Containeroverslag stuwt groei zeevaart

Branche: Havens | Auteur: redactie | Publicatiedatum:

De totale overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is in 2017 met ruim 1 procent gestegen tot 595 miljoen ton., zo blijkt uit cijfers van het CBS. De groei was vooral te danken aan de containervaart. Bij de droge bulkgoederen viel vooral de kolenoverslag op met een daling van 5,5 procent. 

De aan- en afvoer van containers nam fors toe met ruim 13 procent. Van de geloste containers werd bijna 38 procent doorgevoerd naar andere zeehavens, het zogenoemde transshipment-vervoer. Meer dan 70 procent van de groei in het totale containervervoer bestond vorig jaar uit container-transshipment. Dankzij de toegankelijkheid voor grote containerschepen en de beschikbare terminalcapaciteit is Rotterdam een aantrekkelijke haven voor deze vorm van doorvoer.

Stookolie en ruwe aardolie

In tegenstelling tot de containeroverslag nam de hoeveelheid natte bulkgoederen af met ruim 3 procent tot bijna 273 miljoen ton. Dit is bijna de helft van alle goederen die gelost of geladen zijn in Nederland. De daling is voor een groot deel toe te schrijven aan de stagnerende overslag (-17 procent) van aardolieproducten, met name de uitvoer van stookolie in de haven van Rotterdam. Doordat tankers hun diensten goedkoop aanbieden, is het minder interessant geworden om de olie eerst in Rotterdam op te slaan en deze daarna naar Azië te vervoeren.

De aan- en afvoer van ruwe aardolie bleef vrijwel gelijk. Bijna de helft van de ruwe aardolie die in Rotterdam wordt aangevoerd, gaat via de pijpleiding door naar België (64 procent) en Duitsland (36 procent). De overige natte bulkgoederen betreft vooral chemicaliën. Bij dit soort goederen was een stijging te zien van de overslag van ruim 55 procent.

Daling kolenoverslag zet door

De overslag van droge bulkgoederen bleef vrijwel gelijk (-0,2 procent) ten opzichte van 2016. De aanvoer van ertsen nam met 9,4 procent toe, een stijging die voor een groot deel is te danken aan de toename van ertsen vanuit Brazilië en Zuid-Afrika. De totale aan- en afvoer van ertsen in 2017 bedroeg 41 miljoen ton.

De aan- en afvoer van kolen daalde in 2017 met 5,5 procent. Dit was vooral in de haven van Rotterdam te zien, waar de aan- en afvoer van kolen met bijna 10 procent daalde tot ruim 25 miljoen ton. De vraag naar kolen daalde fors doordat er in Nederland twee en in Duitsland zes kolencentrales dichtgingen. 

‹ VorigeVolgende ›

Onderwerpen
Deel deze pagina
Maritiem Nederland

Welkom op de site van Maritiem Nederland, hét opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector in Nederland.

Editie MN 10-2018

Word abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Sluit nu een abonnement af!

Volg ons op Twitter

Partners Maritiem Nederland