Vattenfall betaalt erfpacht voor aanleg Hollandse Kust 3 en 4

Auteur: redactie | Publicatiedatum:

Vattenfall gaat het tweede subsidieloze windpark op de Noordzee bouwen en exploiteren, op de kavels 3 en 4 van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Het windpark moet in 2023 gereed zijn en bestaat uit 760 MW aan opgesteld vermogen. 

In 2016 kreeg de ontwikkelaar van windenergiegebied Borssele nog subsidie voor de geproduceerde elektriciteit. In 2018 wonnen Vattenfall en dochterbedrijf Chinook de eerste subsidieloze tender. Bij Hollandse Kust (zuid) 3 en 4 betaalt Vattenfall zon 2 míljoen euro per haar aan erfpacht voor de plaats waar het in de zee staat. Netbeheerder TenneT legt de elektriciteitskabel naar land aan.

De windturbines van Hollandse Kust 3 en 4 komen gemiddeld 1 kilometer uit elkaar te staan. De ruimte tussen de turbines is in principe beschikbaar voor ander gebruik, zolang dat samengaat met het windpark. Onder water biedt een windpark mogelijkheden voor natuurontwikkeling: bepaalde soorten herstellen zich in windparken doordat visserij de bodem niet beroert of omdat ze zich kunnen vestigen op of rondom de funderingen van de windturbines.

Oogsttijd

De komende jaren zal de hoeveelheid stroom die windparken op zee leveren sterk toenemen – er breekt als het ware een ‘oogsttijd’ aan. Op dit moment staan er windparken in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW). In 2023 staat er voor minimaal 4,5 GW vermogen. Dat is 16 procent van de elektriciteitsproductie. In 2030 moet er 11 GW aan windparken op zee staan, goed voor 40 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik.

‹ VorigeVolgende ›

Onderwerpen
Deel deze pagina
Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MNL 6-2019

Word abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Sluit nu een abonnement af!

Volg ons op Twitter

Partners Maritiem Nederland