Inhoud Maritiem Nederland 3 - 2014

Thema Arbeidsmarkt en Opleiding

In deze editie onder meer de volgende onderwerpen:

Interview met Gerrit van Leunen, directeur MIWB Terschelling - De Maritieme Academie Holland is een coöperatie van zes onderwijsinstellingen die het hele maritieme cluster van specialisten kan voorzien. Jezelf specialiseren, daar gaat het om bij creëren van goede arbeidsmarktperspectieven voor jezelf. "We kunnen het ons niet permitteren om studenten te leveren die achterlopen op de praktijk", aldus MIWB-directeur Gerrit van Leunen.

Reorganiseer met beleid - Op aan de maritieme sector aanpalende ministeries moeten steeds meer oud-zeevarenden de laan uit. Kennis en kunde - alsmede toegang tot een uitgebreid relevant zakelijk netwerk - verdwijnen. Dat komt de aantrekkelijkheid van de Nederlandse vlag en de dienstverlening aan bedrijven die zich in Nederland willen vestigen niet ten goede. Reorganiseren is een tak van sport die niet elke organisatie goed beheerst.

Leren door simuleren - De luchtvaart maakt al decennialang gebruik van simulatoren, omdat een fout aan boord direct fatale gevolgen heeft. In de scheepvaart, offshore en baggerindustrie of sleepvaart zijn kleine fouten niet direct fataal, maar een in de sluis botsende tanker of een geramd boorplatform kan voor een hoop ellende zorgen. Simulatoren zijn van steeds groter belang voor complexe maritieme operaties.

Deel deze pagina

Partners Maritiem Nederland