Internationaal vervoer per binnenvaartschip goedkoper

Branche: Binnenvaart | Auteur: redactie | Publicatiedatum:

Verladers die ladingen over korte afstanden vervoeren, krijgen te maken met een kostenstijging van de binnenvaart. Dankzij lagere brandstofkosten is internationaal vervoer over langere afstanden juist goedkoper. Dit blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart, die recent zijn geactualiseerd door bureau Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

In het afgelopen jaar werd binnenvaartvervoer duurder. Dat was niet alleen het gevolg van langdurige lage waterstanden - waardoor schepen soms maar een kwart van hun laadvermogen konden benutten - maar ook door een structurele kostenverhoging. Bij een belading onder normale waterstanden stegen de kosten tussen de 2,6 en 5,6 procent ten opzichte van 2017. Bij het vervoer van bouwstoffen was de kostenstijging 2,8 tot 4,3 procent. 

Door de fors toegenomen brandstofprijzen in 2018 (+10,3%) was de grootste stijging in kosten te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maken (continue vaart). Dit betreft vooral de tankvaart en duwvaart. Blijven de brandstofkosten buiten beschouwing, dan varieerde de kostenstijging tussen 1,0 en 2,8 procent, als gevolg van hogere reparatie- en onderhoudskosten en duurdere arbeid.

Vooruitzichten

In het komende jaar varieert de kostenontwikkeling volgens Panteia van een daling van 2,9 procent tot een stijging met maximaal 1,4 procent. Ook in het bouwstoffenvervoer loopt de ontwikkeling uiteen van een kostendaling van 0,9 tot een kostenstijging van +1,1 procent.

Dalende brandstofprijzen (-9,2%) en stijgende kosten voor arbeid, verzekering en onderhoud zetten dit jaar een stempel op de kostenontwikkeling. Bij vervoer over korte afstanden zijn de arbeidskosten bepalend voor de prijs van het vervoer. Bij langere afstanden neemt het aandeel van de brandstofkosten toe.

In de binnenvaart stijgen de arbeidskosten al jaren door het toenemende personeelstekort. Hetzelfde geldt voor reparatiekosten: de orderportefeuille bij reparatiewerven is goed gevuld wat leidt tot een kostenverhoging. Tot slot nemen ook de verzekeringskosten toe, doordat in 2018 meer schepen averij hebben opgelopen door de langdurige lage waterstanden.  

Verschillende contractvormen

Binnenvaartondernemers die hun schip verhuurd hebben of met langdurige vervoerscontracten werken, krijgen een brandstofopslag op de vervoersprijs afhankelijk van de hoogte van de brandstofprijzen. Voor deze schippers is de kostenontwikkeling exclusief brandstof van belang. Voor hen verwacht Panteia voor het komende jaar een duidelijke kostenstijging: van 2,4 tot 3,3 procent.

‹ VorigeVolgende ›

Onderwerpen
Deel deze pagina
Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MNL 6-2019

Word abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Sluit nu een abonnement af!

Volg ons op Twitter

Partners Maritiem Nederland