Maritieme industrie positief over nieuw regeerakkoord

Branche: Marine, Maritieme Cluster | Auteur: redactie | Publicatiedatum:

De maatregelen op het gebied van klimaat, innovatie en investeringen in Defensie die zijn aangekondigd in het nieuwe regeerakkoord, betekenen een opsteker voor de maritieme sector. Dat schrijft belangenorganisatie Netherlands Maritime Technologie (NMT). Ook Havenbedrijf Rotterdam is positief over de nieuwe plannen.

Er komt een Green Deal voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Het akkoord onderkent dat er in de zeevaart en binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen is. NMT zegt alvast steun toe aan deze green deal.

Verder komt er een klimaat- en energieakkoord met als doel een CO₂-reductie van 49% in 2030. Onze sector kan voor zowel de binnenvaart als de zeevaart een belangrijke bijdrage leveren zoals wij laten zien bij de verzameling. De SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) wordt verruimd naar 3,2 miljard euro. In dit verband pleit NMT voor continuering van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS), die dit jaar ruim was overtekend. 

Voor innovatie en onderzoek komt er een SBIR (Small Business Innovation and Research) regeling voor het MKB, uit te voeren door Defensie en RWS. Voor fundamenteel en toegepast onderzoek komt jaarlijks 200 miljoen euro beschikbaar. "Maritieme onderzoeksinstituten kunnen hiermee de kennisbasis voor de sector versterken", aldus NMT.

Voor investeringen in defensie komt jaarlijks geld beschikbaar, oplopend tot 1,5 miljard euro. Nederlandse scheepsbouw en toeleveranciers kunnen een bijdrage leveren aan de vervangingsprogramma's van de marine. De overheid geeft aan dat ze groot belang hecht aan de economische impact van de levering van schepen en systemen door Nederlandse bedrijven. "Een sterke en innovatieve thuismarkt versterkt onze positie op de wereldmarkt van schepen voor overheidstaken", aldus NMT.

Havenbedrijf

De maatregelen in het regeerakkoord op het terrein van mobiliteit en milieu vallen ook positief uit voor de Rotterdamse haven. Een van de maatregelen is de steun van de overheid voor de afvang en opslag van CO₂ bij de petrochemische industrie in het Rotterdamse havengebied en het gebruik van restwarmte.

Tevens worden de Nederlandse zeehavens gecompenseerd voor de vennootschapsbelasting die ze met ingang van dit jaar moeten betalen. Die belasting betalen havens in de buurlanden niet, waardoor de concurrentiepositie van Nederlandse haven wordt geschaad. De compensatie komt waarschijnlijk in de vorm van een hogere Rijksbijdrage aan de infrastructuur in de havens.

Tot slot kan het Havenbedrijf Rotterdam profiteren van het plan om de gebruiksvergoeding van het spoor door goederenverladers te verlagen en meer in lijn te brengen met die in de buurlanden.

‹ VorigeVolgende ›

Deel deze pagina
Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MN 06-2018

Word abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Sluit nu een abonnement af!

Volg ons op Twitter

Partners Maritiem Nederland