Scheepvaart profiteert van sterkere vervoersvraag

Branche: Binnenvaart, Havens, Zeevaart | Auteur: redactie | Publicatiedatum:

Dankzij een sterkere vervoersvraag kroop de scheepvaart in 2017 uit het dal. In de zeevaart blijven de tarieven door overcapaciteit kwetsbaar, terwijl de kosten dit jaar stijgen. De groeiende volumes zorgen vooralsnog voor perspectief, hoewel de risico’s voor de wereldhandel sterk zijn toegenomen. Ook de binnenvaart profiteert van de aantrekkende Europese economie, blijkt uit de Outlook 2018 van het Economisch Bureau van ING.

Met name voor de zeevaart blijft het marktherstel kwetsbaar. De groei van de wereldhandel wordt bedreigd door protectionisme en de vrachtprijzen blijven ondanks enig herstel relatief laag. Zo lag de ‘Shanghai containerised freight index’ voor containertarieven in de eerste helft van 2018 lager dan in 2017. In iets mindere mate blijven lage tarieven ook de binnenvaart parten spelen.

De stijgende olieprijs is een risico voor het rendement van binnenvaart en rederijen. Voor de zeevaart komt daar nog bij dat zware stookolie onder nieuwe IMO-regels per 2020 alleen nog met ‘scrubbers’ mag worden verstookt. Er is daardoor een tendens naar de duurdere laagzwavelige olie. 

Brandstofkosten vormen met 25 tot 50 procent een belangrijk onderdeel van de kosten en het hangt af van de contractvorm of die (deels) voor rekening komt van de verlader. In de zeecontainervaart komt dit voor eigen rekening. De tariefdruk in de eerste helft van 2018 maakt dit extra voelbaar. Onder andere Maersk en MSC hebben dan ook brandstoftoeslagen ingevoerd. 

Volumegroei

Na een aantal zware jaren heeft de zeevaart een iets beter 2017 achter de rug, wat onder meer blijkt uit de groei van de ‘seaborne container trade’ met bijna 6 procent. In 2018 kan volumegroei opnieuw voor een stap vooruit zorgen, maar de risico’s voor tegenvallende groei nemen met een dreigende handelsoorlog toe. In de rest van 2018 zullen de tarieven naar verwachting wel stijgen, maar dat is hard nodig om hogere kosten op te vangen. 

Het gaat in de zeevaart naar verhouding het best in de droge bulksector, waar ook de tarieven in de eerste helft van 2018 hoger waren. De tankvaart kampt nog met een lastige markt met te ruime capaciteit en er is nog geen sprake van een duidelijke ‘contango’ waarbij er meer handel is en veel tankschepen ook als opslagmiddel worden gebruikt. De containervaart profiteert sterk van de wereldeconomie en toenemende consumentenbestedingen. 

Het aantal nieuwe zeeschepen dat dit jaar in de vaart komt blijft beperkt. Door nieuwe bestellingen van zeer grote containerschepen door MSC, CMA-CGM en Cosco komt er tegen 2020 opnieuw veel capaciteit op de markt. Deze golf van capaciteit kan de tarieven weer omlaag duwen. Door de consolidatieslag in de afgelopen jaren zou de overcapaciteit volgens ING ditmaal beter gecontroleerd kunnen worden.

Binnenvaart

Als er ergens nog capaciteit is om te groeien, dan is het op het water. Toch heeft de binnenvaart in de zeehavens ook last van filevorming door schaalvergroting en voorrang voor zeeschepen. Dit heeft te maken met sterke groei van de containeroverslag in de Rotterdamse en Antwerpse haven, maar ook met kleine calls van binnenvaartschepen. Verladers die meer over de binnenvaart vervoeren worden hierdoor mogelijk weer afgeschrikt. Het initiatief voor vrachtbundeling op de West-Brabant corridor, waarin CCT, GVT en Danser samenwerken biedt volgens ING mogelijkheden om dit op te lossen.

‹ VorigeVolgende ›

Deel deze pagina
Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MNL 4-2019

Word abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Sluit nu een abonnement af!

Volg ons op Twitter

Partners Maritiem Nederland