Maritiem Nederland 1 - 2017

Maritiem Nederland 1 - 2017

In deze editie onder meer de volgende onderwerpen:

Interview met Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam
Volgens havendirecteur Koen Overtoom, die terugkijkt op de overslag in de vierde haven van Europa, moet de prestatie van een zeehaven niet louter beoordeeld worden naar rato van de overgeslagen miljoenen tonnen goederen. Immers, een megajachtwerf biedt veel meer toegevoegde waarde dan het overslaan van kolen. En dan zet de haven nog in op een circulaire en duurzame maatschappij.

Politieke partijen over hun maritieme standpunten
Volgens Sander Vos, Tweede Kamerlid PvdA, is het huidige offshore windbeleid een mooi voorbeeld van hoe de overheid innovatie stimuleert. Grootschalig inzetten op een bepaalde technologie, en de markt uitdagen om de offshore windparken zo efficiënt mogelijk te bouwen. In dit artikel komen meer politieke partijen aan het woord over uiteenlopende maritieme thema’s.

Tegenwind voor vissers
De Nederlandse kottervisserij kampt met diverse tegenkrachten. De komst van offshore windparken reduceert het aantal visgronden, datzelfde geldt voor de Brexit en het niet meer uitruilen van visquota met Engeland. En dan is er nog de aanlandplicht met een dubieus milieueffect.

Deel deze pagina

Partners Maritiem Nederland