Inhoud Maritiem Nederland 10 - 2014

Thema Offshore Wind

In deze editie onder meer de volgende onderwerpen:

Interview met Jos Beurskens, onderzoeker Energieonderzoek Centrum Nederland - In september berichtte de NOS over de maatschappelijke kosten-batenanalyse, dat wind op zee de Nederlandse burgers 5 miljard euro zou kosten, terwijl het nauwelijks bij zou dragen aan een schoner milieu. Jos Beurskens, in Nederland dé specialist als het om windenergie gaat, zet dit bericht in het juiste perspectief en houdt het Nationaal Energieakkoord tegen het licht.

Op zoek naar een nieuwe toekomst - Het strategisch masterplan 2008-2020 van Zeeland Seaports lijkt te hoog gegrepen. Met een overcapaciteit aan containerterminals in het ARA-gebied lijkt uitstel van de Westerschelde Container Terminal tot na 2020 eerder afstel. Tel daarbovenop het recente vertrek van grote industriële bedrijven en de noodzaak ter herijking van het strategisch masterplan wordt duidelijk. De nieuwe CEO kijkt vooruit, naar nieuwe kansen.

Worstelen met hoge kosten - Ondanks dat Van Oord achter elkaar twee windparken op zee uit de Noordzee stampt, worstelt deze schone vorm van energie met hoge kosten. In plaats van negen windparken op verschillende locaties, hoopt onze regering met vijf parken op drie locaties en dichter bij de kust kosten te besparen. Ondertussen vaart de ‘Aeolus’ van Van Oord rustig heen en weer met monopiles, om deze de zeebodem in te heien.

Deel deze pagina

Partners Maritiem Nederland