HISWA in verzet tegen drijvende zonneparken op IJsselmeer

Branche: Jachtbouw & Watersport | Auteur: redactie | Publicatiedatum:

Het plan van de noordelijke provincies om grootschalige zonnevelden op het IJsselmeer – ter grootte van 5.500 voetbalvelden – aan te leggen, stuit op verzet van de watersportsector. HISWA Vereniging pleit voor een aanpak die minder impact heeft op het landschap en de waterrecreatie.

De provincies Noord-Holland, Friesland, Overijssel en Flevoland lanceerden begin dit jaar een verkenning om 3.760 hectare aan zonnepaneelvelden in het IJsselmeer te realiseren. Regiomanager Jan Ybema van HISWA Vereniging is blij met het streven Nederland duurzamer in te richten maar heeft ook zorgen over de beperkte benadering: “We missen de effecten op de kwaliteit van het landschap, natuur en sectoren die afhankelijk zijn van deze wateren zoals de waterrecreatie. Daarnaast staat de techniek niet stil en zijn er innovaties die veel minder impact op het landschap hebben. Deze blijven buiten beschouwing.”

Daken benutten

HISWA ziet liever andere oplossingen voor verduurzaming. In de eerste plaats is meer dan voldoende ruimte op daken in Nederland. Volgens recent onderzoek van Deloitte beschikt Nederland over 892 vierkante kilometer dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. In 2018 werd daar slechts 4,4 procent bedekt. Ook het gebruik van innovatieve toepassingen in dakbedekking, onder wegen of fietspaden is een betere keuze volgens HISWA. Ybema: “Focus op industriële gebieden waar het landschap toch al ondergeschikt is en de natuur- of recreatiegebieden niet aangetast worden.”

Laag btw-tarief op isolatie

HISWA pleit ervoor dat financiële voordelen terecht komen bij inwoners en ondernemers en niet bij enkele energieleveranciers die veelal in buitenlandse handen zijn. Het economisch rendement is dan veel groter voor de Nederlandse economie. “Waarom is bijvoorbeeld isolatiemateriaal voor woningisolatie nog steeds belast met 21 % btw en komt geen enkele energietafel met het idee om dit volledig af te schaffen? Dit stimuleert pas echt. De bouwbedrijven varen er wel bij en de overheid hoeft geen ingewikkelde subsidieregelingen op te tuigen.”

Leer van het verleden

In het verleden zijn veel fouten gemaakt door de ruimtelijke kwaliteit onder het mom van vooruitgang te verkwanselen. Grachten werden gedempt, terwijl oude stadsmuren moesten wijken voor verkeer en extra woningbouw. HISWA wil voorkomen dat dezelfde fouten gemaakt worden bij het unieke recreatieve en natuurlijke landschap van Nederland, zoals het aanleggen van drijvende zonneparken voor historische kernen in het IJsselmeergebied.

De ondernemersvereniging gaat de komende maanden in gesprek met provinciale overheden om te benadrukken dat een integrale benadering noodzakelijk is die rekening houdt met ruimtelijke kwaliteit. Samen optrekken met natuurorganisaties op dit dossier ligt volgens Ybema voor de hand omdat hun kritiek overeenkomt met die van de HISWA.

‹ VorigeVolgende ›

Deel deze pagina
Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MNL 6-2019

Word abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Sluit nu een abonnement af!

Volg ons op Twitter

Partners Maritiem Nederland