Werkprogramma Maritieme Strategie in de steigers

Branche: Maritieme Cluster | Auteur: Redactie | Publicatiedatum:

Minister Schultz van Haegen en de maritieme sector hebben op 1 februari het fundament gelegd onder het Werkprogramma Maritieme Strategie. In het najaar komt er een concreet werkprogramma. Papier is en blijft geduldig.

Tijdens de werkconferentie verzamelden bij de Maritieme Strategie betrokken overheidsspecialisten, samen met het maritieme cluster, prioriteiten en actiepunten voor de periode 2017-2019. De bijeenkomst was een coproductie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en stichting Nederland Maritiem Land (NML).

'Stel een Directeur-Generaal Maritiem aan'

Voorafgaand aan de conferentie sprak de minister met de top van het maritieme bedrijfsleven. Dit werkoverleg ging over verduurzaming en actuele kansen en uitdagingen. Tijdens de plenaire lunch sprak Schultz over het unieke karakter van de Maritieme Strategie en de nauwe samenwerking tussen de overheid en de maritieme sector. Minister Schultz: “Het is inmiddels twee jaar geleden dat de sector samen met het kabinet de Maritieme Strategie heeft vastgesteld. Met acties om Nederland boven aan alle internationale maritieme lijstjes te houden. Acties vanuit de overheid, vanuit het bedrijfsleven en vanuit kennisinstellingen. En we zijn op de goede weg om onze goede positie te behouden. Nu het vervolg.”

Geopolitieke ontwikkelingen in combinatie met een achterblijvende wereldhandel voorspellen moeilijke tijden voor de internationaal opererende maritieme sector. NML-voorzitter Van Sluis: “Het is zaak ons voor te bereiden op de komende uitdagende periode.” Van Sluis benadrukte verder de noodzaak om de sector en Maritieme Strategie goed te positioneren. “De maritieme sector pleit ervoor om maritieme onderwerpen ambtelijk te concentreren. Stel een Directeur-Generaal Maritiem aan die zich als gelijkwaardig interdepartementale gesprekspartner bezighoudt met maritieme zaken”, aldus Van Sluis.

Prioriteiten en actiepunten

De Maritieme Strategie behandelt de thema’s Human Capital, Innovatie, Handel, Bereikbaarheid, Veiligheid en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit. Verdeeld over veertien inhoudelijke thematafels inventariseerden de aanwezigen concrete prioriteiten en actiepunten. De opbrengsten worden de komende maanden verwerkt tot een concreet werkplan, welke in het najaar van 2017 bekend gemaakt wordt. Met als doel de actiepunten uit de Maritieme Strategie te actualiseren en te borgen richting de toekomst.

Begin 2015 heeft de Tweede Kamer de rijksbrede Maritieme Strategie vastgesteld. IenM heeft deze samen met alle betrokken overheidspartners en het maritieme cluster opgesteld. De strategie beschrijft de ambitie om de internationale toppositie van het maritieme cluster te verstevigen en te behouden, zodat Nederland deze positie kan behouden en in 2025 ook nog een maritieme speler van betekenis is. 

‹ VorigeVolgende ›

Onderwerpen
Deel deze pagina
Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MNL 6-2019

Word abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Sluit nu een abonnement af!

Volg ons op Twitter

Partners Maritiem Nederland