Maritieme sector kan vooruit met rijksbijdrage

Auteur: Antoon Oosting | Publicatiedatum:

In het kader van de verdeling van rijksbijdragen over de negen economische topsectoren heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een subsidie van 45,99 miljoen euro toegekend aan de Topsector Water. Dat is niet helemaal wat het Topteam Water had gevraagd (50 miljoen euro) maar desondanks is het boegbeeld van dit topteam, Jan Bout (ex-CEO Royal Haskoning) niet ontevreden met het resultaat.

Op het seminar Maritieme Innovatie dinsdag 5 april, een dag na de bekendmaking van de verdeling van de rijksbijdragen, op de RDM Campus in Rotterdam, wees Bout erop dat er ook nog bijdragen vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de belastingaftrek voor het doen van Research & Development zijn te verwachten. Daarmee kan de bijdrage vanuit de overheid aan het onderzoek naar alle dertien door het Topteam Water ingediende innovatieprojecten uiteindelijk toch boven de 50 miljoen euro uitkomen.
In vergelijking met andere topsectoren als life sciences, biotech en energie is de bijdrage van het rijk aan de projecten van het Topteam Water relatief bescheiden. Maar volgens Bout komt dat omdat die andere sectoren traditioneel al veel meer, uitgebreidere onderzoeksprogramma’s hebben lopen bij de Nederlandse universiteiten waarvoor ze al veel langer aanspraak konden maken op aanzienlijke bijdragen uit de NWO-gelden voor onderzoek.
Volgens Annet Jonk, plaatsvervangend directeur Topsectoren en Industriebeleid van het ministerie van EL&I, was er bij de NWO sprake van relatieve onbekendheid met de maritieme sector. In het overleg met het ministerie en het NWO hebben Jan Bout en Bas Buchner, directeur van het MARIN, zich dan ook de blaren op de tong moeten praten om het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de Topsector Water duidelijk te maken.
Maar volgens Vonk heeft het NWO beterschap beloofd en zoekt het nu samenwerking met alle drie de poten van de Topsector Water, de watertechnologie (onder andere drinkwaterbedrijven), de deltatechnologie (vooral baggeraars en ingenieursbureaus) en de maritieme sector van vooral de scheepsbouwers.
Over respons vanuit de sector had het Topteam Water het afgelopen jaar allerminst te klagen. Er werden door de betrokken bedrijven zeventig businesscases voor het doen van nader wetenschappelijk onderzoek ingestuurd waarvan er nu dus dertien zijn geselecteerd voor een rijksbijdrage. Wat betreft de maritieme sector gaat het daarbij om Sustainable Ships, oftewel schone en slimme schepen, een project onder leiding van Damen-topman René Berkvens, Deep Sea Mining onder leiding van IHC Merwede-topman Goof Hamers en als derde Shore Support, het project waarbij schepen permanent vanaf de wal worden ondersteund in geval van storingen waardoor er met minder bemanning kan worden gevaren. Dit project staat onder leiding van Wagenborg-topman Karel Vuursteen.

‹ VorigeVolgende ›

Deel deze pagina
Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MN 08-2018

Word abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Sluit nu een abonnement af!

Volg ons op Twitter

Partners Maritiem Nederland