt momenteel uitgedacht op de RDM Campus, de Rotterdamse ‘innovatiekraamkamer’ die deze maand tien jaar bestaat.

  Verder lezen ›

 • Noorwegen wijst de weg

  In 2015 introduceerde Noorwegen een twintigjarig programma om de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaart met 40 procent terug te dringen. Initiatiefnemer DNV GL wist zowel de overheid als de Noorse maritieme industrie mee te krijgen. In de eerste vier jaar heeft het Green Shipping Programme vijftien aansprekende projecten gerealiseerd. Als het aan DNV GL-directeur Battery Services & Projects Narve Mjøs ligt, mag decarbonisatie in de industrie nog wel wat extra vaart krijgen.

  Verder lezen ›

 • Groener naar de windmolens varen

  Onlangs kreeg Dok en Scheepsbouw in Woudsend de opdracht om twee nieuwe Crew Transfer Vessels te bouwen voor Windcat Workboats. Inmiddels heeft de scheepsbouwer al meer dan twintig van dergelijke CTV’s afgeleverd aan deze klant. Alewijnse Marine nam de afgelopen jaren telkens de elektrische installatie voor zijn rekening. Voor de drie partijen blijft het een uitdaging om de schepen veiliger, comfortabeler en milieuvriendelijker te maken.

  Verder lezen ›

 • Startups Bunker Connect en Tow-Botic op Smart Maritime Technology

  Overal knagen startups aan de verdienmodellen van de gevestigde orde. Traditionele bedrijven staan onder druk van de Willie Wortels die in schuurtjes nieuwe oplossingen bedenken voor oude problemen. Hippe startups zijn ook in de maritieme sector te vinden. Onderstaande disruptors gaat u tegenkomen op het Smart Maritime Technology event op 13 juni

  Verder lezen ›

 • Geen man overboord

  Stap voor stap werkt onderzoeksinstituut Marin aan de ontwikkeling van een autonoom varende RHIB. Twee eerste testen in de Rotterdamse haven zijn positief verlopen. Maar elke stap vooruit werpt weer veel nieuwe vragen op. “We willen begrijpen wat een autonoom schip nodig heeft”, zegt Egbert Ypma, teamleider Autonomy & Decision Support.

  Verder lezen ›

 • Blockchain in maritieme sector: duur, traag, maar ook heel slim

  Een containerschip wordt ook wel vergeleken met een Paard van Troje: je weet nooit precies wat de lading is. Blockchain belooft transparantie te brengen in de maritieme keten. Met deze technologie zou het mogelijk zijn om precies te weten wat er in het staal zit opgeborgen. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk, blockchain?

  Verder lezen ›

 • Eerste stap naar een schip uit een 3d-printer

  Het Delftse bedrijf CEAD heeft een van de grootste 3d-printers ter wereld ontwikkeld. Het bedrijf ziet mogelijkheden om zijn printers te verkopen in de bouw, infrastructuur én de maritieme sector. “In plaats van in Azië kunnen bedrijven weer in Europa produceren, veel dichter bij waar geassembleerd wordt.”

  Verder lezen ›

 • Het schip als smart industry

  Hoe laat je een schip efficiënter varen? Bij welke instellingen slijten installaties het minst? Hoe plan je het onderhoud zó dat de kans op stilstand en falen minimaal is? Data uit Programmable Logic Controllers (PLC’s) bevatten het antwoord op deze en veel andere vragen. Door die data te verzamelen, naar een (cloud-)database te sturen, te analyseren en te vertalen in bruikbare conclusies kunnen reders en kapiteins voordeel behalen. Toekomstmuziek? Nee hoor, het is de maritieme praktijk van vandaag.

  Verder lezen ›

 • Slimmer dankzij data

  Sensoren zijn al jaren gemeengoed op schepen. Het ontbreekt echter vaak nog aan een platform waar de data samenkomen om ze vervolgens te visualiseren en analyseren. Damen Shipyards loopt daar met zijn Damen Gateway in voorop.

  Verder lezen ›

 • Goede kansen voor heien met waterkracht

  In april maakte IHC IQIP in Sliedrecht bekend dat het bedrijf gaat investeren in ‘Blue Piling’. Deze innovatieve technologie zorgt voor een flinke geluidsreductie bij het heien van monopiles voor offshore windturbines. Ook de vermoeiingschade is fors minder. “Wij zien goede kansen voor Blue Piling bij de bouw van nieuwe, grotere windturbines op de Noordzee”, zegt executive director Jan Albert Westerbeek.

  Verder lezen ›

 • Marine plaatst 3d printers op alle schepen

  De Koninklijke Marine gaat op al haar schepen een 3d-printer plaatsen. De pilots van de afgelopen jaren waren zo succesvol dat de bemanning van alle eenheden straks op volle zee 3d kan printen, bijvoorbeeld onderdelen die kapot zijn gegaan en die niet aan boord zijn. 

  Verder lezen ›

 • Mee met de moderne tijd

  “Iedereen zal een stapje verder moeten gaan dan misschien de intentie was”, stelt Herbert Koelman, lector innovatieve technieken van Maritiem Instituut Willem Barentz (MIWB) op vrijdag 29 maart tijdens zijn lectorale rede. “Studenten, de opleiding maar ook het bedrijfsleven, we moeten mee met de moderne tijd.”

  Verder lezen ›

 • Zeevarenden blijven nodig, ook bij autonoom varen

  “Scheepsontwerp begint weer met een blank velletje papier en met de functionele eisen van het schip”, zegt Robert Hekkenberg die aan de TU Delft leiding geeft aan onderzoek naar de uitdagingen rond het automatiseren van werkzaamheden aan boord. “Zeevarenden blijven nodig, ook als schepen in de toekomst autonoom gaan varen.”

  Verder lezen ›

 • Zeeën van duurzame energie

  De zee is voortdurend in beweging en eindeloos in haar uitgestrekte oerkracht. Nederland is internationaal koploper in het ontwikkelen van techniek om de potentie van de zee om te zetten in elektriciteit en warmte. Eb en vloed, stroming, golven, temperatuurverschillen en ook het verschil in elektrostatische lading tussen zoet en zout water vormen bronnen van duurzame energie.

  Verder lezen ›

 • De zee als krappe bouwplaats

  Wanneer je alle scheepvaartroutes en beoogde windenergievelden intekent, is het Nederlandse gedeelte van de Noordzee alweer bijna vol. Dus is het tijd voor studies naar efficiënt ruimtegebruik op zee, denkt onderzoeksinstituut Marin.

  Verder lezen ›

 • Zero Emissions Lab MARIN moet 'kip-ei' dilemma doorbreken

  De weg naar klimaatneutrale of emissieloze energiedragers is van een lange adem. In de maritieme sector bevinden we ons in de studiefase: het vaststellen van de emissiedoelstellingen voor binnenvaart, kustvaart en zeevaart. Eerst worden de schadelijke bestanddelen, zoals SOx en NOx, gereguleerd. Schuin daarnaast staan de regels voor uitstoot van broeikasgassen.

  Verder lezen ›

 • Digitalisering kan scheepvaart veel voordelen bieden

  Efficiëntere verbindingen, gerichter onderhoud en doelmatiger ontwerpen; het zijn maar enkele van de vele voordelen, die digitalisering de maritieme sector kan brengen. Tijdens het TKI event ‘Maritime with a mission’ in Rotterdam kwamen deze uitgebreid aan de orde.

  Verder lezen ›

 • Goede vooruitzichten voor elektro onderzeeboot

  Met moderne accutechnologie kunnen onderzeeboten in de toekomst volledig elektrisch op accu’s gaan varen. De onderzeeboten worden er niet alleen stiller van, en zijn dus minder snel op te sporen, maar zijn ook makkelijker te onderhouden, goedkoper en veiliger. Naar verwachting is de accu technologie binnen tien jaar zo ver om een volledig door accu’s aangedreven onderzeeër te kunnen realiseren.

  Verder lezen ›

 • Tunnelbouwers wijzen Jan De Nul de weg

  Terwijl een toenemend aantal reders vanuit een klimaatperspectief inzet op varen op LNG, kiest Jan De Nul Group voor een andere koers. Het baggerbedrijf laat vijf (ultra) lage-emissieschepen bouwen. De nieuwe sleephopperzuigers beschikken over een ingenieus filtersysteem om toxische substanties uit de uitlaatgassen te elimineren. “We hebben niets zelf hoeven uit te vinden. De automotive en heavy duty-sector effent het pad voor ons”, zegt fuel coordinator Michel Deruyck. 

  Verder lezen ›

 • ‘Panklare CCS-technologie beschikbaar’

  Als het aan Ton Wildenborg ligt is de tijd, geld en moeite die we gestoken hebben in CO₂-afvang bij de in 2030 sluitende kolencentrales op de Maasvlakte niet voor niets geweest. “De inzichten zijn voor een groot deel zo over te nemen door de rest van de industrie”.

  Verder lezen ›

 • Scheepvaart is klaar om elektrisch te varen

  Anno 2018 hoeven ontbrekende infrastructuur, lange oplaadtijden en hoge kosten geen belemmering meer te vormen voor een sluitende business case met elektrische binnenvaartschepen.

  Verder lezen ›

 • NML Column

  De titel voor deze column heb ik niet zelf bedacht maar geleend van Sandra Phlippen, die in het AD een prikkelend stuk schreef over CO2-belasting. Beter geformuleerd: beprijzing.

  Verder lezen ›

 • René Peters, directeur Gastechnologie TNO

  Volgens twintig partijen, verenigd in het North Sea Energy-programma, kunnen we op de Noordzee niet alleen veel energie opwekken, maar ook goedkoop transporteren en opslaan. Maar als we dat willen, moeten we niet te lang wachten.

  Verder lezen ›

 • ‘Hybride’ internetverbinding maakt opgang op zee

  Telecomaanbieders bieden voor de scheepvaart slimme verbindingen, waarmee binnen bereik van de kust goedkoop breedband internet aan boord komt en op zee een stabiele verbinding voor e-mail en internet of things via satellieten.

  Verder lezen ›

 • Meest innovatieve valpijpschip ter wereld

  Medio dit jaar werd in Rotterdam de Bravenes van Van Oord officieel gedoopt. Dit Subsea Rock Installatieschip beschikt over maar liefst drie verschillende mogelijkheden om stenen te storten, via een valpijp door de moonpool en via de valpijp of tremiepijp langszij. Dankzij deze laatste optie kan het schip ook dichtbij offshore platforms optimaal functioneren. Bakker Sliedrecht nam de elektrotechnische installatie voor zijn rekening.

  Verder lezen ›

 • 3d printen op volle zee

  Het 3d printen van objecten beleeft een snelle opmars. Niet alleen aan de wal, maar ook op zee wordt inmiddels volop geprint. De Directie Materiële Instandhouding (DMI) van de Koninklijke Marine is hier bijvoorbeeld mee bezig. De eerste testen op volle zee op het amfibisch transportschip Zr. Ms. Rotterdam verliepen succesvol en inmiddels staat ook op het kleinere Zr. Ms. Friesland een 3d printer.

  Verder lezen ›

 • Online surfen op echte golven

  Een witte vlek in het internetbereik? Onacceptabel voor de moderne maatschappij, die altijd en overal internet wil. Maar hoe zorg je daar op zee voor? In een Europees project realiseert ingenieursbureau Svašek Hydraulics samen met andere partners voor de kust van Scheveningen een proeftuin. De eerste doelgroep: de Nederlandse Olympische zeilers. Svašek Hydraulics draagt stromingsberekeningen bij aan het project.

  Verder lezen ›

 • Markt voor elektrische veerboten is blijvertje

  Damen heeft contracten voor de levering van vier elektrische veerboten aan Canada. De schepen worden hybride uitgevoerd, maar reders zien de diesel vooral als backup in geval van problemen of als opstapje naar een volledig elektrische toekomst. Het ontwerp van dit soort schepen vergt meer inzicht in het toekomstige gebruik dan dat van conventionele veerboten.

  Verder lezen ›

 • Brandstof uit de prullenbak

  Uit plastic afval gaat een bedrijf in de Haven van Amsterdam ‘ecodiesel’ produceren. Kwaliteit van de brandstof wordt dezelfde als aan de pomp, zwavelarm. Reders in de binnenvaart willen het bunkeren. Als de eerste fabriek van International Green Energy Solutions (IGES) operationeel is, staan de ondernemers klaar om over heel Europa en de rest van de wereld zeventig van deze plastic-naar-brandstof fabrieken te bouwen.

  Verder lezen ›

 • Noorse elektroveerboot zet nieuwe maatstaf

  Beperking van het gewicht is de grootste uitdaging bij het ontwerp van steeds grotere elektrische schepen. Dat zegt Anstein Aa, technologiemanager bij Brødrene Aa, de bouwer van een van ’s werelds grootste elektrisch aangedreven schepen van het moment, die eerder dit voorjaar in de vaart genomen werd.

  Verder lezen ›

 • Elektrificatie in scheepvaart is onoverkomelijk

  Volgens Marnix Krikke, Innovation & Human Capital Director bij NMT, kan onze overheid meer doen om elektrificatie van de scheepvaart te stimuleren.

  Verder lezen ›

 • 3d metaal printen is veelbelovende techniek

  De ontwikkelingen in het 3d printen van metalen objecten voor de maritieme industrie gaan snel. Het biedt dan ook veel voordelen. Zo is er minder materiaal nodig, kan er sneller worden geleverd en zijn de leveringstijden betrouwbaarder. Twee pioniers in het printen van metalen objecten voor de maritieme industrie, zijn RAMLAB op het voormalige RDM-terrein in de Rotterdamse haven en Huisman Equipment in Schiedam.

  Verder lezen ›

 • Haarscherp 3D beeld dankzij drone

  Met een goede camera rond een schip, platform of andere installatie vliegen, levert nauwkeurige, gedetailleerde een actuele beelden op die kunnen worden gebruikt voor inspectie. Computers maken van alle opnamen een driedimensionaal beeld.

  Verder lezen ›

 • Samen werken aan slimme en duurzame scheepvaart

  Met 18.000 werknemers, vijf miljard euro omzet en tweehonderd vestigingen in zeventig landen is Wärtsilä een bedrijf om rekening mee te houden. Een van de drie hoofddivisies van de Finse grootmacht is Wärtsilä Marine Solutions. “Wij ontwikkelen slimme en duurzame oplossingen systemen voor toekomstige schepen,” zegt Teus van Beek, general manager market innovation bij Wärtsilä Marine Solutions met Drunen als standplaats. Op 14 juni spreekt hij hierover in Rotterdam tijdens het event ‘Smart Maritime Technology’ van Maritiem Nederland.

  Verder lezen ›

 • Onboard wil maritieme industrie uitdagen

  “Wij dagen de maritieme industrie uit om de bedrijfsprocessen tussen de wal en het schip te optimaliseren.” Aan het woord is Florus Wilming van Onboard. Samen met Erwin Strik bedacht hij het open digitale platform voor de scheepvaart waarin alle data aan boord van een schip samen komt. “Het platform is er, nu is het aan de industrie. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor.”

  Verder lezen ›

 • Aljosja Beije (BlockLab) over de belofte van Blockchain

  Blockchain, vooral bekend vanwege cryptomunten zoals bitcoins, is ook in opmars op andere terreinen. Zo worden binnen de maritieme sector de eerste schreden gezet om logistiek en financiering van goederen efficiënter te laten verlopen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vorig jaar het BlockLab geopend om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en te testen.

  Verder lezen ›

 • Varen op waterstof is nog een hele uitdaging

  De uitstoot van schadelijke emissies in de scheepvaart moet verminderen. Zelfs de landen verenigd in de International Maritime Organization (IMO) zijn het daar onlangs over eens geworden. Elektrisch varen zou een uitkomst kunnen zijn. Om de benodigde elektriciteit daarvoor te kunnen genereren, kan waterstof in combinatie met een brandstofcel worden gebruikt. Varen op waterstof kent naast de vele voordelen echter ook een aantal nadelen.

  Verder lezen ›

 • Slimme elektrische oplossingen dankzij platte natuurkunde

  Een E-ferry in Denemarken, LNG-catamarans van Doeksen, en in het oog springende hybride superjachten. Voor slimme elektrische oplossingen kom je al snel bij Visedo terecht, of Danfoss Mobile Electrification zoals het bedrijf sinds de overname van vorig jaar heet. Managing Director Pieter Dijkstra stond aan de wieg van de slimme, gewichtsbesparende vondsten.

  Verder lezen ›

 • Nieuwe fase in digitalisering van scheepsbouw

  Een digitale kopie van een bestaand schip geeft de mogelijkheid om vanaf de wal processen en energiegebruik aan boord te controleren en simulaties te doen bij voorgestelde verbeteringen. Het internationale project Open Simulation Platform is opgezet om computerprogramma’s te ontwikkelen waarin alle boordsystemen natuurgetrouw worden nagebootst.

  Verder lezen ›

 • Disruptieve Technologie in de Maritieme Sector

  Is uw organisatie klaar voor de toekomst? Wat betekenen ontwikkelingen op het gebied van Blockchain, 3d printing, drones en big data analyse voor de maritieme sector? Die vragen staan centraal tijdens het middagcongres Smart Maritime Technology 2018 op 14 juni in Rotterdam.

  Verder lezen ›

 • Windmolen en fundatie in één stuk offshore

  Windmolens worden nu nog vaak in delen naar hun uiteindelijke bestemming op zee gebracht. En daar worden ze – soms onder moeilijke weersomstandigheden – in elkaar gezet. Ingenieur Jan Lanser van Marine Innovators heeft met zijn SUS-concept een manier bedacht om windmolens op de wal op te bouwen en deze inclusief fundatie in liggende positie offshore te brengen.

  Verder lezen ›

 • Drone klaar voor het grote inspectiewerk

  Inspecties in tanks, ruimen en andere afgesloten ruimtes aan boord kunnen veiliger en makkelijker met een drone. Ondanks certificaten van klassenbureaus aarzelen reders nog om dit hulpmiddel in te zetten: ze wachten op de ‘ultieme’ drone die ook explosievrij is, autonoom kan vliegen en wanddiktemetingen kan doen. Zonder klanten wordt die echter nooit ontwikkeld.

  Verder lezen ›

 • Het krachtigste kraanschip ter wereld

  Kraanschip Heerema

  © Flying Focus

  In 2019 moet hij in het water liggen: het grootste en sterkste kraanplatform ter wereld de ‘Sleipnir’, een semi-submersible crane vessel. Samen met Remmelt Heemskerk, engineering coördinator, en Sipke Schuurmans, project director van Heerema Offshore Services, werpen we een blik vooruit.

  Verder lezen ›

 • Elektrificatie in de scheepvaart

  Volgens Marnix Krikke, Innovation & Human Capital Director bij NMT, kan onze overheid meer doen om elektrificatie van de scheepvaart te stimuleren.

  Verder lezen ›

 • Pulskor minder schadelijk dan boomkor

  Het Europees Parlement haalde deze maand een streep door de uitbreiding van de pulsvisserij.

  Een vijfjarig Europees visserijonderzoek onder leiding van Wageningen Marine Research (WMR) laat zien dat een pulskor vijftig procent minder schadelijk is dan een boomkor. "Ook kleine schelpdieren en garnalen blijken zich veel sneller te herstellen dan de langlevende bodemdieren in stabiele gebieden.”

  Verder lezen ›

 • Autonoom varen met robotstuurman

  Terwijl we in de productiesector spreken over Industrie 4.0 als een nieuwe, digitaal aangestuurde werkomgeving, streeft de maritieme sector naar een soortgelijke revolutie in de richting van een ‘connected ship’. Van zeil naar stoom naar onbemand.

  Verder lezen ›

 • Data MARIN zorgt voor betere prestaties in Volvo Ocean Race

  Bij een zeilrace rond de wereld moet alles kloppen. Enkele procenten verbetering in de prestaties kan al veel uitmaken. Het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) doet voor het Nederlandse team van AkzoNobel onderzoek om het team van schipper Simeon Tienpont te helpen het maximale uit hun Volvo Ocean 65 te halen onder invloed van wind en golven. Daarvoor werden niet alleen computerberekeningen en modelproeven gedaan, maar ook praktijkmetingen aan boord van de VO65.

  Verder lezen ›

 • Consortium onderzoekt drijvende zonneparken

  In de Slufter op de Maasvlakte testen vier bedrijven hun modellen voor drijvende zonneparken. Het doel is om op grote schaal dit soort parken te realiseren op relatief rustig water. Maar er zijn ook plannen voor ruiger water, zoals het IJsselmeer en de Noordzee.

  Verder lezen ›

 • Onbemand mijnen jagen

  Een twaalf meter lang vaartuig dat op afstand onderzeeërs kan opsporen en mijnen kan vernietigen. Dat is de Seagull 301 van het Israëlische bedrijf Elbit Systems. De Nederlandse bedrijven De Haas Maassluis en Ginton Naval Architects leverden een belangrijke bijdrage aan de bouw van dit onbemande en op afstand te besturen vaartuig.

  Verder lezen ›

 • Coralius is eerste in Europa gebouwde LNG bunkerschip

  De Coralius is het eerste volledig in Europa gebouwde LNG bunkerschip. Het casco werd gebouwd in Polen, de afbouw vond plaats op de werf van Royal Bodewes in het Duitse Papenburg.

  Verder lezen ›

 • Kraanschip op LNG

  Komend voorjaar neemt Paans Van Oord een nieuw kraanschip in bedrijf dat twee weken lang op één volle tank LNG kan opereren. Het vergt een innovatieve aanpak in het ontwerp, maar ook in de bedrijfsvoering, want LNG bunkeren kan in Nederland niet zomaar overal.

  Verder lezen ›

 • DEME’s Scheldt River zit vol met innovaties

  Veerle Hegge, echtgenote van de Antwerpse burgemeester Bart de Wever, heeft eind september in het Vlaamse Zwijndrecht de sleephopperzuiger Scheldt River van DEME gedoopt. De Scheldt River is het tweede baggerschip van de Belgische baggeraar dat zowel op LNG als diesel (MDO) kan varen. Het schip heeft een hopperinhoud van 8400 kuub en is uitgerust met verschillende innovaties om de uitstoot verder te beperken en het brandstofverbruik te verminderen.

  Verder lezen ›

 • Mv Baltic is Ro-Ro schip met spudpaal

  “Een uniek concept”, zo omschrijft Hartman Marine Shipbuilding (HMS) de R2 Carrier mv Baltic. Zo is het schip onder meer voorzien van een spudpaal. Dit open top Ro-Ro schip van 3.500 ton deadweight kan daardoor vrijwel overal afmeren om lading aan boord te nemen. Ook in havens zonder specifieke Ro-Ro kades. Dit heeft zich tijdens de eerste reizen direct bewezen.

  Verder lezen ›

 • Efficiënter schepen bouwen met Floor2Plan

  Het bouwen van een schip is een complex proces. Essentieel is dat alle onderdelen op het juiste moment worden gemaakt en geleverd, zodat de bouw naadloos kan verlopen. Het Zwolse bedrijf Floorganise heeft het programma Floor2Plan ontwikkeld om deze continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen met realtime inzicht in de productievoortgang.

  Verder lezen ›

 • Samenwerken essentieel bij bouw nieuwe Franse kotters

  “Samenwerken is nodig om van een schip een Padmos schip te maken. Alleen zo kunnen wij topkwaliteit blijven bieden.” Aan het woord is projectleider Walter van Harberden van scheepswerf Padmos. In Stellendam ligt de tweede kotter die de werf gaat leveren aan een Franse visserscoöperatie voor de wal. De eerste is inmiddels afgeleverd, de derde ligt in het droogdok van de werf.

  Verder lezen ›

 • Nieuw radarsysteem waarschuwt voor hoge golven

  De 'Wave Predictor' van Next Ocean in Delft kan nauwkeurig voorspellen waar hoge en gevaarlijke golven opduiken vlakbij schepen en offshoreconstructies. Allseas gaat de golfradar in 2018 als eerste gebruiken.

  Verder lezen ›

 • Augmented reality heeft potentie van kostenbesparing

  Zeelui met een Augmented Reality bril op hun neus kunnen bij reparaties aan gespecialiseerde apparatuur ondersteuning krijgen via internet. De camera in hun bril herkent fabrikant en type om door te schakelen naar online hulp. Zo kunnen reders fors besparen. Maritieme grootbedrijven experimenteren, terwijl een Rotterdamse startup een AR platform voor individuele reders onder de aandacht brengt.

  Verder lezen ›

 • De maan als energieleverancier

  © Tocardo

  In Den Oever begint de ruim 32 kilometer lange Afsluitdijk richting Friesland. Het hoofdkantoor van Tocardo staat niet toevallig vlakbij deze waterkering. Op loopafstand bevindt zich het testcentrum, waar het bedrijf zijn turbines onderzoekt die hier worden aangedreven door het water dat via de spuisluizen uit het IJsselmeer naar de Waddenzee stroomt. Het uiteindelijke doel is wereldwijd energie op te wekken via getijstroming.

  Verder lezen ›

 • Goede kansen voor onbemande marineschepen

  Niet alleen de civiele scheepvaart is druk bezig met autonome en onbemande schepen, ook de Koninklijke Marine ziet er wel heil in. “Niet omdat het kan maar omdat het moet”, aldus kapitein-ter-zee Paul Dröge, chefstaf van het Maritime Warfare Centre in Den Helder.

  Verder lezen ›

 • Binnenvaartschepen als trein het water over

  Wegen slibben dicht en op het water is volop ruimte om goederen met de minste uitstoot per ton-kilometer dichterbij de eindgebruiker te krijgen dan nu doorgaans met binnenvaartschepen gebeurt. Maar daarvoor zijn geheel nieuwe transportconcepten over water nodig, zoals platooning en autonoom varen.

  Verder lezen ›

 • Nederland koploper in visserijinnovatie

  Dat Nederland vooroploopt in visserijinnovatie ontgaat zelfs Franse vissers niet. Het Urker VCU rust binnenkort enkele Franse schepen uit met modern Nederlands flyshoot vistuig. Juist nu de Europese Visserijraad met het opschorten van een ontheffing op pulsvisserij een rem lijkt te zetten op R&D in de visserij. “If you can’t beat the Dutch, join them.”

  Verder lezen ›

 • Onbemande schepen: de beste stuurlui staan aan wal

  Dat schepen in de nabije toekomst zonder bemanning gaan varen, daar zijn experts van de Technische Universiteit Delft, MARIN en de KVNR heilig van overtuigd. En hoewel er nog heel wat moet gebeuren op de gebieden van technologie, wetgeving en veiligheid, is het slechts een kwestie van tijd voordat de beste stuurlui met recht aan wal staan.

  Verder lezen ›

 • Windpark-pionier Gemini geopend

  Op tijd, binnen budget en zonder ongelukken. Bouwers en investeerders waren trots tijdens de officiële opening van het Gemini windpark op 8 mei. Volgens velen markeert Gemini een keerpunt in de ontwikkeling van offshore wind. Het windpark is bovendien goed voor de werkgelegenheid en levert nieuwe kansen voor de arbeidsmarkt op.

  Verder lezen ›

 • Kooiman bouwt twee drogeladingschepen om tot hopperzuiger

  Advertorial

  Scheepswerf Gebr. Kooiman BV in Zwijndrecht heeft twee drogeladingschepen in opdracht om om te bouwen tot Trailer Suction Hopper Dredger.

  Verder lezen ›

 • Gasproductie op zon en wind

  Vanuit Schiedam vertrekt binnenkort een nieuw gasplatform van de NAM naar een maagdelijk gasveld op de Noordzee. Na installatie, het boren van de putten en de aansluiting daarop kan deze onbemande monotower eind 2018 van start gaan. Dankzij de windturbines en zonnepanelen aan boord verloopt de gasproductie volledig op eigen kracht.

  Verder lezen ›

 • Wereldstandaard nodig in digitalisering havens

  Het cybersecurity centre van de Haven van Rotterdam.

  Zeevarenden hebben in iedere Europese haven te maken met andere digitale hulpmiddelen die beogen de logistiek te verbeteren. Nederlandse havens werken samen, maar alleen in ons land zijn al tientallen apps, platforms en ‘cloud services’. Alleen standaardisering maakt effectieve invoering van digitale planning en afhandeling mogelijk.

  Verder lezen ›

 • Altijd baanbrekend in de waterbouw

  Drie van de vier grote baggerbedrijven in Noordwest-Europa moeten toch bekennen dat ze één van die vier bedrijven voor zich moeten dulden als het gaat om een groot nieuwbouwprogramma van schepen die uitgerust zijn met LNG-motoren. “Je kunt geen windparken bouwen zonder er alles aan te doen om je eigen emissies te reduceren.”

  Verder lezen ›

 • ‘Dit vak leer je niet op school’

  Bij Van Voorden Foundry in Zaltbommel heerst geen enkele twijfel. Kennis en ervaring betreffende hoogwaardig gietwerk zorgen dat er volop plaats blijft voor maritieme maakindustrie in Nederland.

  Verder lezen ›

 • Wereldwijd baggeren op de binnenwateren

  Binnen drie jaar wil Royal Smals in het Brabantse Cuijk een belangrijke speler zijn in het baggeren van binnenwateren wereldwijd. Het familiebedrijf is er volgens CEO Frans van der Linden in ieder geval helemaal klaar voor. De contacten in het buitenland zijn gelegd en het bedrijf heeft zich ontwikkeld van een zand- en grindbedrijf tot een ‘multidisciplinaire natte aannemer’.

  Verder lezen ›

 • Wie maakt de digitale inhaalslag?

  Advertorial

  Om de uitdagingen van deze tijd te overwinnen, moet je als reder meegaan met de slimste cloud-based softwareoplossingen. Tijdrovende processen van data-uitwisseling behoren tot het verleden.

  Verder lezen ›

 • ‘Het blijft een markt van hollen of stilstaan’

  Het was destijds ‘een uitgelezen kans’, zegt Dick van der Kamp (59). Drie jaar geleden kon hij het terrein met insteekhaven van de voormalige Scheepswerf De Groot en Van Vliet aan de rivier de Noord bij Ridderkerk overnemen en daarnaast ook de machinefabriek van Bogenda in Zwijndrecht. Daarmee kreeg Van der Kamp Shipsales een nieuwe, eigen haven voor het afmeren van zijn handelswaar, tweedehands schepen, en ruimte voor het verrichten van de nodige reparaties en onderhoud van schepen.

  Verder lezen ›

 • IMO en EU botsen over emissiebeleid scheepvaart

  Het is een blijvende strijd tussen het op milieubeleid vooruitstrevende Europa en de vanwege de vele grote conservatieve vlaggenstaten behoudende IMO. De IMO krijgt het niet voor elkaar de neuzen betreffende CO2-uitstoot dezelfde kant op te krijgen. Daardoor moet de sector meedoen met het Europese systeem voor emissiehandel en moeten reders nu nauwkeuriger gaan rapporteren hoeveel CO2 ze uitstoten.

  Verder lezen ›

 • Koers 2017 volgens Damen Shipyards: Ontwerpen van scratch

  Damen Shipyards is voortdurend op zoek naar nieuwe markten. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot de ontwikkeling van schepen specifiek voor aanleg en onderhoud van offshore windparken. Belangrijke innovaties hierbij zijn de nieuwe rompvormen. Andere markten die Damen Shipyards bestudeert zijn deep sea mining, cruise-expedities in poolgebieden en aqua culture. Ook op deze gebieden ziet het bedrijf interessante mogelijkheden.

  Verder lezen ›

 • Kant-en-klare innovaties voor de maritieme sector

  Omdat voor Netherlands Maritime Technology het jaar 2016 in het teken staat van duurzaamheid, heeft NMT haar achterban opgeroepen om bestaande duurzame en milieuvriendelijke oplossingen aan te melden die de maritieme sector direct kan toepassen. Dat heeft maar liefst 178 producten, processen en bedrijfsinnovaties opgeleverd. Enkele opvallende projecten lichten wij eruit.

  Verder lezen ›

 • Het schip als één systeem

  Toenemende mate van digitalisering aan boord, LNG als brandstof en inbouw van ballastwatermanagementsystemen, en als stip op de horizon autonoom varen. Dat zijn de wereldwijde trends waar de vestiging van Wärtsilä in Schiedam mee te maken heeft.

  Verder lezen ›

 • Officiële opening eerste 3D-printer voor de maritieme sector

  De eerste 3d metaalprinter voor de maritieme sector. Foto: Ries van Wendel de Joode

  © Ries van Wendel de Joode

  Op 30 november opende Havenbedrijf Rotterdam officieel de eerste 3D-metaalprinter voor de maritieme sector. Het gaat om het op de RDM Campus op Heijplaat gevestigde ‘Rotterdam Additive Manufacturing Laboratory’ (RAMLAB).

  Verder lezen ›

 • ABC maakt al meer dan honderd jaar motoren in Gent

  Meer dan honderd jaar bouwt ABC al motoren in het Vlaamse Gent. In het historische pand gecombineerd met nieuwe productiehallen aan de Wiedauwkaai worden alle motoren van de Anglo Belgian Corporation in elkaar gezet. De motoren staan bekend als eenvoudig, robuust en krachtig. En vrijwel alle onderdelen worden nog in eigen beheer geproduceerd.

  Verder lezen ›

 • ‘Het is soms net een ingewikkelde puzzel’

  Brandstof, olie, koelwater, ballastwater, hydraulische vloeistof en het sanitair in het hotelbedrijf: al het vloeibare op een schip stroomt door leidingen en die moeten op een zeker moment afgesloten of opengezet worden. Dat gebeurt via afsluiters en op een beetje complex schip heb je 3.000 tot 5.000 afsluiters nodig.

  Verder lezen ›

 • ‘We bevinden ons op een kantelpunt’

  Airborne Oil & Gas (AOG) in IJmuiden maakt olie- en gasleidingen voor de offshore industrie. Tot zover niets bijzonders, ware het niet dat AOG deze leidingen maakt van thermoplastische composieten en niet van het gebruikelijke massieve staal of flexibel staal. Na vele jaren van overtuigen en testen - heel veel testen - lijkt een doorbraak nakende.

  Verder lezen ›

 • Royal Bodewes levert eerste op visolie varende EcoCoaster op

  Royal Bodewes heeft onlangs de eerste van twee EcoCoasters voor de Finse Meriaura Group opgeleverd. De onder de vlag van Finland varende Eeva VG is het eerste schip in de wereld dat speciaal is gemaakt voor het varen op visolie. VG Shipping gaat als onderdeel van Meriaura de schepen managen.

  Verder lezen ›

 • ‘De elektromotor is niet meer weg te denken’

  Bij Koedood Dieselservice is er altijd bedrijvigheid voor de kade, van nieuwbouw tot hermotorisering en het reviseren van motoren. Een servicebeurt kan op locatie of gewoon voor de deur. Voor de binnenvaart is Koedood distributeur van Mitsubishi scheepsmotoren in de Benelux en dealer van Wärtsilä motoren. Voor het leveren van hybride voortstuwing is Koedood dealer van Hybrid Ship Propulsion (HSP). 

  Verder lezen ›

 • Een baken van hoop

  De Zandmotor gaat langer mee dan de beoogde twintig jaar. Dat blijkt uit de eerste evaluatie vijf jaar na de aanleg, die half september werd gepresenteerd tijdens een internationale conferentie in Den Haag. De innovatieve kustversterking ter hoogte van Ter Heijde gedraagt zich grotendeels volgens verwachting, alleen in een iets lager tempo.

  Verder lezen ›

 • Nieuwe werkpaarden voor de marine

  © Flying Focus

  Aan steiger vijf in de marinehaven in Den Helder liggen drie spiksplinternieuwe sleepboten. De schepen zijn hybride en vervangen - op een na - de vijf Lingeklasse schepen die uit de vaart worden genomen. Kapitein Sandor Stroet neemt ons mee op de Noordzee en laat ons zelf het schip ervaren.

  Verder lezen ›

 • De link tussen baggeren en ruimtevaart

  Tijdens het European Space Solutions congres, dat begin deze zomer onder Nederlands voorzitterschap van de EU plaatsvond, werden interessante grensverleggende diensten gepresenteerd. Satellieten kunnen inmiddels ook ondiepe kustwateren goed vanuit de ruimte in kaart brengen, en met het voortschrijden van het Copernicus programma van de EU komen grote hoeveelheden data beschikbaar. Onmisbaar voor de baggerindustrie en havendiensten.

  Verder lezen ›

 • Dieselelektrisch varen tussen Hengelo en Rotterdam

  Dieselelektrische voortstuwing is nuttig voor grote cruiseschepen, offshore schepen of baggerschepen die toch al een groot hotelbedrijf of andere equipment van stroom moeten voorzien. Maar tegenwoordig wordt deze voortstuwing ook gebruikt op een binnenvaartschip dat met zo’n honderd containers heen en weer pendelt over Nederlandse binnenwateren.

  Verder lezen ›

 • Techniek op jachten: meer dan een gadget

  Deze week vindt de HISWA te water plaats in de Amsterdam Marina. Maritiem Nederland was bij de Sail-In Parade van alle primeurs die te bewonderen zijn en stelde de vraag wat de commerciële scheepsbouw kan leren van onze jachtwerven, en vice versa.

  Verder lezen ›

 • Robotkraan RoBorg aan boord van de Kroonborg

  De ‘Kroonborg’ van rederij Wagenborg krijgt binnenkort een nieuwe werknemer, de RoBorg. Deze op afstand bestuurbare kraan maakt het mogelijk om klein onderhoud aan onbemande platforms zonder kraan te verrichten zonder groot jack-up platform langszij te plaatsen.

  Verder lezen ›

 • Niet schieten maar afschrikken

  De piraterij rond Somalië is afgenomen, maar weer opgedoken in West-Afrika en Zuidoost- Azië. Mensen, lading en schip lopen gevaar. Gewapende private bewakers zijn bij wet verboden voor schepen onder Nederlandse vlag. De Maritime Security Alliance laat zien dat ook met niet-lethale middelen piraten geweerd kunnen worden.

  Verder lezen ›

 • De wedergeboorte van windschepen

  Het Finse ingenieursbureau Norsepower heeft twee Flettner-rotors aan boord van het roro-schip Estraden geplaatst.

  Schepenbouwers kijken met steeds meer belangstelling naar energiebesparende technieken, waaronder de zogenaamde windschepen. Niet alleen vanwege de duurzaamheid, maar vaak ook omdat het simpelweg geld bespaart. Maritiem Nederland woonde de conferentie ‘Natural Propulsion’ van onderzoeksinstituut MARIN bij waar verschillende technieken de revue passeerden.

  Verder lezen ›

 • Schone truckmotoren voor commerciële schepen

  Het Volvo Penta IPS systeem heeft voorwaarts gerichte, dubbele en tegengesteld draaiende schroeven.

  Meer draaiuren en hogere belasting, dat is waar de ingenieurs van Volvo Penta rekening mee moeten houden wanneer ze de truckmotoren van het moederbedrijf klaarstomen voor commerciële maritieme toepassingen. Maritiem Nederland nam een kijkje bij het testcentrum van Volvo Penta in Göteborg.

  Verder lezen ›

 • Boskalis speelt voor scheepsbouwer

  Baggerwerkzaamheden door de sleephopperzuigers Freeway en Strandway voor de kust van Bergen-Egmond.

  Het verhaal gaat dat als baggeraar Boskalis met deze ‘scheepjes’ inschrijft de concurrentie al bij voorbaat weet dat ze de strijd verloren heeft. Het gaat om de ‘Shoalway’ (2010), ‘Causeway’ (2013), ‘Freeway’ (2014) en ‘Strandway’ (2014), vier kleinere sleephopperzuigers met een beuninhoud van 4500 kuub maar zo enorm efficiënt dat Boskalis hiermee telkenmale de concurrentie de loef weet af te steken.

  Verder lezen ›

 • Natuur herstellen met zelf ontwikkeld materieel

  Om te kunnen baggeren in kwetsbare natuurgebieden heb je kennis én speciale machines nodig. Omdat die laatste er niet waren, heeft Jakob Knoop deze zelf ontwikkeld. Het Shredderponton en de amfibische graafmachine Waterking zijn onmisbaar als het om natuurherstelprojecten gaat.

  Verder lezen ›

 • 'Het moet betaalbaar én bouwbaar blijven'

  Marco Hoogendoorn is als business developer verantwoordelijk voor verkoop en marketing van Holland Shipyards.

  Kwalitatief hoogwaardige projecten onder hoge tijdsdruk op tijd afleveren. Of het nu gaat om een hotel op het water voor 600 mensen of een nieuwe accommodatie op de Giant 7 van Boskalis, Holland Shipyards wist deze beide klussen in vier maanden tijd te klaren. “Een standaard buitenlandse werf zou hier al snel anderhalf jaar over doen”, vertelt Marco Hoogendoorn van Holland Shipyards trots. “En de nieuwe EDDY Tug waar we nu mee bezig zijn, bouwen we in zeven maanden. Ook dat is erg snel, maar dat kunnen we goed. We hebben bijna altijd te maken met tijdsdruk.”

  Verder lezen ›

 • ‘Een klant wil altijd een schip met vijf poten’

  Terwijl andere werven in het noorden van Nederland zitten te springen om orders zijn er ook enkele die momenteel kunnen bogen op een gezonde orderportefeuille. Een daarvan is de al meer dan 200 jaar (in 2012) bestaande scheepswerf van Royal Bodewes in Martenshoek (gemeente Hoogezand) die op dit moment maar liefst zestien schepen in opdracht heeft.

  Verder lezen ›

 • Boskalis stapt in biobrandstof voor schepen

  Wärtsilä onderzoekt hoe biobrandstoffen bruikbaar zijn voor scheepsmotoren.

  Boskalis is met motorenbouwer Wärtsilä en brandstofleverancier GoodFuels begonnen met een proef voor het gebruik van biobrandstoffen voor schepen. Het gaat om zogeheten ‘drop-in’ brandstoffen. Deze kunnen de huidige stookolie (HFO of heavy fuel oil) en gasolie (MGO of marine gas oil) vervangen, met gebruikmaking van de bestaande voortstuwingsinstallatie. Ze kunnen ook gemengd worden met brandstof op fossiele basis.

  Verder lezen ›

 • Back to the future

  Het 8500 DWT schip Vectis Falcon heeft een opvallende Groot Cross-Bow. Foto: Flying Focus

  Wat de toekomst brengt, weet niemand. We kunnen wél onze ideeën uitspreken. Dat is precies wat Groot Ship Design uit Leek en Conoship uit Groningen doen, als we hen vragen het vrachtschip van de toekomst voor ons te tekenen. Maar naarmate we ons in de materie verdiepen, blijkt het steeds moeilijker tot een optimaal ontwerp te komen.

  Verder lezen ›

 • Veilig en efficiënt door de haven

  Wanneer een grote tanker 15 cm dieper beladen wordt, verdient ze 50.000 euro meer.

  © Eric Bakker

  De haven van Rotterdam zal meer en meer commerciële diensten aanbieden die leunen op accurate nautische gegevens. Daarvoor staan momenteel drie digitale platformen in de steigers bij Havenbedrijf Rotterdam. Dat werd duidelijk tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers van de haven van Rotterdam.

  Verder lezen ›

 • Blue Nodules-project van start

  Het Blue Nodules-project richt zich vooral op de ROV die op de zeebodem tot 5.000 meter diepte mangaanknollen moet oppikken.

  Begin februari startte het Blue Nodules-project dat de Europese scheepsbouw, Royal IHC voorop, en zijn partners klaar moet stomen voor de bouw van apparatuur voor deep sea mining. Het gaat om een nieuw door de Europese Unie (EU) gesubsidieerd Horizon 2020-project.

  Verder lezen ›

 • Vol gas voor VeKa

  VeKa-CEO Roland van Veen

  Scheepswerf VeKa uit Werkendam heeft de crisis gevoeld. Maar het tij blijkt gekeerd. De orderportefeuille vult zich weer en de scheepswerf gonst van het werk. Onlangs werd de handtekening gezet onder een order voor vijftien dual-fueltankers voor de Belgische rederij Plouvier. Tijd voor een bezoek.

  Verder lezen ›

 • Meer LNG en nabehandeling bij invoering IMO Tier III

  Een modern schip van rederij Wagenborg in het ECA-gebied van Oostzee tot het Engelse Kanaal. Foto: Flying Focus

  Op 1 januari 2016 is de IMO Tier III-regelgeving ingegaan voor alle NECA-gebieden. Dat betekent dat alle koopvaardijschepen waarvan de kiel wordt gelegd na deze datum aan strenge regelgeving moeten voldoen wat betreft de uitstoot van stikstofoxiden. Wat betekent dit voor de motoren, nabehandeling van rookgassen of het ombouwen van bestaande schepen?

  Verder lezen ›

 • Nieuwe containerterminal RWG op Tweede Maasvlakte

  © Flying Focus

  Van donderdag 7 op vrijdag 8 januari werd er gestaakt in de Rotterdamse haven. Maritiem Nederland ging kijken bij de oorzaak van dat alles en dat levert een tegenstrijdig beeld op. Er staan hypermoderne toonaangevende terminals op Maasvlakte 2, die de haven toekomstbestendig maken. Maar voor nu dreigt het ten koste te gaan van werkgelegenheid op de huidige terminals. Hoe gaat het er op die moderne terminals aan toe?

  Verder lezen ›

 • Koers 2016 volgens de Kooiman Group

  Rinus Kooiman, directeur De Kooiman Groep

  © John Ekkelboom

  De Kooiman Groep heeft als scheepsbouwer alle disciplines in huis. Daardoor is het volgens Rinus Kooiman, die samen met broer Wim de directie voert, mogelijk nieuwbouw, ombouw en reparaties geheel in eigen hand te houden. “We gaan onze eigen weg en zijn een beetje eigenwijs. Door deze aanpak kunnen we onze klanten op hun wenken bedienen en zijn we in staat complexe projecten te realiseren.”

  Verder lezen ›

 • Koers 2016 volgens Damen Shipyards Group

  Inzetten op energiezuinigheid en verlaging van de kosten zijn de grote thema’s voor volgend jaar, denkt Damen Shipyards Group. Het bedrijf blijft structureel fors inzetten op R&D, hopend dat partners daarin zullen meegaan.

  Verder lezen ›

 • Koers 2016 volgens FPSO Forum (MARIN)

  De lage olieprijs dwingt oliemaatschappijen zuinig aan te doen, ook bij R&D. Dat biedt juist extra mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek, zoals dat onder andere bij MARIN plaatsvindt.

  Verder lezen ›

 • Koers 2016 volgens Seaway Heavy Lifting

  Johan de Jager, Seaway Heavy Lifting

  © Wilmar Dik

  Op volle zee een object van 14.000 ton met millimeternauwkeurigheid op zijn plek zetten - dat is het soort opdrachten dat Seaway Heavy Lifting (SHL) aanneemt. Van ingenieurs op kantoor en aan boord vergt dat gedetailleerde planning vooraf en improvisatievermogen ter plekke.

  Verder lezen ›

 • Offshore industrie maakt energieakkoord haalbaar

  De door Damen Shipyards gebouwde kabellegger 'Nexus' aan het werk in het Gemini offshore windpark. Foto: Flying Focus

  Eén blik op de kaart van het vlakke Nederland laat zien dat waterkrachtcentrales niet rendabel zijn. Eén vluchtige studie op het aantal zonne-uren verwerpt zonne-energie als grootschalige energiebron voor Nederland. Biomassa is omstreden vanwege de grote hoeveelheid landbouwgrond die het opeist in een wereld met straks meer dan zeven miljard mensen. Maar feit is dat wanneer het Gemini offshore windpark operationeel is, Nederland in één klap 20 procent meer duurzame energie produceert. Met een volgend soortgelijk windpark liggen de doelstellingen voor 2023 uit het energieakkoord voor het grijpen. Welke schepen, bedrijven en installatietechnieken maken dit mogelijk?

  Verder lezen ›

 • Wind op zee in stroomversnelling

  Het Prinses Amaliawindpark levert sinds 2008 aan 125.000 huishoudens groene stroom. Foto: Flying Focus

  Het was even schrikken voor de Nederlandse offshore windsector toen minister Henk Kamp vorig jaar aankondigde de bestaande plannen voor offshore windparken terug te draaien. Daarvoor in de plaats komen nu vijf grote parken die efficiënter geïnstalleerd kunnen worden.

  Verder lezen ›

 • Belangrijkste maritieme prijzen van Nederland uitgereikt

  Op 2 november zijn de vijf belangrijkste nationale maritieme prijzen voor reders, scheepswerven, studenten, ontwerpers en toeleveranciers uitgereikt tijdens het Maritime Awards Gala 2015.

  Verder lezen ›

 • Seriebouw van hybride superjachten

  In het ontwerp van de hybride megajacht Nova is alles gericht op het dempen van geluid. Artist impression: Heesen Yachts

  Daar waar in de koopvaardij innovatie in aandrijving wordt versterkt en vaak afgedwongen door wetgeving, zijn bouwers van superjachten nog vrij. Maar net zoals in de Formule 1 druppelen de ontwikkelingen wel door naar andere marktsegmenten. Feadship presenteerde onlangs de hybride ‘Savannah’, bij Heesen Yachts is de hybride ‘Nova’ in aanbouw.

  Verder lezen ›

 • 3D-printen in de maritieme en offshore sector

  Baggeren tijdens de uitbreiding van het Suezkanaal. Kunnen reserveonderdelen straks op locatie 3D geprint worden?

  Op ieder boorplatform en schip een 3D-printer, om zo componenten die aan vervanging toe zijn op locatie te fabriceren. Boor- of baggerschepen hoeven niet meer te wachten op reserveonderdelen, ze kunnen ze gemakkelijk zelf aan boord maken. Maar uitdagingen zijn er nog voldoende.

  Verder lezen ›

 • Zuiniger varen met innovatief tunnelsysteem

  Het koppelverband Rhenus Duisburg is het eerste binnenvaartschip met een FLEX tunnel.

  Tien procent minder brandstofverbruik met volledige lading en varend in diep water. Het zijn de eerste resultaten van praktijktesten met de FLEX tunnel van Van der Velden Marine Systems. Maar het kan nog schoner door alle beschikbare technologie, zoals luchtsmering, elektrische aandrijving en LNG-motoren, te combineren.

  Verder lezen ›

 • ‘Boeiend van ontwerp tot productie’

  Artist impression van de GDC sleephopperzuiger.

  Ondanks een lastige markt is er volop activiteit bij Royal IHC in Kinderdijk. Zo ligt er een grote sleephopperzuiger op de helling voor een klant uit China. Opmerkelijk, omdat China doorgaans de eigen economie stimuleert.

  Verder lezen ›

 • Innovatieve kotter Immanuel functioneert goed

  Foto: Flying Focus

  Sinds eind juni is het innovatieve vissersschip ‘Immanuel’ operationeel. Het schip functioneert goed en maakt de belofte van kostenbesparing waar. Nu is het tijd om deze technologie te exporteren naar het buitenland.

  Verder lezen ›

 • De Eurogeul: duurzaamheid in de jaren zestig

   Door de investeringen in de Eurogeul kunnen schepen als 'TI Europe' veilig Rotterdam aanlopen. Foto: Havenbedrijf Rotterdam

  Alle beleidsstukken van overheden en missie statements van bedrijven moeten tegenwoordig een groot aantal keren het woord ‘duurzaam’ bevatten. Vroeger hoefde dat niet. Maar als je duurzaamheid definieert als ‘bestemd om te duren’ of ‘bouwen voor volgende generaties’, dan kende de Rotterdamse haven in de jaren zestig reeds een fraaie duurzame investering: de Eurogeul.

  Verder lezen ›

 • Zeiljachten op de HISWA te water

  Zelf de indeling van je zeiljacht bepalen en een werf die daarvan wil leren, een sloep waarmee je ook kalm kunt zeilen en een slimme oplossing voor de veiligheid van de bemanning voor als het toch mis gaat tijdens een windvlaag. Dat zijn een aantal opvallende trends op de HISWA te water.

  Verder lezen ›

 • Motorboten op de HISWA te water

  De 'Quadrofoil' van Vleugelboot.nl, een snelle elektrische draagvleugelboot.

  Sportief en elektrisch op draagvleugels varen voor de sportievelingen en een hoge mate van luxe en systeemintegratie voor mensen die het comfort van thuis ook op het water willen beleven. Dat zijn de trends die watersportjournalist Hans Buitelaar signaleert bij de te bezichtigen motorboten op de HISWA te water van 1 t/m 6 september op het NDSM terrein in Amsterdam-Noord.

  Verder lezen ›

 • C-Job Naval Architects ontwikkelt Flettner Freighter

  Een Flettner Rotor is acht tot tien keer zo efficiënt al een traditioneel zeil met vergelijkbaar zeiloppervlak.

  © C-Job Naval Architects

  Als het aan scheepsontwerpbureau C-Job Naval Architects ligt, zetten reders de gratis windkracht van moeder natuur in om hun schepen in te toekomst efficiënter te laten varen.

  Verder lezen ›

 • Op naar 250 drijvende flats in 2030

  Foto: Henk Honing

  Met zo’n 140 cruiseschepen per jaar is Amsterdam wel wat gewend. Toch betekende de komst van de ‘MSC Splendida’, het grootste cruiseschip ooit, op woensdag 1 juli letterlijk alle hens aan dek op logistiek en nautisch gebied. Wil de hoofdstad 250 ‘drijvende flats’ ontvangen in 2030, dan is naast de nieuwe zeesluis in IJmuiden een tweede cruiseterminal in het havengebied bittere noodzaak.

  Verder lezen ›

 • ‘Een echt Jumbo schip’

  Foto: Jumbo

  Na de ‘Kroonborg’ van Wagenborg, de ‘Pioneering Spirit’ van Allseas, de ‘Vanguard’ van Boskalis, de werkeilanden van Heerema en de ‘Aeolus’ van Van Oord, telt de Nederlandse vloot nu twee unieke zwareladingschepen: de ‘Jumbo Kinetic’ en de ‘Fairmaster’, de K-klasse van Jumbo. De schepen beschikken ieder over twee zware 1.500 ton kranen.

  Verder lezen ›

 • VOSTA LMG ontwerpt alles voor de baggerindustrie

  Een joint-venture van Vosta LMG en Karnafuly Shipyard heeft onlangs tien cutterzuigers geleverd aan Bangladesh.

  Het Duits-Nederlandse VOSTA LMG heeft zich sinds 1873 ontwikkeld tot een belangrijke toeleverancier voor de wereldwijde baggerindustrie. Het bedrijf ontwerpt niet alleen complete sleephopper- en cutterzuigers maar ook afzonderlijke componenten. Sinds december 2012 maakt VOSTA LMG deel uit van ASL Marine in Singapore.

  Verder lezen ›

 • In het kielzog van de grote baggeraars

  De multicat ‘Coastal Boxer’ assisteert de ‘Barent Zanen’ van Boskalis bij baggerwerkzaamheden op de Tweede Maasvlakte.

  Samen met de grote Nederlandse en Belgische baggerbedrijven trekken Nederlandse offshore werkboten de wereld over om te assisteren bij baggerwerkzaamheden. Een van de grotere spelers is Acta Marine uit Den Helder met een vloot van vijftig werkschepen.

  Verder lezen ›

 • Werken op de grens tussen land en water

  Foto: Huub Hendriks

  In Limburg, Noord-Brabant en Gelderland wordt gewerkt aan de Maasoevers door de bedrijven Martens en Van Oord en de combinatie Van den Herik/FL-Liebregts. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt de oeververdediging, waar dat mogelijk is, weggehaald om de waterkwaliteit en hoogwaterveiligheid te verbeteren.

  Verder lezen ›

 • Stenen storten en bulten wegbaggeren

  Het is nog een nichemarkt maar in een toekomst waarin steeds dieper naar olie en gas geboord wordt is het wel een veelbelovende: het baggeren op grote dieptes. Onder de naam Deep Excavation System (DES) heeft de Rotterdamse waterbouwer Van Oord er een oplossing voor. Hiermee heeft Van Oord inmiddels ervaring opgedaan op dieptes tot 657 meter.

  Verder lezen ›

 • Top 5 grootste in Nederland gebouwde schepen vanaf 2005

  Oleg Strashnov is het grootste in Nederland gebouwde schip van de afgelopen tien jaar.

  Echt grote schepen worden in Nederland niet meer gebouwd. En als we toch op zoek gaan naar de grootste in Nederland gebouwde schepen van de afgelopen tien jaar, komen we uit bij gespecialiseerde bagger-, offshore- en marineschepen.³

  Verder lezen ›

 • Armada van baggerschepen verbreedt Suezkanaal

  Op 3 december vorig jaar waren er drie schepen, begin januari zeven, in maart al achttien en nu (eind mei) zijn er 24 baggerschepen aan het werk op een traject van 35 kilometer, terwijl er binnenkort nog drie moeten komen. Volgens Bas van Bemmelen, Director Area Africa van Boskalis is zo’n 60 procent van de wereldwijde vloot aan snijkopzuigers (cutters) ingezet om de klus in het Suezkanaal op tijd af te hebben.

  Verder lezen ›

 • Vlaamse Zulu’s komen ook naar Nederland

  De Pallet Shuttle Barge kan 300 ton of 198 europallets op één laag meenemen.

  Hij wil een hele vloot van twintig of meer catamarans laten bouwen die pallets of big bags in de Benelux en Noord-Frankrijk gaan vervoeren over het water. De zogenaamde Pallet Shuttle Barge (PSB) van Antoon van Coillie van Blue Line Logistics moet de concurrentie met het vervoer over de weg aangaan en vrachtwagens van de weg halen. Maar vergelijk zijn catamarans, waarvan er al twee in de vaart zijn, niet met de traditionele binnenvaart.

  Verder lezen ›

 • Wind assisted propulsion: wie bouwt het eerste schip?

  Het enige schip dat nu nog vrachtvervoer op windenergie aanbiedt, is de ‘Tres Hombres’.

  © Fairtransport

  Stel, ik ben een maatschappelijk verantwoord ondernemer en ik heb een goederenstroom van 1.000 ton droge lading per week van Oslo naar Rotterdam. Kan ik dat dan met een zeilschip doen? “Ja”, zegt Robbert van Hasselt, projectleider van het Europees gefinancierde SAIL-project. “Droge lading is op zich prima, containers combineren slecht met masten, maar ideaal zou een dure lading zijn waarbij de link met de consument goed is te leggen.”

  Verder lezen ›

 • Een file van 170 kilometer aan dek

  © Danny Cornelissen

  Gedurende 2015 en 2016 kruipt de ‘Dockwise Vanguard’ langzaam naar zijn maximale laadvermogen van 117.000 ton. Deze week wacht een 60.000 ton wegende FPSO, volgend jaar gaat het naar 85.000 ton.

  Verder lezen ›

 • Dockwise Vanguard laadt 60.000 ton in Rotterdam

  De 'Vanguard' arriveerde op 30 april in het Calandkanaal.

  © Danny Cornelissen

  Gedurende 2015 en 2016 kruipt de ‘Dockwise Vanguard’ langzaam naar zijn maximale laadvermogen van 117.000 ton. Deze week wacht een 60.000 ton wegende FPSO, volgend jaar gaat het naar 85.000 ton.

  Verder lezen ›

 • Op zoek naar het onmogelijke

  Bij de Savannah hangen de hoofdschroef en azimuth thruster achter elkaar, een unieke configuratie.

  Meestal is het zo dat hoe duurder het product, hoe meer inspanning om het aan de man te brengen. Maar niet bij Feadship, de Nederlandse bouwer van de meest exclusieve, altijd unieke, want volledig naar de wens van de klant ontworpen superjachten. “Klanten vinden ons meestal zelf”, zegt Ronno Schouten, manager design van de ontwerpafdeling van Feadship, oftewel Studio De Voogt in Haarlem.

  Verder lezen ›

 • Wat groot is, kan groter

  De ‘Alfa Nero’ heeft een bijzonder zwembad dat door de beweegbare bodem kan worden omgebouwd tot helidek.

  Wie een ruime portemonnee heeft, alleen het beste van het beste wenst en een custom build superjacht wenst, eindigt waarschijnlijk bij Oceanco in Alblasserdam. De werf heeft zeven jachten in aanbouw en heeft net een droogdok van 150 bij 32 meter in gebruik genomen.

  Verder lezen ›

 • Top vijf snelste luxe jachten

  Het snelste superjacht ter wereld is de World Is Not Enough.

  Tuurlijk, het helpt als er meer dan 20.000 pk verdeeld over drie gasturbines en twee verbrandingsmotoren in de machinekamer ligt. Maar wanneer je echt hard wilt gaan, spelen weerstand, gewicht en zelfs aerodynamica een cruciale rol.

  Verder lezen ›

 • ‘Druk op de kosten dwingt tot innovatief denken’

  De Thermoplastic Composite Pipe van Airborne aan boord van het Saipem schip.

  Airborne Oil & Gas maakt hoogwaardige thermoplastische buizen speciaal voor de offshore. Commercieel directeur Martin van Onna vertelt hoe de veranderde markt hen in de kaart speelt en hoe hij de baisse interpreteert.

  Verder lezen ›

 • Schoon LNG Binnenvaartschip van Damen Shipyards

  Het casco van de Damen EcoLiner wordt nu afgebouwd in Hardinxveld.

  LNG elektrische voortstuwing, luchtsmering en intrekbare tunnels maken de Damen Ecoliner een zeer zuinig binnenvaartschip.

  Verder lezen ›

 • Schip voor landrotten

  Van dik doen houden ze niet in Groningen. Dus als de Koninklijke Wagenborg de nationale en internationale scheepvaartpers naar het hoge noorden van Delfzijl noodt, kun je er genoeglijk van uitgaan dat ze er genoeg aanleiding voor hebben. En die aanleiding was de presentatie en doop op maandag 9 februari van de ‘Kroonborg’, die op basis van een tienjarig chartercontract gaat varen voor de NAM.

  Verder lezen ›

 • Bluewater bouwt getijdencentrale in Amsterdam

  In een veertigvoetscontainer komt alle elektronica, een mangat en een verticale buis waardoor straks de as en de aangehangen turbine worden aangebracht.

  In Amsterdam, op de oude NDSM-werf, bouwt het Hoofddorpse offshorebedrijf Bluewater Energy Services een getijdenenergiecentrale onder de naam BlueTEC. Het wordt een demo die proef gaat draaien in het Marsdiep bij Texel.

  Verder lezen ›

 • Bouw Gemini windpark op schema

  De ‘Aeolus’ van Van Oord, hier in het Luchterduinen Windpark, gaat vanaf 1 juni aan de slag voor het Gemini windpark.

  Vijfentachtig kilometer boven de kust van Groningen is misschien nog niets te zien van de 150 windturbines van het Gemini offshore windpark, maar de voorbereidingen van de bouw zijn in volle gang. Bovendien biedt de 600 megawatt aan offshore windturbines een mooi stukje werkgelegenheid in Noord-Nederland.

  Verder lezen ›

 • Opvolger Walrus van Nederlandse bodem

  Damen Shipyards Group en het Zweedse Saab willen samen de opvolger van de Walrus-onderzeeboten van de Koninklijke Marine ontwikkelen en bouwen. Beide ondernemingen maakten dit op 20 januari bekend. 

  Verder lezen ›

 • Voor de Pioneering Spirit ligt een miljardenmarkt te wachten

  De Pieter Schelte op weg naar Rotterdam. Foto: Allseas

  Nadat Allseas in de jaren tachtig als eerste pijpen legde op dynamische positionering en later de grootste pijpenlegger ter wereld succesvol in de vaart nam, is het nu tijd voor het volgende baanbrekende schip: de 'Pioneering Spirit'. Qua afmetingen het grootste schip ter wereld.

  Verder lezen ›

 • ‘Een innovatie moet meer zijn dan een leuk idee’

  Foto: Danny Cornelissen

  Heerema bracht vorig jaar een vierde installatieschip in de vaart en heeft de kranen voor het volgende schip al besteld. Leon Harland, een van de drie bestuursleden, vertelt over innoveren in de conservatieve offshore industrie. “In de offshore industrie moet je benadrukken dat de som der delen dan wel nieuw is, maar dat elk afzonderlijk deel proven technology is.”

  Verder lezen ›

 • Windenergie op zee worstelt met hoge kosten

  Van Oord heeft zijn eerste offshore installatieschip voor de aanleg van offshore windparken, Aeolus, in gebruik genomen.

  De discussie over de hoge kosten van windenergie is opnieuw flink opgelaaid. De Rotterdamse waterbouwer en offshore aannemer Van Oord echter stampt op de Noordzee voor de Nederlandse kust achter elkaar twee nieuwe windmolenparken uit de zeebodem omhoog.

  Verder lezen ›

 • Het Nicaraguakanaal, een Chinees huzarenstuk

  Het Panamakanaal krijgt er een concurrent bij als het Nicaraguakanaal wordt verwezenlijkt.

  Op het voorstel van de Nicaraguaanse president Daniel Ortega voor de aanleg van een kanaal dwars door Nicaragua, heeft het parlement op 13 juni 2014 in overgrote meerderheid groen licht gegeven. Het traject is, op enkele details na, vastgesteld en de aanleg begint in december 2014. De nieuwe transoceanische verbinding tussen de Atlantic en de Pacific moet in 2019 klaar zijn en operationeel worden in 2020.

  Verder lezen ›

 • Vuurdoop voor de Karel Doorman

  Het had weinig gescheeld of de Karel Doorman was in 2013 gesneuveld zonder één zeemijl te hebben gevaren voor de Koninklijke Marine. Gelukkig wist defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert de verkoop van het gloednieuwe Joint Support Ship (JSS) terug te draaien. Onder massale mediabelangstelling vertrok het grootste Nederlandse marineschip op 6 november uit Den Helder voor zijn eerste grote missie: het afleveren van zo’n 1100 ton hulpgoederen in West-Afrika en de bevoorrading van helikopters en marineschepen ter plaatste.

  Verder lezen ›

 • 5 Belangrijkste maritieme prijzen uitgereikt tijdens Maritime Awards Gala

  De NH1816 van de KNRM heeft de KNVTS Schip van het jaar prijs gewonnen.

  © Damen Shipyards

  Op  6 november zijn Nederlands’ vijf belangrijkste maritieme prijzen voor reders, scheepswerven, studenten, ontwerpers en toeleveranciers toegekend.

  Verder lezen ›

 • De zoektocht naar nieuwe brandstoffen en motoren

  De Deense reder Terntank laat in China twee chemicaliëntankers bouwen met een vijfcilinder Wärtsilä RT-flex50DF motor.

  Zwaveldioxide en stikstofoxiden worden in de ban gedaan. Wie HFO stookt en niets anders kan stoken, dreigt brodeloos te worden. LNG lijkt het toverwoord, maar er is meer. De industrie speelt razendsnel in op de emissie-eisen en ontwikkelt dual-fuel- en gasmotoren die raad weten met andere gassen. Een update.

  Verder lezen ›

 • De marine moet schoner en zuiniger worden

  Twee OPV’s, de ‘Zr. Ms. Pelikaan’ en kustwachteenheden in het Caribisch Gebied. Foto: Koninklijke Marine

  Als deelnemers aan een bijna koolstofvrije race met ultramoderne schepen en technieken waren de zeilers van de Clipper Round the World Yacht Race tijdens hun stopover eregast op de tweede editie van het Maritiem Symposium van de Koninklijke Marine op 4 juli in Den Helder. Maar voor een duurzamere toekomst van onze marine lijkt LNG toch een meer voor de hand liggende optie dan terugkeer naar het zeiltijdperk.

  Verder lezen ›

 • ‘We geloofden: dit gaat gewoon lukken’

  Foto: Janneke Vogel

  Simon Bosschieter vond tijdens zijn studie in Delft een ongebruikt patent in het archief van de Technische Universiteit: een ontwerp voor een opvouwbare zeecontainer. Zeven jaar later is deze container ISO-gecertificeerd en testen drie rederijen hem. “We kregen zo vaak te horen dat het niet zou lukken, dat we het gingen doen.”

  Verder lezen ›

 • Industrie maakt zich op voor miljardenmarkt

  Op de Franse werf van Damen Shiprepair Brest komen veel LNG-tankers in reparatie, zoals de ‘LNG Libra’.

  Als alle reders doen wat ze moeten doen en hun schepen aanpassen aan de nieuwe milieueisen breken er de komende jaren gouden tijden aan voor (reparatie)werven en maritieme toeleveranciers. Het gaat in deze zogeheten retrofitmarkt om maar liefst tientallen miljarden euro’s aan omzet waar ook Nederlandse bedrijven, Damen voorop, graag een aandeel in willen hebben.

  Verder lezen ›

 • ‘In onze business is timing cruciaal’

  Foto: Douwe Spoelstra

  Keesjan Cordia bouwde Workfox in acht jaar uit tot een offshore operator met vijf jackup platforms voor de olie-, gas- en windturbine-industrie. Workfox schuwt het speculatief bouwen van nieuwe platforms zonder contract voor een eerste klus niet.

  Verder lezen ›

 • Zuinig zonder boeg- of hekgolf

  De FDHF van Van Oossanen Naval Architects is toegepast op het motorjacht ‘Galactica Star’ van Heessen Yachts.

  Naast zuinige motoren, minder vervuilende brandstoffen en slim energiemanagement wordt ook gewerkt aan zuinige schepen door rompvormen te ontwikkelen die minder weerstand ondervinden in het water. Een overzicht van recente ontwikkelingen.

  Verder lezen ›

 • Innovatief in een conservatieve sector

  De offshore industrie staat niet bekend om haar innovatieve karakter, maar dat beeld is maar ten dele terecht, zegt Wouter van Dalen, R&D-manager van Seaway Heavy Lifting. Een jonge innovatiedeskundige met een achtergrond buiten de maritieme sector is misschien wel precies wat een bedrijf als SHL nodig heeft. “Ik heb bij TNO een heel goed beeld gekregen van hoe R&D eruit hoort te zien. Nu ben ik dat aan het toepassen in de maritieme wereld.”

  Verder lezen ›

 • ‘Innovatie is de rode draad door mijn carrière’

  Foto: Janneke Vogel

  Kees Willemse is vanaf het begin van zijn carrière betrokken geweest bij innovaties in de maritieme wereld. Nu probeert hij innovaties voor de offshore olie- en gaswinning te ontwikkelen en te verkopen. “Er staat niet voor niets zowel ‘director technology development’ als ‘director proposals’ (offertes) op mijn kaartje.”

  Verder lezen ›

 • Geluk baggert in de bergen

  Een zuiger van Geluk aan het werk in het stuwmeer bij Kühtai. Foto: Aannemingsbedrijf Geluk

  Over heel de wereld denken mensen bij baggeren aan Hollanders. Dat geldt niet alleen voor sjeiks die palmboomvormige eilanden willen aanleggen, maar ook voor bergbewoners. Nederlandse baggeraars zijn namelijk ook actief in de bergen. Aannemingsbedrijf Geluk BV in Doetinchem heeft zich onder andere toegelegd op het uitbaggeren van stuwmeren. Vooral de Oostenrijkers maken dankbaar gebruik van de kennis die Geluk van het baggeren van grind heeft. Inmiddels heeft Geluk de blik zelfs al buiten Europa gericht, want ook daar liggen aantrekkelijke markten voor deze specialistische expertise.

  Verder lezen ›

 • Hoog rendement en betaalbare elektrische voorstuwing

  Erik de Wit, general sales manager bij Sandfirden Technics.

  Een binnenvaartschip met conventionele propulsie is ‘old skool’. Diesel-elektrisch varen is ‘new skool’ maar een genset op MGO of LNG is een nog slimmere keus. Dan blijken er binnen elektrische propulsie ook weer innovaties te zijn waardoor het toch nog slimmer en beter kan. Sandfirden Technics laat het zien.

  Verder lezen ›

 • ‘We moeten ons verhaal weer vertellen’

  Foto: Danny Cornelissen

  Johan Baaij leidt samen met zijn broer zeevisserijbedrijf P.A. Baaij en Zn. Hun kotter TH-10 vist vanuit de havens van Scheveningen en Tholen op onder andere schol en tong in de Noordzee. Behalve innovatieve vismethoden, zoals pulstechniek, zoeken ze nieuwe manieren om hun vis aan de man te brengen. “Zelfs in Zeeland weten veel kinderen niet beter dan dat vis uit het vriesvak komt.”

  Verder lezen ›

 • Partijen containermarkt ontdekken ketenvoordelen

  MCS in Drachten is een van de deelnemers aan serious gaming, waarmee men lastige logistieke processen kan simuleren.

  Op termijn zal het vervoer van containers van en naar het achterland flink aantrekken dankzij de Tweede Maasvlakte. De weg- en spoorinfrastructuur kunnen die groei alleen niet opvangen. De binnenvaart krijgt daarom kansen. Een betere efficiëntie, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid zal deze modaliteit aantrekkelijker maken voor beslissers in de logistieke keten. Serious gaming draagt daaraan bij.

  Verder lezen ›

 • Leren door simuleren

  In de sleepbootsimulator wordt de buitenwereld getoond op grote LCD-schermen.

  Simulatoren hebben grote voordelen bij het opleiden van stuurlieden en operators van installaties op schepen. Een goed voorbeeld is de nieuwe simulator van Iskes Towage en Damen Shipyards.

  Verder lezen ›

 • Gratis testtijd voor innovatieve bedrijven

  Het Campaign Runner concept van Sea Support wordt gratis bij MARIN getest.

  Voor kleine bedrijven met innovatieve ideeën op het gebied van maritieme techniek is het uitvoeren van dure modelproeven vaak een drempel voor verdere ontwikkeling. MARIN besloot daarom een handje te helpen en heeft zes bedrijven uit het mkb geselecteerd die gratis testtijd krijgen in een van de bassins van het Wageningse onderzoeksinstituut.

  Verder lezen ›

 • Nieuwe generatie offshore windturbines drijft

  Een Anchor handling tug supplier sleept een prototype van een drijvende windmolen van Statoil naar zijn plaats. Foto: Statoil

  Net als in de olie- en gasindustrie zal ook de offshore windindustrie steeds diepere wateren opzoeken. Dat heeft gevolgen voor het ontwerp van de turbines. Op verschillende plekken in de wereld wordt gewerkt aan uiteenlopende drijvende ontwerpen.

  Verder lezen ›

 • Lopend naar je werk op zee

  Voor onderhouds- en servicewerkzaamheden aan onbemande olie- en gasplatforms zonder helikopterdek, tuigt NAM ieder jaar een werkschip op om deze in de winter weer te ontmantelen. Maar nu is in Delfzijl de kiel van het Walk-to-Work schip gelegd waarmee het hele jaar gewerkt kan worden. Opdrachtgever NAM, reder Wagenborg en bouwer Niestern Sander vertellen.

  Verder lezen ›

 • 'Als je je visie niet blijft uitdragen, wordt je zoek gespeeld'

  Foto: Janneke Vogel

  Willem Heijliger (53) leidt sinds eind 2006 Fugro Marine Services, de interne rederij van bodemonderzoeker Fugro. Fugro Marine Services liet de afgelopen jaren vier gespecialiseerde survey schepen bouwen en streefde daarbij naar een hoge mate van standaardisatie. “Met inwater noise en bubble sweep hou je je als scheepsbouwer normaal gesproken niet bezig.”

  Verder lezen ›

 • Met snelvarende werkboten de wereld over

  Surveyboot Sonans van waterbouwer Van Oord.

  De jonge onderneming DutchWorkboats levert snelle survey- en crewboten tot 15 meter, waaronder een surveyboot aan baggerconcern Van Oord. Maritiem Nederland voer mee met de 'Sonans' op de Merwede.

  Verder lezen ›

 • Zesde PSV 3300 CD opgeleverd

  Foto: Damen Shipyards

  De florerende offshore industrie voor de kust van Brazilië zorgde ervoor dat Damen een grote opdracht verwierf voor zes platformbevrachters. De zesde uit een serie van zes voor een Noorse eigenaar is inmiddels opgeleverd.

  Verder lezen ›

 • ‘Ik wil horen waarom iets wél kan’

  Foto: Janneke Vogel

  Wanneer Ard-Jan Kooren, CEO van Kotug, over innovatie vertelt, klinkt het eenvoudig: je loopt tegen een probleem aan, je bedenkt een oplossing en je hebt het lef om die toe te passen. “Innovatie moet je niet in grote teams doen.”

  Verder lezen ›

 • Alle OPV’s in dienst gesteld

  De vierde uit de inmiddels welbekende serie van vier Ocean Going Patrol Vessels (OPV’s) is inmiddels in dienst gesteld. Dit is voorlopig het laatste marineschip dat in gebruik wordt genomen.

  Verder lezen ›

 • Hybride sleepboten worden de norm

  De RT Adriaan van Kotug is de eerste hybride havensleepboot die in Nederland operationeel is geworden.

  In de Nederlandse havens worden tientallen sleepboten gebruikt om zeeschepen te assisteren. De inzet van havensleepboten kenmerkt zich door lange periodes waarin de machines slechts een beperkt vermogen hoeven te leveren. Dankzij diesel-elektrische voortstuwing kunnen havensleepboten zo’n 20 procent brandstof besparen. Deze aandrijving wordt dan ook steeds populairder.

  Verder lezen ›

 • De budget sleephopperzuiger

  IHC easydredge 2300

  Ook kapitein-eigenaren die op zoek zijn naar een functionele, goedkope en met hun bedrijf meegroeiende sleephopperzuiger kunnen sinds kort bij IHC Merwede terecht voor een easydredge. Het bedrijf introduceert een budgetoplossing voor kleine waterbouwers die toch een IHC Merwede schip in de vaart willen nemen.

  Verder lezen ›

 • Futuristische containerterminal krijgt vorm

  APM Terminals in aanbouw op Maasvlakte 2.

  Het materieel voor APM Terminals op Maasvlakte 2 wordt nu beetje bij beetje aangevoerd, opgebouwd en getest. Innovaties zoals batterij-aangedreven Automatisch Geleide Voertuigen en onbemande kadekranen moeten de containerterminal een van de snelste, efficiëntste, veiligste en schoonste ter wereld maken.

  Verder lezen ›

 • Vissers gedwongen tot innoveren

  Sinds mei 2009 vaart de kotter TX-68 met de pulskor. Foto: Flying Focus

  Volledig op de bouw van vissersschepen ingerichte werven en toeleveranciers kent Nederland niet meer, deze inbreng is dan ook gering tijdens de beurs Europort 2013. Toch kent deze kleine sector fraaie staaltjes van innovatie waar de maritieme maakindustrie nog wat van kan leren.

  Verder lezen ›

 • JSS: fraai staaltje technologie

  JSS Karel Doorman in de haven van Vlissingen. Foto: Flying Focus

  Het JSS Karel Doorman wordt dan wel meteen doorverkocht aan de hoogste bieder, het blijft een fraai staaltje maritieme techniek die de Nederlandse marinescheepsbouw op de kaart zet. Damen doet het echter niet alleen, diverse toeleveranciers zijn erbij betrokken. Wat zijn de grootste verschillen met civiele schepen?

  Verder lezen ›

 • Hotels op zee

  Offshore kan niet zonder personeelsaccommodatie. In eerste instantie was dat niet de core business van Holland Shipyards, maar nu vormt het een substantieel deel van het productportfolio. “We bouwen geen zeecontainers om, maar maken verblijfsmodules die de vergelijking met een goed hotel kunnen weerstaan”, zegt Marco Hoogendoorn van Holland Shipyards.

  Verder lezen ›

 • Kleine verschillen maken het grote verschil

  Het verschil tussen een superjacht en een commercieel vaartuig is wat design betreft eenvoudig te maken. Onderhuids is dit een stuk lastiger. Daarom kijken we in wederzijdse machinekamers en zien we hoe de elektrotechniek van een viskotter de bezitter van een superjacht ook blij maakt.

  Verder lezen ›

 • ‘Voor innovatie heb je ondernemers nodig’

  Foto: Rita van Biesbergen

  Moritz Krijgsman (52) is sinds 2003 directeur van Alewijnse Marine Technology (AMT), dat samen met een aantal partners een waterstofboot ontwikkelde. Krijgsman begon zijn carrière als marineofficier en stapte na veertien jaar over naar het bedrijfsleven. “Ik geef nu op precies dezelfde manier leiding als ik deed aan boord van een onderzeeboot.”

  Verder lezen ›

 • Groeiende inzet helikopters marine en offshore

  Op 9 augustus landde aan boord van het marinefregat ‘Zr. Ms. Van Speijk’ een Eurocopter AS- 532U2 Cougar transporthelikopter, afkomstig van de ‘Zr. Ms. Johan de Witt’. De heli voerde diverse deklandingen en andere manoeuvres uit. Dat was voor de Cougar - en het fregat - een ‘first’: de vliegdekken van de twee multipurpose fregatten waarover de marine nog beschikt, zijn bij het recente moderniseringsprogram versterkt en vergroot.

  Verder lezen ›

 • IJs als uitdaging voor scheepsontwerpers

  Foto: Mario Hoppmann, Alfred Wegener Institute

  Hoe minder ijs er rond de Noordpool drijft, hoe meer kansen er zijn voor scheepvaart en offshore. Doordat het ijs niet weg is, moeten scheepsontwerpers terdege rekening houden met dit natuurverschijnsel.

  Verder lezen ›

 • Composiet speelt nog geen rol in de binnenvaart

  Damen Shipyards heeft vijf watertaxi’s gebouwd, waarbij de romp volledig van composiet is gemaakt. Dit is echter niet composiet met een zogenaamde sandwichconstructie. Foto: Damen Shipyards

  In de jachtbouw is het toepassen van een composiet zoals glasvezelversterkt epoxy bijna gemeengoed. Kijken we naar de bouw van binnenvaartschepen, dan zien we dat staal hier nog steeds bouwmateriaal nummer 1 is. Een gemiste kans volgens ir. Alex Vredeveldt van TNO die een lans breekt voor composiet.

  Verder lezen ›

 • ‘Iedereen hier heeft iets met bootjes’

  Foto: Janneke Vogel

  Thijs Nikkels (47) was in 1991 de eerste werknemer bij Dykstra Naval Architects en nam het bedrijf in 2004 over van oprichter Gerard Dijkstra. De scheepsbouwkundig ingenieur vertelt over innovaties van het jachtontwerpbureau, waaronder het eerste moderne zeilschip met dwars getuigde zeilen. “Ik probeer nieuwe uitdagingen te vinden.”

  Verder lezen ›

 • Tien nieuwe orders voor pijplegsystemen voor Huisman

  Huisman maakte half augustus bekend dat het contracten heeft getekend voor de bouw en installatie van tien pijplegsystemen. De opdrachtgevers zijn Subsea 7, Technip-DOF en Ceona. De systemen zullen gebouwd worden bij de Huisman productielocaties in Europa, China en Brazilië, de levering staat gepland tussen eind dit jaar en begin 2017.

  Verder lezen ›

 • Heerema-Zwijndrecht bouwt enorm transformatorstation

  Het transport van het DolWin Alpha platform dat net onder de Botlekbrug door kan tijdens het transport naar Schiedam.

  Het is weer een mooi voorbeeld van waar de Nederlandse offshore industrie sterk in is. Afgelopen mei/juni realiseerde Heerema Fabrication Group het grootste transformatorstation voor op zee, het DolWin alpha-platform. Deze zomer zal Heerema Marine Contractors het platform installeren.

  Verder lezen ›

 • Maersk Triple-E klasse

  De Maersk Triple-E klasse is een nieuwe serie van twintig containerschepen van de Deense rederij Maersk Line die de Emma Maersk in alle opzichten voorbijstreeft. Rens Groot is een van de weinige Nederlanders die bij dit immense project betrokken zijn. Maritiem Nederland legde hem een aantal vragen voor.

  Verder lezen ›

 • Luchtsmering, LNG en een nieuw business model

  © Damen Shipyards

  De binnenvaart is een conservatieve sector, die aan de vooravond staat van een omslag. Diesel wordt LNG, maar zoals wel vaker loopt de techniek voor op de regelgeving. Daarnaast zullen binnenvaartondernemers zich anders moeten organiseren om hun diensten concurrerend te kunnen blijven aanbieden.

  Verder lezen ›

 • ‘We gaan op zoek naar de behoefte van de klant’

  Baggerbedrijf De Boer heeft het strand op het Duitse Waddeneiland Norderney een stuk breder gemaakt.

  In vergelijking met grote jongens als Boskalis en Van Oord is Baggerbedrijf De Boer natuurlijk maar een kleintje. Maar net zo goed timmert ook dit Sliedrechtse bedrijf onder de naam Dutch Dredging internationaal aardig aan de weg. Met een vloot van 28 schepen waaronder acht hoppers haalt het familiebedrijf met zo’n 180 medewerkers toch maar liefst 70 procent van zijn omzet uit het buitenland.

  Verder lezen ›

 • ‘LNG gaat ook op de baggermarkt doorbreken’

  De Shoalway van Boskalis is een veelzijdig baggerschip ontwikkeld samen met D.W. den Herder Maritiem.

  Conoship, ooit opgericht als het centrale ontwerp- en marketingbureau van een aantal werven in Noord-Nederland, timmert al jaren aan de weg in de shortsea-sector. Langzamerhand heeft het bureau ook een hoop ervaring in het ontwerpen van sleephopperzuigers in het kleinere segment.

  Verder lezen ›

 • ‘Het MSC-certificaat is niet ons eindstation’

  Voor wie als visser zijn hoofd boven water wil houden in deze sector geldt dat hij moet investeren in duurzame vangsttechnieken. De Osprey Group behaalde als een van de eerste grote Nederlandse visserijreders het MSC-certificaat. Directeur Cees de Boer: “Dat certificaat maakt het ons op zijn minst mogelijk om het hoofd boven water te houden.”

  Verder lezen ›

 • Europort 2013

  Als minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op 5 november de internationale vierdaagse vakbeurs Europort 2013 opent, zal ze voor de zoveelste keer het bewijs geleverd zien dat het maritieme cluster staat voor innovatief vernuft en kwalitatief hoogstaand werk. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Europort zich bij uitstek richt op geavanceerde technologie en de bouw van specifieke schepen.

  Verder lezen ›

 • Momenten van rust zijn spaarzaam

  De Koninklijke Marine heeft ontegenzeggelijk een zilt imago. De schepen bevaren de zeven zeeën, het Korps Mariniers heeft zelfs het motto Qua Patet Orbis: zo wijd de wereld strekt. En toch is het zicht op grijze schepen op de Nederlandse binnenwateren geen uitzondering: ook daar ligt voor de vloot een aanzienlijk aantal taken, vooral voor de Defensie Duikgroep.

  Verder lezen ›

 • ‘Dit is natuurlijk een engineersdream!’

  © Foto: Sam Rentmeester

  Barend Pek was technisch manager van de ontwikkeling van de ‘Prelude’, een 488 meter lang schip dat in Australische wateren aardgas moet gaan winnen en aan boord moet afkoelen tot vloeibaar aardgas (LNG). “De veiligheid is een absolute drijfveer voor de hoofdkeuzes die in het ontwerp gemaakt worden.”

  Verder lezen ›

 • ‘Partnership, ik blijf het herhalen’

  © Foto: Jasper van Overbeek

  Innoveren is volgens Geert van Voorn (55), managing director van Peters Shipyards, de enige manier om te overleven als Nederlandse scheepswerf. Die visie resulteerde in de ‘Greenstream’, een binnenvaartschip dat draait op aardgas. De toekomst is volgens Van Voorn aan partnerships in een virtuele werf. “Er zijn weinig mensen die dit echt begrijpen.”

  Verder lezen ›

 • GustoMSC koestert reputatie

  De Maersk Developer, een DP 2 drilling semi-submersible unit.

  In november 2012 splitste GustoMSC zich af van moederbedrijf SBM Offshore. Managing director Nils van Nood vertelt over de koers van het bedrijf dat aan de basis staat van veel verplaatsbare offshore units.

  Verder lezen ›

 • Geo Plus: Onmisbaar bij aanleg windparken

  Onderzoeksvaartuig Geo Focus is het vlaggenschip van de vloot van Geo Plus.

  Hoe breng je de zeebodem in kaart bij temperaturen variërend van -15 tot 50 graden Celsius, met een scheepssnelheid van 10 tot 15 knopen? “Het gaat om een combinatie van goede apparatuur, goede schepen en, niet te vergeten, goede mensen”, aldus Geo Plus-directeur Jan Loots.

  Verder lezen ›

 • ‘Papier is leuk, maar je wilt ook iets tastbaars’

  Na een lange maritieme carrière bij de Koninklijke Marine weet commandeur Hans Lodder uit ervaring wat er van marinematerieel verlangd wordt. Nu werkt hij bij DMO en werpt hij zijn licht op het materieel van de toekomst. “De Holland-klasse is een interessant concept, maar wat als je door een nauwe zeestraat vaart met zwaar geschut aan de wal?”

  Verder lezen ›

 • ‘Soms staan we lijnrecht tegenover elkaar’

  © Janneke Vogel

  Civiel ingenieur Philip Scheers (40) is sinds 2008 engineering manager bij offshore aannemer Tideway. Een van zijn eerste uitdagingen was het waarmaken van een gewaagde belofte: stenen plaatsen ónder een olieplatform. “Wanneer je wilt innoveren, moet je iedereen meenemen.”

  Verder lezen ›

Deel deze pagina
Betabanen

Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MNL 6-2019

Partners Maritiem Nederland