‘Er wordt weer geïnvesteerd in de Noordzee’

‘Er wordt weer geïnvesteerd in de Noordzee’

Auteur: Jan Spoelstra | Publicatiedatum:

Rederij Vroon heeft honderdvijftig schepen in de vaart, waarvan er ongeveer honderd voor Vroon Offshore Services op de Noordzee, de Middellandse Zee en in de wateren rond Zuidoost-Azië varen. “Onze Noordzee kent een zeer ervaren en geavanceerde offshore industrie”, zegt Jan-Piet Baars, managing director van Vroon Offshore Services, “de rest van de wereld maakt daar vaak gebruik van.”

“Net als alle maritieme sectoren gaat ook de offshore door cycli heen”, vertelt Jan-Piet Baars, managing director van Vroon Offshore Services. “De offshore heeft zich inmiddels redelijk hersteld.” Er vinden veel boorcampagnes plaats en de grote olie- en gasbedrijven zoeken naar middelen om bestaande olie- en gasvelden zo lang mogelijk rendabel te houden. “Er wordt weer geïnvesteerd in de Noordzee.”
Jan-Piet Baars werkt inmiddels vier jaar voor Vroon Offshore Services, sinds begin dit jaar in Den Helder en daarvoor in Aberdeen, Schotland. “In de offshore industrie heeft de klant vaak heel specifieke service behoeften en daarom is goed contact met de klant en het leveren van een betrouwbare en veilige service essentieel. Onze collega’s aan boord, de bemanning, zijn daarbij onze belangrijkste ambassadeurs.”

 

Baars studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Van huis uit heb ik niet veel meegekregen van de maritieme sector. Maar doordat ik in Rotterdam woonde en studeerde, raakte ik erdoor gefascineerd.”
Het familiebedrijf Vroon kent een geschiedenis van meer dan een eeuw. Tot de jaren vijftig zat de rederij vooral in het vervoer van kolen, kunstmest en agribulk en daarna stapte het bedrijf in vele andere markten. Van de nu in totaal honderdvijftig schepen (van livestock- en car carriers tot containerschepen en tankers) varen er honderd voor Vroon Offshore Services. Bijna maandelijks krijgt deze divisie er een schip bij.

 

Hier in uw kantoor staat een model van een Damen boot, maar waarom laten jullie nu geen schepen in Nederland bouwen?
“Momenteel worden er door Vroon geen schepen in Nederland gebouwd. Maar, wij varen wel met een aantal Nederlandse en Damen schepen. Hier staat een model van een 72 meter lang en onder Nederlandse vlag varend Damen design, de ‘Base Express’. Dit is een PSV (platform supply vessel) dat momenteel in de Noordzee vaart. Als we naar ons huidige nieuwbouwprogramma kijken, dan zoeken we altijd naar werven die ons de beste combinatie van schip en condities kunnen geven. De rompvorm is voor ons altijd een belangrijk onderwerp vanwege brandstofbesparing, vaargedrag bij ruwe zee en comfort voor onze bemanning.”

 

Wat voor activiteiten voeren jullie uit vanuit Aberdeen?
“Vroon Offshore Services heeft naast het hoofdkantoor van Vroon in Breskens twee kantoren rond de Noordzee: Den Helder en Aberdeen. Vanuit Aberdeen managen wij voornamelijk de ERRV (emergency response and rescue vessel) activiteiten in de Britse Noordzee. Dat is een vloot van ongeveer vijftig schepen. Regelgeving dicteert dat bij olie- en gaswinning op zee er een aantal veilige plaatsen zijn voor personeel dat aan boord van installaties is, in geval van calamiteiten. Dat is de hoofdrol van een ERRV. Daarom zijn er altijd ERRV schepen op het water, 365 dagen per jaar. Daarnaast worden er services geboden in geval er rondom installaties gewerkt wordt en als er helikoptervluchten naar en van een installatie zijn. En steeds vaker is er de vraag naar het vervoer van lading, zowel water en brandstof als deklading. Hiervoor hebben wij field support schepen ontwikkeld die naast ERRV services ook een soort PSV rol hebben. De ERRV’s varen 28 dagen, waarna de bemanning wordt afgelost.”

 

Wat zijn de kernactiviteiten van de vestiging hier in Den Helder?
“Naast ERRV’s voor de Nederlandse Noordzee, managen wij PSV’s and SSV’s (subsea support vessels) vanuit Den Helder. Onze PSV’s werken momenteel vooral in de Middellandse Zee en Noordzee. En onze SSV’s werken veel langs de Nederlandse, Deense, Britse en Duitse kust en in toenemende mate in de renewable energiesector, vaak windparken.”

 

Gezien het subsea support schip dat hier voor de deur ligt, lijkt me dat ook een van jullie kernactiviteiten hier?
“Wij hebben een aantal subsea support schepen in de vaart, zoals de ‘VOS Shelter’ die hier nu bij ons kantoor voor de deur ligt. Dat is een 46 meter lang en 11 meter breed werkschip vanwaar werk aan onderwaterconstructies plaatsvindt, zoals het onderhoud van kabels en pijpleidingen.
Momenteel laten we twee subsea support schepen bouwen, de ‘VOS Shine’ en de ‘VOS Sweet’. De schepen bieden goede accommodatie aan bemanningsleden en een uitgebreid aantal contractors, zoals duikteams of ROV teams. Ze zijn uitgerust met een goede kraan, hebben prima deck- en tankcapaciteiten en hebben ook een moon-pool. Beide schepen hebben DP-II en een 4-point mooring systeem waarbij het schip tijdens werkzaamheden positie houdt met behulp van vier ankers. Kortom, deze schepen zijn zeer geschikt voor uiteenlopend licht constructiewerk en onderhoudswerk, zoals assistentie bij de bouw en het onderhoud van offshore windparken. Echte werkplatforms vanwaar relatief veel mensen kunnen werken.”

 

Stil blijven liggen met ankers? In algemene zin wordt de laatste jaren toch veel vaker dynamische positionering gebruikt?
“Ja, dat klopt. Onze nieuw te bouwen VOS Shine en VOS Sweet zijn ook uitgerust met DP-II. Er is bepaald specifiek werk dat dit vereist. Maar als je stil moet liggen op één punt, of relatief weinig hoeft te verplaatsen, dan werkt vierpuntsverankering nog het beste. De motoren hoeven dan niet geheel voluit te draaien en de duikers beneden horen niet de hele tijd het schip boven zich. Met een beetje wind en hoge golven is het brandstofverbruik om stil te liggen op dynamische positionering bijna net zo hoog als bij rustig een stukje varen. In dat opzicht is vierpunts verankeren ‘groen varen’. We kijken er erg naar uit om te gaan starten met het werken met de VOS Shine, dit schip zal vanaf juni operationeel zijn in de Noordzee.”

 

Jullie hebben ook een aantal AHTS boten in de vaart, werken die in de Middellandse Zee?
“In de Middellandse Zee doen we offshore support in Italië en in Noord-Afrikaanse wateren. Deze activiteiten worden vanuit Genua gemanaged. Sinds het afgelopen jaar zijn we begonnen met het uitbreiden van onze vloot in dit gebied met anchor handling tug suppliers (AHTS). Deze schepen hebben een prima ladingcapaciteit, zowel aan dek als in tanks, hebben een bollard pull van 60-65 en zijn voorzien van lieren. Een gedeelte van deze schepen hebben wij ook met een DP-II uitrusting. Onze klanten zijn zeer geïnteresseerd in deze schepen en wij zien een goede toekomst voor dit type schip in dit gebied.”

 

VOS zit ook met een kantoor in Singapore, hoe verhoudt de offshore industrie in Zuidoost-Azië zich tot de Noordzee?
“De offshore industrie op de Noordzee is zeer divers en kenmerkt zich door vaak zeer moeilijke werkomstandigheden door weer en seizoenen. Hierdoor zie je heel veel verschillende typen schepen. In Zuidoost-Azië, waar de condities niet te vergelijken zijn met die van de Noordzee, varen wij voornamelijk met één type schip, namelijk middelgrote anchor handling tug suppliers met een bollard pull van ongeveer 60 ton. Die schepen zijn voor de markt zeer allround en voldoen zeer goed aan de wensen van onze klanten. Ze doen zeer uiteenlopend werk, van bevoorraden en slepen van installaties tot het leggen van ankerspreads, en ze fungeren ook als uitvalsbasis voor constructiewerkzaamheden. Verder geldt in deze regio hetzelfde als in de Middellandse Zee: het weer en de zee zijn er over het algemeen relatief rustiger, zodat er vaak minder zwaar materieel rondvaart dan op de Noordzee.”

 

Kun je zeggen dat Azië op het gebied van offshore achter Europa aan loopt?
“Absoluut niet. Het is een ander soort omgeving met andere uitdagingen. Daarbij wordt natuurlijk wel gebruikgemaakt van de technologie en lessen uit andere gebieden, zoals ook de Noordzee. Het is wel vaak zo dat men naar de Noordzee kijkt als het gaat om regelgeving en expertise met betrekking tot veiligheid.”

 

U zegt dat de wereld op het gebied van veiligheid naar de Noordzee kijkt. Besteden jullie nog extra aandacht aan veiligheid?
“Kijk, toen jij zojuist bij ons kantoor hier in Den Helder binnen kwam lopen, kreeg je een korte safety instructie en een kaartje met de vluchtroutes. Dat staat symbool voor het feit dat veiligheid door de hele organisatie heen een aandachtspunt is. Als het gaat om veilige schepen en installaties, procedures en trainingen lopen we in Noordwest-Europa voorop. En als Vroon Offshore Services besteden wij heel veel aandacht samen met onze collega’s op de schepen en op kantoor aan een veilige operatie, dag in dag uit, en aan de stappen die we kunnen nemen om morgen een nog veiligere werkomgeving te creëren.
Bij Vroon Offshore Services hebben we recentelijk een nieuw systeem doorgevoerd waar onze klanten en concurrenten belangstelling voor tonen. Wij hebben zogenaamde safety coaches aan boord van de vloot. Goed presterende jonge bemanningsleden krijgen een training van een week. Hun taak is vervolgens om aan boord, in gewone gesprekken, mensen bewust te maken van veilig en onveilig gedrag. Dat doen ze niet door mensen te veroordelen of straffen, daar gaat het niet om, maar door een gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld de helm die op moet aan dek. Veiligheid zit in veilige hardware en procedures, maar mensen zijn geneigd daar te veel op te vertrouwen. Veiligheid begint bij menselijk gedrag en een stukje beleving. Spreek elkaar aan op veiligheid, help elkaar te zien wat veiligheid is.”

 

Wat is jullie aandeel in offshore wind?
“Een van de Vroon bedrijven is MPI Offshore Ltd in Stokesley (UK) en Breskens. Zij hebben momenteel drie state of the art windmolen installatieschepen in de vaart onder Nederlandse vlag. Dat zijn grote jack-up schepen die volledig autonoom zijn. Ze varen naar havens, laden een serie windturbines, varen naar de offshore locatie. Via de spudpalen zorgen ze voor een stabiel werkplatform. MPI Offshore heeft de technologie, de expertise en de schepen om een unieke en zeer efficiënte service te bieden bij de bouw van offshore windparken.”

 

De hoeveelheid ondiep water geschikt voor windturbines is eindig. Straks zijn al die molens geïnstalleerd, en dan?
“Er staan straks gigantische velden met apparaten in een omgeving van zout water. Dat levert hoe dan ook het nodige onderhoud op en dat is waar veel werk in gaat zitten. Hoe gaat onderhoudspersoneel straks van en naar de windturbines? Wat voor kranen zijn er straks nodig? Moeten we voor offshore wind ook naar hotel platforms toe, zo we dat uit de olie-industrie in de centrale Noordzee zien? Hoe ontwikkelt de veiligheidsregelgeving? Deze markt ligt nog open, wij denken met onze klanten mee en zullen onze bijdrage gaan leveren aan het onderhoud aan windparken.”

‹ VorigeVolgende ›

Deel deze pagina
Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MN 04-2018

Word abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af!

Volg ons op Twitter

Partners Maritiem Nederland