Zeeland Seaports groeit tegen verdrukking in

Auteur: Antoon Oosting | Publicatiedatum:

Als alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder had staatssecretaris Henk Bleker een gebied van ruim 125 hectare op het oog. Maar laat Zeeland Seaports dat gebied nou net jaren geleden al hebben aangekondigd om natuurcompensatie op te plegen voor de Westerschelde Container Terminal.

De grote havens van Antwerpen en Rotterdam zien de ambities van Zeeland Seaports met lede ogen aan maar ondertussen groeiden Vlissingen/Borssele en Terneuzen vorig jaar wel het hardst van alle havens in Nederland en Vlaanderen. En als het aan Zeeland Seaports CEO Hans van der Hart ligt, blijven de Zeeuwse havens die opgaande lijn vasthouden. Toch zijn de in het Strategisch Masterplan 2009-2020 vastgelegde groeiambities niet onbedreigd.

 

Discussie
Ongewild is Zeeland Seaports betrokken bij de discussie over de ontpoldering van de Hedwigepolder. Om niet de hele polder onder water te hoeven zetten, bedacht staatssecretaris Bleker dat de natuurcompensatie dan maar elders moet plaatsvinden. Bleker heeft echter het oog laten vallen op de 125/150 hectare die Zeeland Seaports zelf al jaren geleden heeft aangekocht om in de toekomst natuurcompensatie te kunnen plegen voor de aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT).
Zeeland Seaports eist daarom duidelijkheid over de gevolgen hiervan voor de economische ontwikkeling van de Zeeuwse havens. “Eerst zien wat de consequenties zijn”, zegt Van der Hart. Ondertussen ligt door de val van het kabinet de discussie weer helemaal open en is het de vraag waar een nieuw kabinet mee komt. Zeeland Seaports heeft er in ieder geval geen zin in om vanwege de ontpolderingsdiscussie het eigen plan voor de WCT te moeten opgeven. “In ons Strategisch Plan zit de ontwikkeling van de containerisatie. En de aanleg van de WCT blijft voor ons een speerpunt”, aldus Van der Hart.
Maar of die WCT er binnen een paar jaar of later moet komen, daarop heeft Zeeland Seaports zich niet vastgelegd. Van der Hart: “De ontwikkeling van de containerisatie kan ook gefaseerd. De containerisatie kan ook van binnenuit bij de bestaande bedrijven op gang komen. Het is ‘en-en’, de verschillende projecten vullen elkaar aan.”

 

Te veel capaciteit
Van der Hart is het dan ook niet eens met de stellingname van ECT-baas Jan Westerhoud dat er in Noordwest-Europa met de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 nu al teveel capaciteit aan containeroverslag wordt gerealiseerd. “Ieder spreekt voor zich. Je mag alleen niet, zoals Westerhoud doet, alles zomaar bij elkaar optellen. Wij denken dat een WCT niet vergelijkbaar is met terminals in andere havens. Schepen van meer dan 400 meter lang kunnen niet zomaar overal binnenkomen”, stelt Van der Hart vast.
De WCT moet 2 kilometer kade krijgen, direct gelegen aan de diepe vaargeul van de Westerschelde. Doorvaren naar Antwerpen is dan niet meer nodig. “Die WCT hoeft er wat ons betreft ook niet vandaag of morgen te staan. Wij willen in ieder geval de ruimte beschikbaar houden. Dat betekent dat we vervolgens ook de gronden voor natuurcompensatie beschikbaar willen houden”, aldus Van der Hart.
Overigens komt er nu al dik 300.000 TEU per jaar aan lading in containers in de Zeeuwse havens binnen. Dat is onder andere bij stuwadoors als Kloosterboer, Verbrugge en Katoennatie. Sea-invest zal zijn nieuwe terminal aan de Scaldiahaven mogelijk ook gaan gebruiken voor de overslag van containers. En ook voor Van der Hart blijft het van de grond krijgen van de containerisatie speerpunt nummer 1.

 

Faillissement
Dossier nummer 2 op de agenda van Van der Hart was het faillissement van aluminiumproducent Zalco, het voormalige Pechiney. Zeeland Seaports was er veel aan gelegen een doorstart mogelijk te maken van het bedrijf, dat vierhonderd mensen in vaste dienst had en nog eens tweehonderd via inhuur. Met wat er nog bijkwam aan afgeleide werkgelegenheid, was dit faillissement een fikse slag voor de werkgelegenheid in het Zeeuwse. De Provinciale Zeeuwse Courant meldde eind april dat het einde oefening voor Zalco was. Gegadigden voor een overname reageerden niet tijdig op een einddatum van de curatoren, die zich nu voorbereiden op een liquidatie van het bedrijf.
Het derde dossier noemt de CEO dat van de ontwikkeling van de glastuinbouw. Zeeland Seaports is druk bezig om tussen Terneuzen en Sas van Gent aan de oostkant van het kanaal een fiks glastuinbouwgebied te ontwikkelen die van de benodigde warmte en CO2 wordt voorzien door de kunstmestfabriek van Yara en in een later stadium mogelijk ook nog van Cargill en Dow. De eerste 30 van de 100 hectares zijn nu uitgegeven aan twee tuinders. In een tweede fase komt er nog 70 hectare beschikbaar.
“De tuinbouwsector heeft het niet makkelijk. Maar tuinders die hier naartoe willen komen, kunnen wij in het kader van ons Warm CO2-project vijftien jaar leveringszekerheid bieden voor warmte en CO2. Dat werkt echt formidabel. Dit is echt het ontzorgen van de tuinder. Wij hebben hier bovendien meer licht dan elders in Nederland wat ook meer rendement betekent”, aldus Van der Hart.

 

Sterkste groeier
Een andere ontwikkeling waar Van der Hart en de zijnen ‘toch wel heel trots op zijn’ is de fraaie ontwikkeling die de Zeeuwse havens doormaken in de breakbulk, het stukgoed maar wat tegenwoordig vooral ook projectlading is. Terwijl een haven als Rotterdam er hard aan moet trekken om dit overeind te houden, ontpopte Zeeland Seaports zich hierin de laatste jaren als de sterkste groeier van alle havens in de regio. Steeds vaker komen zwareladingschepen de onderdelen voor de installatie van offshore windmolenparken bij bijvoorbeeld de BOW Terminal (Breakbulk & Offshore Wind Terminal) in Vlissingen ophalen.
Zeeland Seaports heeft bovendien nog de ruimte. Aan direct uitgeefbaar, aan het water gelegen haventerrein is er in Vlissingen nog meer dan 50 hectare beschikbaar. Op de Axelse Vlakte ten zuiden van Terneuzen en ten oosten van Sluiskil is er zelfs nog 70 hectare beschikbaar voor kadegebonden activiteiten. Zeeland Seaports is daarvoor vooral op zoek naar bedrijven in de biosfeer. Door bedrijven te clusteren kunnen ze onderling synergie bereiken door gebruik te maken van elkaars productstromen. Voor Vlissingen wordt vooral gekeken naar vestiging van bedrijven in de logistiek.
Daarnaast heeft Zeeland Seaports nog twee andere grote projecten om handen: Maintenance Valuepark en Valuepark Terneuzen. Dat laatste omvat 80 hectare ten westen van Dow Benelux en is bedoeld voor de vestiging van bedrijven die kunnen profiteren van de aanwezigheid van de uitgebreide petrochemische faciliteiten van grote buurman Dow en de al aanwezige voorzieningen voor opslag en multimodaal transport. Voor het Maintenancepark ten oosten van het Dow-complex is Zeeland Seaports op zoek naar industriële onderhoudsbedrijven. Door ze hier te clusteren hoopt Zeeland Seaports ook een basis te leggen voor het opzetten van onderwijs- en opleidingsfaciliteiten. Gezamenlijk gebruik van faciliteiten moet de vestiging hier extra aantrekkelijk maken.

 

Economische ontwikkeling
Voor de toekomst heeft Zeeland Seaports nog enkele honderden hectares achter de hand voor havenontwikkeling van gereserveerde gronden op de Westelijke Kanaaloever. Maar misschien komt die toekomst wel snel naderbij door het akkoord tussen Nederland en Vlaanderen dat op 19 maart is bereikt over de financiering van de nieuwe grote zeesluis bij Terneuzen. Vooral Vlaanderen wil die sluis heel graag hebben om de toegang tot de haven van Gent te verbeteren. Maar ook Zeeland Seaports zal daar zeker van profiteren verwacht Van der Hart: “Daar waar infrastructuur wordt verbeterd, ontstaat ook economische ontwikkeling.”
Dat is ook de insteek van de aanleg van het Canal-Nord Europe, de nieuwe verbinding tussen de Seine en de Schelde waardoor in plaats van nu schepen van 450 ton, straks grote binnenvaartschepen van 4400 ton tussen Terneuzen en Parijs op en neer kunnen varen. Van der Hart: “Een groot gebied van Parijs en omstreken moet van de dagelijkse behoeften worden voorzien. Door de verbeterde Seine-Nord verbinding kan Zeeland daar straks optimaal van profiteren.”
Met de aanleg van het kanaal moet dit jaar worden begonnen waarna het in 2017 in gebruik kan worden genomen. De nieuwe zeesluis bij Terneuzen moet in 2012 worden opgeleverd. “Daarmee zou dit kanaal een push kunnen zijn voor de containerontwikkeling in Vlissingen”, verwacht Van der Hart. Op de Westelijke Kanaalzone wil Zeeland Seaports dan een logistiek centrum ontwikkelen. Van der Hart: “Met het Seine-Nord-kanaal is per container in Vlissingen aangevoerde lading straks sneller in Parijs dan via Le Havre.”

‹ VorigeVolgende ›

Deel deze pagina
Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MN 05-2018

Word abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af!

Volg ons op Twitter

Partners Maritiem Nederland