Financiering voor verbreding sluis Kornwerderzand is rond

Branche: Binnenvaart | Auteur: redactie | Publicatiedatum:

Op de dag waarop de Green Deal rond kwam, nam minister Van Nieuwenhuizen het besluit om 15 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand. Met de garantie van de regio om ook 15 miljoen euro in het project bij de Afsluitdijk te steken is de financiering rond. 

De doorgang van de sluis bij Kornwerderzand wordt breder, zodat er grotere schepen doorheen kunnen varen. Met groter scheepvaartverkeer tussen het IJsselmeer en open zee krijgen scheepswerven zoals in Makkum, Vollenhove en Kampen de kans om verder te groeien.

Rijk en regio zijn al geruime tijd in gesprek over het project bij de Afsluitdijk en de financiering daarvan. Dit voorjaar reserveerde het kabinet al 40 miljoen extra voor het project. Er bleef echter een tekort van 45 miljoen euro over. 

Minister Van Nieuwenhuizen is blij dat dit voor Noord Nederland zo belangrijke project mogelijk wordt gemaakt. "De sluis en de bruggen kunnen eindelijk worden verbreed. Ik kijk ernaar uit zo snel mogelijk met de regionale partners het startschot te geven.”

Sobere uitvoering

Met het totale project is naar schatting 215 miljoen euro gemoeid. Hiervoor worden onder meer de bruggen aangepast en de sluis en vaargeul verbreed.  Om de financiering rond te krijgen worden de plannen soberder uitgevoerd. Zo krijgen de bruggen, net als in de huidige situatie, geen vluchtstroken. Dit levert 7 miljoen euro op. Ook wordt er 9 miljoen euro aan BTW bespaard doordat de regio het project uitvoert.

De Friese gedeputeerde Klaas Kielstra zegt namens de provincies Friesland, Overijssel en Flevoland trots te zijn op het bereikte resultaat. De verbreding van het sluiscomplex geeft volgens Kielstra een impuls aan de bedrijvigheid rond het IJsselmeer en tot in het verre achterland.

Bedrijven in Noord Nederland gaan 110 miljoen euro investeren in nieuwe en uitbreiding van bestaande activiteiten. Hiermee worden de komende jaren tot 3.000 nieuwe banen gecreëerd. Daarnaast geeft het project een impuls aan het verduurzamen van vervoersstromen door meer vervoer over water in plaats van over de weg. Het totale project moet in 2026 zijn afgerond.

‹ VorigeVolgende ›

Onderwerpen
Deel deze pagina
Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MNL 6-2019

Word abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Sluit nu een abonnement af!

Volg ons op Twitter

Partners Maritiem Nederland